Dřevostavby - Brno

Rozhodujete se mezi postavením zděného domu nebo montované nízkoenergetické dřevostavby? Důvodů proč zvolit právě dřevostavbu je mnoho. Již jen doba trvání výstavby a úspora nákladů na provoz domu mluví pro dřevostavbu.

Investice do budoucnosti

Bydlet dobře a zdravě je zřejmě přáním každého člověka. Pokud se rozhodujete z jakých materiálů postavit dům, pak dřevo má jednoznačně nejvíce plus. Jde o tradiční materiál, který má nesporně vynikající vlastnosti, je vysoce kvalitní, staví se z něho velmi rychle a jeho cena není příliš vysoká. Navíc kvalifikovaná stavební firma dnes dodá stavbu ze dřeva na klíč a o všechno kolem stavby se postará. Vy pouze vyberete projekt a domluvíte se na svých případných přáních.

 

Dřevostavba versus zděný dům

Aby byly vidět klady dřevostaveb oproti zděným domům, uděláte nejlépe, když si je porovnáte. Na základě takového to porovnání se mnohem snáze rozhodnete pro ten nejlepší dům.

Náklady na provoz

Asi největší plus** dřevostaveb** oproti zděným domům je v úspornosti nákladů na provoz domu. Velká většina těchto domů se staví jako nízkoenergetická stavba. Spotřeba energie je v nízkoenergetických domech až desetkrát nižší než u běžných zděných staveb. Za nízkoenergetické domy se považují domy s roční spotřebou patnáct až padesát kWh na metr čtvereční za rok. Běžný zděný dům spotřebuje sto až sto dvacet kWh na metr čtvereční za rok.

Tepelná izolace

Jak je dům tepelně izolovaný a zda nedochází k tepelným únikům, se dozvíte nejlépe z tak zvané termo fotografie. Na této speciální fotografii je jasně vidět, kde dochází k únikům tepla. Každý únik tepla je vidět jako červená barva. Na většině fotografií zděných domů uniká teplo okny, dveřmi, ale často i zdmi, které jsou nedokonale izolovány. U dřevostaveb, obzvláště těch, které jsou postaveny jako nízkoenergetické či pasivní k únikům tepla téměř nedochází. Tento fakt vychází ze stavebního materiálu.

Síla obvodových stěn

V podstatě by se dalo říci, že čím silnější obvodová stěna, tím menší jsou také tepelné ztráty, ale v praxi to tak zcela není. Jen pro zajímavost. Stejné tepelné izolace jako má dvacet osm centimetrů silná obvodová stěna dřevostavby, má stěna z cihel o síle čtyři celé osm metru, stěna z porothermu o síle devadesát sedm centimetrů a stěna z yotongu o síle sedmdesát šest centimetrů. Síla obvodových stěn je zajímavá také z důvodu zastavěného prostoru. Oproti zděným domům, dokáže tenčí síla stěn dřevostavby při stejné nebo lepší izolaci uspořit místo až pro jednu další místnost.

Rychlost výstavby

Zatímco průměrný zděný dům se staví asi tři roky, dřevostavba stojí již za tři měsíce. Nejvíce času zabere příprava dřevostavby, to znamená zemní práce a základy. Vlastní hrubá stavba na předem připravenou vyzrálou základovou desku je hotova během několika dní. Doba dokončovacích prací závisí na schopnostech stavebníka a stavební firmy. Kompletní stavba na klíč je hotova většinou již za dva měsíce, u náročnějších individuálních staveb trvá dokončení maximálně čtyři měsíce.

Vlastnosti dřevostaveb

Nejprve bychom si měli ujasnit, o jakých** dřevostavbách** mluvíme. Dřevostavby mohou být jako nízkoenergetické domy nebo jako sruby, což jsou domy montované z kulatiny nebo to mohou být roubenky, tedy** dřevostavby z opracovaných trámů**. Nás nyní zajímají dřevostavby jako nízkoenergetické domy, které se pohledově nijak neliší od zděných domů. O to větší je však rozdíl ve funkčnosti, nákladech a provedení.

