Bytová jádra na klíč - Frenštát pod Radhoštěm

Umakartová jádra jsou často "bolavým místem" mnoha bytů. V dnešní době již ovšem existuje spoustu možností, které tento problém vyřeší. Záleží jen na našich požadavcích. Více v následujícím článku.

Původní bytová jádra z umakartu jsou sice k vidění už čím dál méně, vzhledem k počtu panelových bytů jich ale ještě stále velmi mnoho na rekonstrukci čeká. Umakart neboli papír tvrzený umělou pryskyřicí a vrstvený lisováním, může být v moderní době už jen stěží považován za vyhovující. Kdysi tak velmi často používaná umakartová konstrukce představovala rychlé a levné řešení výstavby koupelen, ale současným požadavkům již ve většině případů nevyhovuje. Dnes na místo umakartu nastupují moderní stavební materiály, které mnohem lépe splňují nároky obyvatel.

Co je to rekonstrukce?

K rekonstrukci obvykle přistupujeme v bytech, kde stávající vybavení přestalo vyhovovat našim nárokům. Byt si v převážné většině případů kupujeme jako hotovou nemovitost, do jejíž stavby nemáme možnost průběžně zasahovat. Nejčastěji se jedná o byty v panelových domech, které nejsou prostorově moc dobře řešené a rekonstrukce nevzhledného umakartového jádra je tudíž mnohdy nezbytná. Cílem rekonstrukce je dodat koupelně a toaletě novou tvář a pokud je to jen trochu možné, tak zároveň získat více prostoru.

Rekonstrukce a zákon

Podle charakteru stavebních úprav, které se chystáme v bytě provádět, nám může ve smyslu zákona č. 180/2006 Sb. vzniknout ohlašovací povinnost. Některé stavební úpravy je možné podle stávající právní úpravy provést bez stavebního povolení i bez ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. V takovém případě však musí být splněny zákonem stanovené podmínky. Musí se jednat o výměnu stěn bytového jádra za materiál o stejné nebo velmi podobné hmotnosti, přičemž musí zůstat zachována původní dispozice bytu, kterou vytvářelo bytové jádro. V případě stavebních úprav, jejichž následkem dochází ke změně užívání v části stavby, ale zároveň se jimi však nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí, postačí stavebnímu úřadu ohlášení stavby.

Menší nebo větší změna?

Pokud plánujeme přestavbu bytového jádra, nejprve se musíme rozhodnout, zda bude naše nová koupelna více méně kopírovat dosavadní rozvržení, nebo se bude jednat o změnu zásadní. První možnost je samozřejmě levnější, méně časově nákladná a manuálně zdatní kutilové ji mohou zvládnout i sami. Pokud se rozhodneme pro zásadní změnu, potom bychom měli veškeré práce svěřit do rukou odborníků.

Co všechno řeší rekonstrukce jádra?

Rekonstrukce bytového jádra znamená zejména vyzdění vnitřních stěn, pokládku obkladů stěn a podlahové krytiny a následně ukotvení a napojení vany, umyvadla a toalety. Před výstavbou nové koupelny se obvykle stará umakartová konstrukce bytového jádra odstraní. V případě, kdy je naše jádro pouze staré a vypadá neesteticky, avšak není zplesnivělé či z jiného důvodu naprosto nevyhovující, existuje i jednodušší řešení s využitím obkladových desek. Taková úprava samozřejmě bude trvat kratší dobu, ale na druhou stranu nevyřeší například problém zprohýbané stěny jádra. Toto jednodušší řešení je samozřejmě pouze dočasnou možností, kterou lze využít např. při nedostatku finančních prostředků.

Pokud se rozhodneme pro kompletní rekonstrukci, rozhodně nemůžeme čekat, že bude taková přestavba hotová za dva dny. Podle rozsahu rekonstrukce a počtu řemeslníků, kteří se jí budou věnovat, se může doba kompletní rekonstrukce pohybovat přibližně mezi 5 a 10 dny. Cena je přirozeně také velmi pohyblivá. Záleží na použitých materiálech, velikosti koupelny a mnoha dalších faktorech. Nejčastěji se však cena pohybuje okolo 100 tisíc korun.

Základní otázky při rekonstrukci jádra

Pokud jsme se rozhodli, že je správný čas na rekonstrukci bytového jádra, je třeba zvážit několik zásadních otázek. Jednou z nich je, jaký materiál zvolíme, zvláště pak jestliže chceme mít stavební úpravy hotové rychle a přitom s minimem nepořádku, nepohodlí a problémů. Mezi hlavní otázky, které budeme muset řešit patří také požadovaná změna dispozice koupelny a toalety a v neposlední řadě výše částky, kterou jsme do rekonstrukce ochotni investovat.

Mokrá nebo suchá výstavba?

Mezi první a nejzásadnější rozhodnutí při rekonstrukci patří zejména to, zda půjdeme cestou tzv. tradičních technologií čili mokrých stavebních procesů, anebo se přikloníme k modernějšímu způsobu tzn. systému suché vnitřní výstavby. V prvním případě se jedná o vyzdění dělicích konstrukcí obvykle z cihel nebo plynosilikátových tvárnic, v tom druhém stavíme lehké instalační příčky ze systémů ocelových konstrukcí, které se oplášťují sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami. Ve prospěch stavby z cihel nebo tvárnic jistě hovoří řada již postavených koupelen, radost z pohledu na opravdovou zeď a bezpochyby i tradičnost řešení. Pokud se ale podíváme na výše uvedená kritéria, možná budeme překvapeni možnostmi, které nám nabízí suchá výstavba.

Rychle, čistě a spolehlivě

Pravděpodobně největší rozdíl zjistíme u rychlosti výstavby a v akustice stěn. Už samotný název „suchý způsob stavby“ naznačuje úsporu 2 – 3 technologických kroků, které spočívají především ve finální úpravě povrchu stěn a zkrácení doby čekání, takže celý proces stavby se velmi zrychlí. Pro samotné opláštění konstrukcí je nejvhodnější použít sádrovláknité desky, které jsou již z výroby hloubkově impregnované proti vzdušné vlhkosti a nehrozí tedy žádné komplikace s plísněmi a podobně. Sádrovláknité desky mají i poměrně vysokou nosnost, takže na ně můžeme jednoduše připevňovat sanitární předměty, ale i kuchyňskou linku přímo na tuto desku. Tento typ desek má i vysokou mechanickou odolnost, takže není třeba mít obavy z jejich případného proražení.

Izolační vlastnosti sádrovláknitých desek

Sádrovláknité desky jsou dobrou volbou také vzhledem k jejich zvukově izolačním vlastnostem. Při porovnání akustických vlastností lehkého stavebního tradičního zdiva a těchto desek zjistíme, že sádrovláknité desky mají až o 12 dB lepší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Zvukově izolovanou koupelnu ocení určitě každý a nejen ten, kdo žije v panelovém domě. Šíře stěn nebude mít na naše rozhodování mezi těmito dvěma materiály vliv, protože tloušťka konstrukce bude v obou případech velmi podobná.

Rekonstrukci je nutné pečlivě promyslet

Pokud se rozhodneme pro rekonstrukci, měli bychom si veškeré kroky pečlivě rozmyslet. Nutné investice budou jistě nemalé, ale především se jedná o zásah do našeho obydlí. Je proto třeba zvolit takové postupy, materiály a technologie, které co nejméně a na co nejkratší dobu naruší běžný chod naší domácnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24799 (topprodukt.cz#2134)


Přidat komentář