Montáž tepelných čerpadel - Jičín

Tepelná čerpadla jsou dnes již poměrně rozšířeným způsobem vytápění. Teplo je základní potřebou, bez které se neobejde žádná nemovitost. Důvodů, proč si nechat nainstalovat tepelné čerpadlo je několik. Tím nejdůležitějším je, že ušetříte peníze!

Na jakém principu funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo odebírá z přírody energii o nízké teplotě a následně ji přečerpává na vyšší teplotu. Zdrojem tepla bývá v převážné většině vzduch nebo země. Tepelné čerpadlo vytápí dům a ohřívá teplou vodu pro domácnost nebo bazén. Díky němu je spotřeba elektrické energie výrazně nižší než dodané získané teplo.

Montáž tepelných čerpadel – Jičín

Pokud jste z Jičína nebo jeho okolí a máte zájem o montáž tepelného čerpadla a veškeré výhody s tím spojené, není nic jednoduššího než kontaktovat odborníky, kteří Vám veškeré práce provedou. My Vám můžete doporučit opravdu kvalitní firmu René Lankaš, která se montáží tepelných čerpadel zabývá již pěknou řádku let. Své veškeré práce provádí na základě mnohaleté praxe a vizitkou pro ni je maximální spokojenost zákazníků a samozřejmě kvalita odvedené práce. Firma René Lankaš poskytuje poradenství v oblasti tepelných čerpadel, dodávku kvalitního materiálu včetně montáže čerpadel. Dále také podlahové topení a sluneční kolektory. Vždy při své práci vychází maximálně vstříc zákazníkovi. Pokud Vás taky tato unikátní firma zaujala, můžete ji kontaktovat buď osobně na adrese: Pecka 417, Pecka, nebo prostřednictvím telefonního čísla:** +420 603 842 548** či emailové adresy: lankas.rene@seznam.cz. Vězte, že s prací této odborné a profesionální firmy budete nad míru spokojeni.

Jak tepelné čerpadlo pracuje

Princip práce je stejný jako např. u ledničky či klimatizace. Tepelné čerpadlo má uzavřený oběh speciální chladicí kapaliny, která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Pára je stlačena kompresorem a tím se ohřeje. Za vyšší teploty pára předá teplo do topné vody, změní se na kapalinu a celý cyklus se znovu opakuje. Tepelné čerpadlo může pracovat a odebírat teplo ze vzduchu nebo ze země a to i při extrémně nízkých teplotách. Topný faktor tepelného čerpadla udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá, než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Odkud tepelné čerpadlo získává energii

V našich podmínkách je nejběžnějším zdrojem tepla pro tepelná čerpadla vzduch. Výhodou tepelného čerpadla je jeho velmi jednoduchá instalace, která nevyžaduje žádné vrty ani zemní práce. K tomu, aby mohlo dojít k získávání tepla ze země, se musí provést hluboké vrty nebo položit povrchový zemní kolektor cca. 1,2 m pod povrch země. Topný faktor neklesá ani v největších mrazech, protože země má stabilní teplotu.

Jaký výkon tepelného čerpadla zvolit

Klasický zdroj tepla, kterým bývá kotel, se volí o takovém výkonu, který odpovídá tepelné ztrátě domu nebo vyšším. Vzhledem k tomu, že je investice do výkonnějšího docela vysoká, jeho výkon se volí nižší. Pokud jsou však extrémně chladné dny, pomáhají tepelnému čerpadlu pokrýt potřebu tepla i tradiční zdroje tepla, jako je např. elektřina, plyn, nebo tuhá paliva, atd. Z důvodu, že počet opravdu dosti chladných dnů je malý, ušetřená investice na tradiční zdroje tepla je veliká. Obecně se doporučuje nechat si nainstalovat tepelné čerpadlo o výkonu cca 70% tepelné ztráty domu, které pokryje až 95% celoroční potřeby tepla.

Topný systém pro tepelné čerpadlo

Nejvhodnějším nízkoteplotním systémem pro tepelná čerpadla jsou podlahové vytápění, stěnové vytápění nebo taky velkoplošné radiátory. Nízkoteplotní topný systém Vám spolehlivě vytopí dům a to i při hodně nízké teplotě topné vody. Je potřeba vědět, že čím nižší teplotu Váš topný systém vyžaduje, tím více při vytápění za pomoci tepelného čerpadla ušetříte.

