Dřevostavby - Znojmo a okolí

Některé stavební firmy svým investorům nabízejí kompletní zajištění všech úředních dokumentů a razítek včetně stavebního povolení nebo zápisu do katastru nemovitostí. Stačí jim k tomu jen Vaše plná moc s úředním kolkem. Rázem máte o spoustu starostí méně.

Dřevostavby

Dům ze dřeva je v posledních pár letech jedním z nejoblíbenějších výběrů při rozhodování o novostavbě. Proč si jej lidé v Česku tak oblíbili? Nejspíš pro jeho skvělé vlastnosti, jako jsou výtečné tepelně izolační vlastnosti, přírodní materiál, vysoká pevnost, proto že je dřevo lehce zpracovatelné, protože výborně tlumí hluk a jistě i proto, že dřevo je staletím prověřený materiál.

Majitelé dřevostaveb svorně přitakávají, že bez ohledu na zvolený typ vytápění, ročně ušetří 2/3 nákladů na vytápění oproti zděným stavbám. A ještě si vezměte tu rychlost s jakou Vám dům zpravidla na klíč firma dokáže postavit, tento termín se s žádnou výstavbou zděného domu nedá srovnat.

Dřevostavby - Znojmo a okolí

Jste již rozhodnuti, že si letos necháte postavit svůj rodinný dřevodomek na klíč? Víte co Vás tedy čeká a co všechno ke stavbě potřebujete? Pokusíme se zde přinést krok po kroku informace vedoucí ke splnění vašeho snu. Před pevným objednáním projektu, přemýšlejte nad tím, co od novostavby požadujete.

 • Kolik osob s Vámi bude v domě žít, nemáte-li děti, kolik jich plánujete, myslíte-li na rodiče a případné pozdější přestěhování k Vám na „vejminek“apod.
 • K čemu dům bude sloužit – klasický rodinný dům, nebo plánujete-li v přízemí nějaké podnikání, jak velké potřebujete skladovací prostory, garáže...
 • Jaké kladete nároky na komfort, dbáte-li na ekologii, plánujete například solární panely (zde je pak třeba myslet na sklon střechy...).
 • Dále musíte vybrat lokalitu, kde dům postavit, hlavním kritériem je pro Vás město či venkov, musí být v dosahu školka a škola, nesmí v místě chybět lékař a lékárna nebo obchody, hromadná doprava...
 • Budete mít v místě pracovní příležitost nebo budete muset cestovat do zaměstnání jinam.
 • Další volba bude při rozhodování o typovém projektu, který bývá levnější nebo máte vlastní nápady, které chcete při projektových pracích zakomponovat do plánů.
 • Jak si představujete terén kolem hotového domu – mnohdy musí být tento záměr znám již před započetí výkopových prací.
 • Jak jste vybrali stavební firmu – máte na ni reference a mají volné kapacity ve Vámi zvoleném termínu?

Razítka, kolky a potvrzení

Neobejdete se ani bez všemožných papírů a lejster, se kterými budete muset udělat povinné kolečko na úřadech. Jako první musíte vyřešit financování stavby – případně i pozemku. Jakmile máte zajištěn úvěr, můžete si vybrat projekt a objednat si projektovou dokumentaci, se kterou můžete žádat o stavební povolení.

Nový stavební zákon povoluje stavbu domů bez stavebního povolení, pouze na základě ohlášení takové stavby. Jedná se však o stavby do rozlohy 150m² a s nejvýše dvěmi patry a podkrovím, případně se sklepem. Větší domy stále podléhají stavebnímu povolení.

K ohlášení stavby musíte vyplnit formulář, přidat doklad o vlastnictví pozemku, seznam adres vlastníků sousedních pozemků, projektovou dokumentaci, a doklad o kvalifikaci stavební firmy, dále stanoviska majitelů infrastruktury napojovaných sítí – voda, elektřina, plyn, kanalizace... Někdy také jsou nutná stanoviska odborů lesní správy, životního prostředí, ochrany ovzduší, památkové péče – pokud se jich Vaše plánovaná stavba jakkoliv dotkne.

Ke stavebnímu povolení také potřebujete vyplněný formulář a seznam dokumentů, které je třeba přiložit k získání stavebního povolení. Je velmi podobný, ovšem doplněný o další doklady:

 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
 • plná moc v případě zastupování stavebníka
 • plán kontrolních prohlídek stavby
 • údaje o splnění požadavků dotyčných orgánů  - jsou součástí projektové dokumentace
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas  (pokud je vydal jiný správní orgán)

Co obsahuje standardní dřevostavba na klíč?

Samozřejmě se nabídka různých firem bude lišit, proto tento výčet neberte jako pravidlo. Ale námi vybraná firma má ve své nabídce právě tyto standardy – hrubá stavba dřevěné konstrukce a OSB desek. Vazbová střecha pokrytá KM Beta krytinou, přesah střechy je pobit palubkami, dům má svody a žlaby z pozinku, plastová okna i parapety. Topení bývá většinou podlahové a rozvody vody z plastu. Do standardní nabídky spadá také elektroinstalace včetně zásuvek a vypínačů, hydroizolace, obklady a dlažba.

Mezi krytinou podlahy lze vybírat z koberců, PVC nebo plovoucí podlahy, vymalují Vám bílou barvou celý dům. Dveře vnitřní si můžete vybrat plné nebo částečně prosklené a mezi zařizovací předměty ještě patří také vana a sprchová baterie, také baterie s umyvadlem a WC kombi. Dům Vám zateplí a fasádu nabízejí štěrkovou bílou. Mezi dokončovací práce firmy patří také likvidace odpadu a úklid celého staveniště.

Na čem se dá při stavbě ušetřit?

Jednak jistě s možností programu Zelená úsporám, tedy zateplení, sluneční kolektory, vhodný kotel... Nakupováním na internetu můžete najít velmi rozdílné ceny mnohdy při naprosto stejné kvalitě a jedná se nejen o stavební materiál, ale také o nábytek a další zařizovací předměty. Šikovný řemeslník Vám nabídne cenu za kompletní vyhotovení kuchyňské linky a nakonec zjistíte, že za tu samou by jste v obchodě zaplatily o 20 000 více a spousta dalších tipů, jen mít čas a nenechat se nachytat rádoby výhodnými nabídkami.

Vzorový dům v realitě

Některé stavební firmy mají na svých stránkách nákresy půdorysů, jiné vyfocené realizované projekty a jiné zas virtuální video, kterým jste přeneseni do nabízeného domu. Projdete od vchodu až po podkroví do každého pokoje, koupelny i schodištěm. I to je možnost představit si svůj budoucí domov. Jsou také firmy, které buď mají ukázkové domy, kam zvou případné stavebníky nebo mají domluvu s majiteli domů, které již postavili na případných návštěvách. Každý máme jinou představivost a tak jednomu vyhovuje to a jinému zas ono.

Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru a rozhodování od začátku až do konce, ať Vaši stavbu nečekají nepředvídatelné okolnosti, problémy a komplikace, se kterými by jste ale pro všechny případy měli počítat, protože připraveného to tolik nezaskočí a v případě hladkého průběhu stavby budete tím více potěšeni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24159 (topprodukt.cz#942)


Přidat komentář