Pevnost konstrukce

Spousta lidí se obává, že pevnost dřevostaveb není dostatečná. Bojí se zejména silných větrů, bouřek a sněhových vánic. Dřevostavba však musí splňovat úplně stejná kritéria pevnosti jako jakýkoli jiný dům.

Odolnost vůči ohni

Většinou každý očekává, že dřevostavba rychle shoří. Pokud by však došlo k požáru, nehoří dřevostavba lépe nebo rychleji než ostatní domy. Vychází to z toho, že sendvičové stěny jsou vyráběny z nehořlavých materiálů a jsou lisovány pod tak silným tlakem, že hoření téměř není možné.

Akumulace tepla

Tato vlastnost je jediná negativní. Stěny dřevostavby nedokáží přijímat a pak vyzařovat teplo. Charakteristické je pro dřevostavby extrémně rychlé vytopení, a pokud se topit přestane, dřevostavba rychle vychladne. Řešení je velmi jednoduché. Spočívá v umístění cihelných, betonových a kamenných prvků do interiéru, které teplo přijímají a následně ho zase vyzařuji zpět do místnosti. Pokud však v dřevostavbě vytápíte stále pomocí automaticky řízeného topného systému, problém s akumulací tepla vás vůbec nemusí zajímat, interiér si bude udržovat stálou teplotu podle nastavení pro konkrétní část dne a místnosti a pokud to bude zapotřebí, můžete vy sami změnit rychle teplotu.

Možnosti topení

Výběr topného systému záleží na volbě** dřevostavby**. V nízkoenergetických dřevostavbách často** klasický topný systém chybí**. Místo něho je použita rekuperace, která se postará nejen o teplo, ale také o větrání a správné klima v domě. Zásluhou rekuperace mohou v takovýchto dřevostavbách bydlet i alergici.

Akustické vlastnosti

Zásluhou vrstvené sendvičové konstrukce je zvuková izolace stejná se zděnými stavbami. Nemluví se zde samozřejmě o panelových domech, kde je akustická izolace nulová.

Odolnost vůči škůdcům a plísním

Proti škůdcům se samozřejmě každý majitel domu může bránit mechanicky. Postřiky, pastmi nebo impregnací. Co se týká** plísní**, tak ty vznikají zejména ve vlhkých místech. Vysoká odolnost dřevostaveb je dána kvalitou složek sendvičových stěn a vnější povrchovou úpravou stěrkami. Dřevostavba pak na první pohled vypadá jako běžný zděný dům.

Životnost dřevostaveb

Životnost dřevostavby je dána kvalitou použitých materiálů a péčí o ni během užívání. Zanedbatelné není ani jaký typ dřeva byl použitý. Většinou je však životnost dřevostaveb udávána sto let.

Z jakých dřevostaveb lze vybírat?

Existuje celá řada typů i uspořádání. Nejdříve je dobré si prohlédnout typizované řady domů. Může se stát, že si hned vyberete nebo, že požádáte o úpravu vybraného projektu. Kdybyste však chtěli individuální projekt. Nejen, že se navýší cena za dům, ale prodlouží se také doba výstavby.

Možnosti výstavby

V podstatě si lze nechat postavit od stavební firmy dům na klíč nebo jen** hrubou stavbu**. I stavba na klíč může mít různé služby. Jsou stavební firmy, které vyřídí vše včetně povolení, revizních zpráv a pak jsou stavební firmy, které postaví pouze stavbu, a doklady si musíte vyřídit sami. Můžete se rozhodnout i tak, že si svépomocí zbudujete základní desku, firma vám pak postaví hrubou stavbu a zbytek si již doděláte sami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24228 (topprodukt.cz#1074)


Přidat komentář