Základní podmínky pro úspěšnou instalaci tepelných čerpadel

Základní podmínkou pro úspěšnou instalaci tepelných čerpadel je velmi důkladná analýza výchozích podmínek a to jak technických, tak i ekonomických, včetně zvážení provozních podmínek a životního stylu. Jak zabránit zbytečným ztrátám energie? V prvé řadě je potřeba zateplit objekt, neboť vhodnou tepelnou izolací se sníží tepelné ztráty až o 30%, tím pádem snížíte i spotřebu tepla. Dále při vnější instalaci tepelného čerpadla je důležité, aby spojovací potrubí bylo co nejkratší a řádně zaizolované. Pokud je pro Vás hodně důležité spotřeba tepla a teplé vody v množství a v čase, je nutné správně zvolit výkon zařízení. Vybírejte takový topný systém, který Vám umožní využívat vytápěcí vodu ohřátou na nižší teploty. Je nutné nechat si zpracovat ekonomický posudek, který bude vycházet ze zjištěných reálných způsobů přípravy tepelné vody a vytápění pro daný objekt.

Výhody využití tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo se při svém optimálním využití pro přípravu teplé vody a vytápění domácnosti v průběhu roku podílí z 60-70% na celkové výrobě tepla. Velkou výhodou tepelného čerpadla je značná úspora energie, která je vyrobená z pevných a plynných paliv. S úsporou energie vyrobené s použitím fosilních paliv souvisí i snížení množství emisí škodlivých látek do ovzduší.

Nevýhody využití tepelných čerpadel

Nevýhodou využití tepelných čerpadel je to, že návratnost vložených finančních prostředků do tepelného čerpadla je závislá na cenové úrovni použitého paliva před instalací tepelného čerpadla a na druhu a kapacitě nízko-potencionálního zdroje tepla. Pokud dochází k instalaci tepelného čerpadla již do existujícího objektu, je návratnost vložených financí závislá zejména na rozsahu úprav, které je nutné provést před instalací tepelného čerpadla. Těmito úpravami se může rozumět zateplení, úprava topné soustavy, hydraulické vyregulování či změna doplňkového zdroje.

Jak správně vybrat tepelné čerpadlo vzduch – voda

Vybrat si správně kvalitní tepelné čerpadlo vzduch-voda není opravdu snadnou záležitostí. Laik v podstatně nemá vůbec žádnou šanci poznat, která nabídka je kvalitní a které značce se naopak raději velkým obloukem vyhnout. Tepelné čerpalo vzduch-voda je výhodné použít u všech typů domů. Ovšem existují dvě výjimky a to: pokud existuje možnost, že byste položili plošný kolektor do zahrady, je lepší použít tepelné čerpadlo země-voda. Za stejné peníze totiž získáte o 25% nižší spotřebu elektřiny a mnohem delší životnost. Tou druhou výjimkou je, že pokud Váš dům leží v horské nebo podhorské oblasti, je vhodnější použít i tepelné čerpadlo země-voda. Systém vzduch-voda by zde totiž měl kvůli nízkým teplotám vzduchu hodně vysokou spotřebu elektřiny.

Jaký výkon tepelného čerpadla zvolit?

Výkon tepelného čerpadla by měl být vybrán takový, aby pokryl  50% až 100 % tepelné ztráty při nejnižší místní výpočtové teplotě.  Jestliže má Váš dům tepelnou ztrátu 10 kW při -15°C, mělo by tepelné čerpadlo mít výkon 5 až 10 kW.

Jak má být řešen ohřev teplé vody?

Vybírat můžete ze dvou způsobů ohřevu teplé vody. První je celoroční ohřev teplé vody přímo tepelným čerpadlem a druhý způsob je předehřev tepelným čerpadlem a následný dohřev v elektrickém bojleru.** Každopádně se doporučuje volit takové tepelná čerpadla, která mají celoroční ohřev teplé vody.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24854 (topprodukt.cz#2216)


Přidat komentář