Prodej a montáž tepelných čerpadel - Tuchoměřice

Pomalu se blíží zima a je nutné myslet i na to, jak budete topit. V dnešní době se totiž stále více přibližují alternativní metody k těm klasickým, tudíž cenové rozdíly se více stírají. Podívejte se, jaké přednosti mají tepelná čerpadla.

Pokud se řekne alternativní metoda, tak se spoustě lidí vybaví něco, co bere energii z přírody. Je jedno, jestli se to týká medicíny, kdy se užívají bylinkové přípravky anebo zařízení, jež čerpá teplo z okolí. Spousta lidí si vybavuje v této souvislosti různé solární systémy, ovšem i tepelná čerpadla fungují na obdobném principu. Tepelná energie se rovněž čerpá ze základu, kdy se přijímá zdroj z okolí, což je převážně i sluneční záření. Jak ale jednotlivé prvky fungují a jaká je nabídka?

Jak vybrat topný systém

Pokud stojíte před otázkou výběru topného systému, tak byste měli zohlednit několik požadavků, které povedou nejen k tomu, aby se vám nový systém lépe užíval, ale také, abyste finančně neprohloupili. Spousta lidí se zpočátku nechá odradit pořizovací cenou, která bývá vyšší, ale už si neuvědomuje, že třeba následným užíváním se jim investice zase vrátí. Protože jsme jako téma nadnesli tepelná čerpadla, tak zde se právě nabízí ten případ, že pořizovací cena je sice vyšší než leckteré jiné topné systémy. Při následném používání se ale využívá hodně** energie** z okolního prostředí, tudíž za ni neplatíte, jen za chod a tedy zpracování. Díky tomu už se ale může ušetřit i 50% energie.

Další hledisko, které se nabízí, může být i šetrnost k životnímu prostředí. Dnes lidé více chtějí tzv. splynout s přírodou, a proto se orientují na již zmíněné alternativní metody. Tyto produkty jsou vyvinuty tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Pokud se zaměříme na tepelná čerpadla, tak jejich deviza je, že při vytváření tepelné energie nevznikají žádné zplodiny ani jiné škodlivé látky jako třeba u továren nebo topení, kdy se spalují paliva.

Při výběru přemýšlejte i nad životností určitého systému. Čím více je přístroj orientován na určité technické funkce, tím více se opotřebuje, takže jej budete muset brzy vyměnit. Pokud se ale část práce čerpá obnovitelným zdrojem energie, tak se životnost prodlužuje.

Už jsme nadnesli základní kritéria výběru. Nyní vás více zavedeme do sféry tepelných čerpadel, abychom byli konkrétnější.

Výběr tepelného čerpadla

Jestli se rozhodnete pro tepelné čerpadlo, tak si rozmyslete, s jakým tepelným prvkem jej budete kombinovat. Čerpadlo je totiž systém, který energii dodává, ovšem výběr topného zařízení už je na vás. Můžete mít klasické radiátory, žebříková topení, stěnové vytápění nebo podlahové typy topení. Tepelná čerpadla pak samozřejmě slouží i k ohřevu vody, tudíž bychom mohli zabrousit do instalatérské oblasti, kde se vybírá zařízení celé koupelny.

Při výběru čerpadla pak zvažte, jaký typ budete využívat. Zde se řiďte podle spotřeby vašeho domu. Ta se měří tak, že když má stavba při -15°C ztrátu asi 10 kW, tak výkon čerpadla má obdobnou výši ztráty, tedy 10 kW.  Další fází je pak i výběr toho, odkud bude čerpadlo získávat zdroj energie. Může to být totiž ze vzduchu nebo ze země. Jaký je mezi tím rozdíl? Vezměte v potaz, že když se nacházíte v místě, kde jsou nižší teploty (např. hory, oblast více na sever apod.) vzduchu, tak je lepší si nechat instalovat zemní čerpadlo, které nabere více energie zespodu. Mějte na paměti, že z okolí musíte načerpat co nejvíce tepla, proto jej berte tam, kde je ho nejvíce.

Montáž tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo funguje v podstatě na dvou základech. Jednak pohlcuje teplo a jej pak přeměňuje v energii. Jedna část je tedy venku a druhá uvnitř. Exteriérní příslušenství se aplikuje na místa, odkud má čerpadlo nabírat energii a uvnitř se pak spravuje do příslušné podoby. Tou je ohřátá voda, která slouží jak k užitku, tak i ke klasickému vytápění.

Výhody tepelných čerpadel

Některé přednosti jsme už naznačili. Výhodou tepelných čerpadel je zejména jejich šetrnost. Nejprve to je ohleduplnost k životnímu prostředí, kdy díky získávání energie z obnovitelných zdrojů neškodí okolí. V jiných případech se totiž musí k různým systémům přiřadit další činnosti, jež pak nemají dobrý vliv na okolí. Tím může být spalování, což se může týkat jak topení v domě, tak i provozu elektrárny. Ta samotná má pak mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Šetrnost se pak vztahuje i na finanční stránku. Protože se čerpá zdroj z přírody, tak na něj si nikdo nemůže nárokovat vlastnictví a tedy nemusíte ani nikomu nic platit, čímž ušetříte i o polovinu více peněz při spotřebě. Ekonomické výhody pak samozřejmě nabízí i další souvislé služby k vytápění jako je zaměstnávání lidí k obsluze, zakupování více zařízení na určitý typ ohřevu a také zajištění různých doplňků. Čerpadla totiž mohou zastoupit i větrací produkty, čímž rovněž ulevíte svým financím.

Tyto výrobky nemají většinou složité a kombinované řešení, tudíž nehrozí, že se stroj může porouchat v menší části a ovlivní to pak chod celého čerpadla. Výrobky samy o sobě mají i delší životnost, takže se vám investice bohatě vrátí. Produkt není odkázán na řadu funkčností, které se v souvislosti s technikou mohou porouchat. Obnovitelný zdroj je založen na tom principu, že se vždy bude moci pracovat s energií.

Čerpadla jsou novými technologiemi, které mají budoucnost, takže budete mít nový systém, jenž budete moci flexibilně obnovovat a nebudete mít problémy se starými prvky, které budou postupně nešetrné a také se na ně budou špatně shánět náhradní díly.

Tepelná čerpadla jsou nastupující generací topných systémů. Jejich předností je stále více uznávající ohleduplnost k přírodě, ale také šetrnost k vašim peněženkám. Protože se tak jedná o prvek, který má v budoucnu využití, tak budete mít jednodušší užívání, protože se jedná o techniku, která bude v budoucnu více podporována jak rozšířením, tak i kompatibilními prvky. Nenechte se tedy odradit počáteční vyšší cenou, protože provoz se vám pak bohatě vyplatí a navíc to bude i na delší dobu. Využijte tedy počátečních a zaváděcích akcí a buďte napřed.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24847 (topprodukt.cz#2209)


Přidat komentář