Rekonstrukce bytu a jader - Litovel a okolí

Provádění rekonstrukcí bytů a také bytových jader vyžaduje zásah odborníků, neboť pouze tak je zaručena kvalita odvedené práce. Potřebujete zrekonstruovat byt nebo bytové jádro? Oslovte odbornou firmu.

Mít své vlastní bydlení chce každý z nás, a pokud ho již máme, snažíme se jej všemožně upravovat a zvelebovat přesně podle svých představ. Proto je důležité, abychom si pro různé rekonstrukce bytu a jader vybrali tu správnou firmu, která vše provede na profesionální úrovni.

Rekonstrukce bytu

Málokdo z nás je zcela spokojen se svým bydlením, a proto se mnohdy uchylujeme k jeho přestavbě tedy rekonstrukci. Rekonstrukci bytu chystáme také v případě, že jsme si koupili starší byt a nevyhovují nám buď jeho proporce či rozložení místností apod. Rekonstrukce bytu můžeme provádět buďto svépomocí či oslovit některou z profesionálních firem.

Proč oslovit na rekonstrukci bytu profesionální firmu?

Odpověď na výše položenou otázku je velmi snadná. Oslovit profesionální firmu by měli všichni z nás, kteří nemají dost času, ani zkušeností na to, provést rekonstrukci svépomocí. Málokdo z nás, má dnes totiž čas na něco jiného, než na práci, kterou vykonává a kdyby nebylo firem, které provádí rekonstrukce bytu a to i na klíč, nebydleli by mnozí z nás dodnes. Rekonstrukce bytu na klíč nám dává možnost naprosté svobody, kdy za nás firma řeší veškerou administrativu, která je s rekonstrukcí spojená a poté také rekonstrukci jako takovou.

Co je k rekonstrukci bytu potřeba?

Hlavní věcí, která je k rekonstrukci bytu potřeba nejvíce, je odborný projekt, který nám zhotoví odborný projektant. V tomto odborném projektu musí být zaneseno vše a to bezezbytku. Podle daného projektu poté postupuje celá rekonstrukce, dojde-li tedy v projektu k chybě, bude tato chyba také v konečné fázi provedena. Proto je velmi důležité, abychom na celém, projektu spolupracovali s projektantem také my. Po celou dobu, kdy je projekt vytvářen, musí být projektant jakousi součástí našeho života, aby dokonale pochopil, jak žijeme a co od svého bytu očekáváme. Počítáme-li při rekonstrukci bytu také s bouráním zdí a jinými stavebními úpravami, měli bychom si také zajistit potřebná povolení, z nichž nejdůležitější je povolení stavební. Stavební povolení vydává příslušný stavební úřad.

Bytový architekt

Jestliže nám záleží na tom, aby byl náš byt rekonstruován opravdu dokonale a celý interiér byl sladěn do nejmenších detailů, měli bychom využít služeb bytového architekta. Zkušený bytový architekt navrhne náš interiér, přičemž dokáže také doporučit opravdu prověřené dodavatele a také zorganizuje dané firmy při realizaci celé rekonstrukce. Bytového architekta je vhodné využít v případě, že jsme se rozhodli pro rekonstrukci bytu svépomocí. Jestliže jsme si najali na rekonstrukci bytu odbornou firmu, měli bychom nechat vše na ní.

Rekonstrukce bytového jádra

Také rekonstrukce bytového jádra je závislá na odborném projektu, bez něhož nelze, jak již bylo uvedeno výše s rekonstrukcí začít. Při rekonstrukci bytového jádra musíme počítat s tím, že budeme potřebovat instalatéra, zedníka, topenáře, plynaře, elektrikáře, dlaždiče, podlaháře atd. Nejsme-li si jisti, že všechny tyto profese ovládáme, neměli bychom se do rekonstrukce bytového jádra svépomocí vůbec pouštět a proto je potřeba oslovit profesionální firmu, která ovládání všech těchto řemesel zaručuje.

Co musíme při rekonstrukci bytového jádra zařídit sami

I když necháme rekonstrukci bytového jádra na profesionální firmě, je výběr zařizovacích předmětů pouze na nás. Také volba obkladů, dlažeb, barev, podlahy či topení apod. je jen naše práce. Je to dáno tím, že pouze my sami si můžeme vybrat takové věci, které se nám líbí a působí na nás pozitivně. Ve své podstatě tedy celá rekonstrukce bytového jádra záleží na nás.

Jaké materiály se při rekonstrukcích používají?

Ať již rekonstruujeme byt jako celek, nebo pouze bytové jádro, měli bychom používat především kvalitní materiály. Oblíbeným stavebním materiálem je sádrokarton, který se vyrábí také v protipožární a impregnované úpravě, což z něj dělá dokonalý prvek. Při všech rekonstrukcích by měly být používány především materiály kvalitní a pracovat s nimi musí pouze odborníci, kteří znají potřebné technologické postupy, bez nichž to nejde.

Zednické práce

Provádění zednických prací je dosti složitou záležitostí, vyžadující doslova odborné znalosti. Zednické práce jsou proto předurčeny k tomu, aby je vykonávali pouze odborníci. Ani vzdělání však není vše při vykonávání zednických prací. V tomto oboru je rozhodující zejména praxe, neboť pouze tak mohou zedníci poznat dostatečné množství materiálů, jejich vlastnosti a zejména použití. A jaké, že materiály používají zedníci nejčastěji? Odpověď je snadná, neboť zedníci používají stavební materiály jako dřevo, cihly, malta, kámen atd.

Co patří mezi zednické práce?

Pod pojmem zednické práce si můžeme představit věci, jako stavby, rekonstrukce, realizace obkladů a dlažeb či opravy opadaných omítek atd. ve své podstatě jsou zednické práce všechny práce, které jsou nějak spojeny se stavbou, zděním apod. Hlavní při provádění zednických prací je, aby je vykonával opravdový profesionál, neboť pouze tak bude zaručena kvalita a dlouhodobá životnost dané stavby.

Výkopové práce

Každá stavba je spojena také s prováděním výkopových prací, kterých v tomto případě není zrovna málo. Výkopové práce jsou potřeba již při začátku stavby a to například v podobě zhotovení základové desky či k tomu, aby mohly být vedeny inženýrské sítě, vyhlouben bazén, vyčištěn vodní tok atd. Provádění výkopových prací je možné několika způsoby a to jak ručně, tak mechanicky, tedy pomocí stavebních strojů. Stavební stroje jsou na výkopové práce při stavbách používány velmi často, Je-li však potřeba vykopat menší úsek, při kterém je kladem velký důraz na přesnost a kvalitu výkopu, je tento prováděn ručně. Je-li však potřeba vykopat výkop větších rozměrů je na tento použit stavební stroj, jako například bagr, minibagr, kovové rypadlo atd. Samozřejmostí je, že tyto speciální stavební stroje ovládají profesionální řidiči, kteří jsou schopni provést daný výkop s naprostou přesností a v té nejvyšší kvalitě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24943 (topprodukt.cz#2323)


Přidat komentář