Montáž solárních systémů - Jindřichův Hradec a okolí

Solární systémy získávají stále více na oblibě. Jde totiž o nejlevnější metodu, která je navíc šetrná k životnímu prostředí. Chcete-li i Vy solární systém, a jste-li laik, pak se do instalace rozhodně nepouštějte sami. Povolejte odborníky.

Dnes si život bez energie snad už nikdo nedokáže představit. Bez energie bychom nemohli svítit, topit, vařit nebo používat jakýkoliv elektrický spotřebič. Mezi nejekologičtější druh energie patří ta solární. Již název napovídá, že se jedná o energii ze slunce. Jelikož solární technika čerpá energii z obnovitelného zdroje, tak nevznikají žádné odpadní složky ani doprovodné produkty ničící životní prostředí, což se pro dnešní společnost jeví jako prvořadé a stále více žádoucí.

Je pravda, že spoustu lidí odradí pořizovací cena, která je vyšší, než u běžné topné techniky. Vezmete-li ale v potaz skutečnost, že následný provoz Vás může vyjít až o polovinu méně, než u běžných topných systémů, tak určitě tato počáteční investice stojí za zvážení.

Solární panely a jejich výhody

Solární panel je tvořen solárními články, jejichž funkce spočívá v tom, že přeměňují solární energii na energii elektrickou. Solární panely jsou k dostání v několika provedeních, a to organické solární panely, křemíkové solární panely nebo také fotovoltaické fólie. Kvůli vysoké ceně, kterou je potřeba za celý solární systém zaplatit, je mnoho lidí k solárním panelům stále skeptických. Investice do solárních panelů je ale 100% vratná a po 5-7 letech jen zisková. Velkým pozitivem solárních systémů je jejich spolehlivost a prakticky bezúdržbovost. Co se výkonnosti solárních systémů týká, tak ta klesá až po velmi dlouhé době- cca 30 let- a ve velmi nízkém procentu. Ovšem největší předností, kterou bychom měli v souvislosti se solárními panely vzít v potaz, je že šetří a zlepšuje životní prostředí.

Možná Vám už došla trpělivost s neustálým zdražováním energií a hledáte jiné možné řešení, jak ušetřit peníze za vytápění či ohřev teplé vody. Právě pro Vás máme řešení v podobě montáže solárních systémů.

Funkce solárních systémů

Jelikož je využití solárních systémů opravdu mnohostranné, je jejich pořízení velmi výhodné. Pomocí solárního systému můžeme ohřívat vodu ke koupání, mytí či sprchování, dále můžeme ohřívat vodu v bazénech, whirpoolech či nádržích. Nesmíme ani opomenout fakt, že pomocí solárních panelů lze vytápět či přitápět v daných objektech.

Ohřev teplé užitkové vody

Jednotlivé panelákové byty nebo rodinné domy můžete připojit na solární ohřev teplé užitkové vody. V případě kvalitně navrženého projektu dokážete dle dosavadní praxe ušetřit až 70% ročních nákladů za energii.

Přitápění a solární energie

Další finanční náklady můžete snížit, využijete-li energii ze slunce také na topení. Studie realizovaných montáží prokázaly, že 100% nákladů na vytápění, obstará solární systém v letních měsících. Co se přechodového období týká, tak solární systémy obstarají 50% dodávek energie na vytápění a v zimě je to pak kolem 15%.

Kam lze solární systém umístit?

Umístění solárních systémů je nejrůznější. Od solárních systémů na střechách domů, po solární systémy na bazénech nebo velkých travnatých plochách, kde tvoří solární elektrárny. Nejste si jisti, kam umístit solární panel? Pak se určitě obraťte na odborníky, protože dobrý provoz rovná se správné orientování panelu na správnou světovou stranu, nejlépe na jih.

Alternativní systémy

Jedná se o solární systémy, tepelná čerpadla nebo fotovoltaiku.

Tepelná čerpadla- pracují jako obyčejná kompresorová chladnička. Tepelné čerpadlo si bere teplo ze vzduchu, vody nebo země a výměníkem jej předá do topné soustavy, kterou může být ohřev užitkové vody nebo bazénu, k čemuž je ale potřeba čerpadla fungujícího na elektrickou energii. Poměr mezi energií získanou z obou zdrojů pak mezi sebou hodnotíme.

Existují tedy tři základní druhy čerpadel, a to vzduch-voda, země-voda a voda-voda. U prvního typu vzduch-voda je teplo ze vzduchu využíváno přímo. Výparníkem tepelného čerpadla proudí venkovní vzduch. U typu země-voda se teplo ze země, tedy geotermální teplo, převádí zemním kolektorem do výparníku díky teplonosné kapalině. Oběhové čerpadlo pak zajišťuje cirkulaci kapaliny, která se v zemním kolektoru zahřívá a následně ve výparníku opět ochlazuje. U typu voda-voda je do výparníku čerpána podzemní voda, která se tam ochladí a vrací se do druhé vsakovací studny.

Současnou novinkou na trhu je tepelné čerpadlo, které oproti elektrickému vytápění, představuje 78% úspor topných nákladů, přičemž nakombinujete-li takto výkonné tepelné čerpadlo se solárními panely, topíte zdarma.

Fotovoltaika - jedná se o další systém pracující se solární energií. V tomto případě se ale jedná o využití solární energie k vytvoření elektrického proudu. Speciální diody pohlcují sluneční energii a vytváří se tak elektrický obvod, který dodává energii všem spotřebičům.

Solární technika - solární systémy jsou složeny z kolektorů/panelů schopných pohlcovat sluneční záření. K této technice jsou napojeny cesty, které vedou k dalším zařízením, jejichž funkcí je danou energii přeměnit. Mohou to být ohřívače vody nebo také topné systémy, které vyhřívají místnosti. Ušetřit se dá tedy díky tomu, že se spotřebovává energie, která se nevyrábí- sluneční působení.

Topenářská technika

Produktů, které Vám zajistí topení, existuje celá řada. Mohlo by se zdát, že klasické technologie se upozaďují, ale není tomu tak.

Podlahové vytápění - jde o vytápění umístěné v podlaze, které nabízí spoustu výhod. Představuje komfortní prvek v podobě velmi příjemného chození po hřejivé podlaze, což je jistě lepší, než chladivý pocit u nohou a také, vnímáte-li tímto způsobem teplo, tak nespotřebujete tolik energie, jelikož neproudí jen kolem Vás ve vzduchu, ale dostává se jí k vám více.

Kotle - produktů, které vytvářejí energii, jež následně produkuje teplo, existuje celá řada. Takové systémy pracují na bázi oleje, plynu nebo kondenzace a využívají se v rodinných domech i bytových jednotkách, podle toho jaký systém vytápění máte nastaven. Kotle slouží k vytápění i k ohřevu vody. Jejich výhoda spočívá v tom, že můžete více regulovat funkci a přívod tepla, než u centrálního způsobu vytápění.

Otopná tělesa - jsou klasické systémy, které se montují do interiéru, odkud proudí teplo. Existuje spoustu typů. Vybírat můžete podle toho, zda je v místnosti vlhko či sucho, podle rozměrů, tvarů, které se danému umístění dokáží přizpůsobit.

Při výběru topných systémů záleží jen na Vás, Vašich požadavcích a finančních možnostech. Nezapomínejte ale na to, že topná oblast je dlouhodobá záležitost, do které se vyplatí investovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24808 (topprodukt.cz#2152)


Přidat komentář