Rizikové kácení stromů - Brno a okolí

Co znamená rizikové kácení stromů, jak probíhá a co je k němu potřeba? Článek o ořezu stromů, zajišťování bezpečnosti a všech potřebných informacích o stromech a jejich kácení. Čtěte dále.

Co je rizikové kácení

Kácení stromu je rizikové v případě, že není možné pokácet strom celý najednou. Jedná se například o kácení stromů v husté zástavbě, v parcích a zahradách, v blízkosti elektrického vedení nebo stromy, jejichž koruna zasahuje nad střechy domů. V takových případech se stromy seřezávají postupně, od koruny směrem dolů, přičemž větve se nejčastěji spouštějí za pomocí lanové techniky (spouštěním nebo lanovkou) do vymezeného prostoru na zemi. Nedojde k poškození majetku a strom by tak neměl svým skácením nic a nikoho ohrozit. Nejčastěji se k rizikovému kácení používají dlouhé žebříky, případně horolezecká lana a jiné horolezecké vybavení. Kácení jde však provést i za pomoci těžké techniky (plošiny a jeřábu), záleží ovšem na různých podmínkách, a to především finančních.

Povolení k pokácení stromu

Povolení k pokácení je třeba řešit, pokud daný strom, který je třeba skácet, má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm. Poté je tedy nutné zajít na místní obecní úřad, případně na úřad příslušné městské části, a zažádat si o povolení k pokácení. Pokud má strom ve výšce 130 cm nad zemí obvod menší než 80 cm, není třeba o povolení žádat a kácet takový strom může pouze fyzická osoba. Povolení není nutné, ani pokud je třeba strom rychle pokácet z důvodu ohrožení majetku ve větším rozsahu a samozřejmě z důvodu ohrožení na životech. Často to bývá u stromů ve velmi špatném stavu, u starších kusů apod. V tom případě je třeba kontaktovat nejpozději do 15 dnů orgánu ochrany přírody. Ten dle zákona ověří oprávněnost kácení.

Vegetační klid

Povolení od úřadu k pokácení stromu není jedinou věcí, ke které je nutné přihlížet při kácení stromů. Důležitý je i tzv. vegetační klid. Tento klid probíhá od 1. října do 31. března každého roku a je to období, kdy je možné provádět potřebná kácení a úpravy na stromech, u nichž je samozřejmě i povolení.

Likvidace odpadu po kácení

Nejčastěji je dřevní hmota po kácení nebo ořezu zpracována ekologicky, pomocí štěpkovačů (u ořezů do průměru asi 15 cm) nebo je později použito jako palivové dříví.

Ořezy stromů

Druhy ořezů:

Výchovný řez

Tento řez je zpravidla prováděn u mladých stromů, v době 10 – 15, maximálně 20 let po výsadbě stromu na stanoviště. Jde o nejdůležitější řez v životě stromu, neboť se při něm dá předejít pozdějším problémům s růstem apod. Tento řez má především za účel vytvarovat stromu statickou korunu do výšky odpovídala požadavkům podchodné a pojízdné výšky na daném stanovišti.

Zdravotní řez

Zdravotní řez je komplexní, běžný u vzrostlejších stromů, zaměřený na podporu zdravotního stavu stromu. Opakuje se v několikaletých intervalech, většinou po 8 – 10 letech. Ořezávají se větve suché, nalomené, ty, které se kříží, případně které zasahují do koruny stromu.

Bezpečnostní řez

Zásah u bezpečnostního řezu je vlastně velmi podobný, jako je tomu u řezu zdravotnímu, pouze s přihlédnutím na splnění aktuálních požadavků na bezpečnost. Hlavním cílem je odstranění nebezpečných větví v koruně, které by svým pádem mohly ohrozit majetek či osoby v blízkém okolí stanoviště stromu.

Hlavový řez

Jedná se o tvarovací řez, který se používá k regulaci tvaru a velikosti koruny stromu. Odstraňují se celé výhony větví v pravidelném intervalu k dosažení kýženého tvaru koruny.

Redukční řez

Jak již název napovídá, je to řez radikální, kdy je ve větší nebo menší míře zredukována koruna stromu, většinou jde o prostorové zmenšení koruny. Nejčastěji se provádí u stromů, které stojí v přílišné blízkosti zástavy či elektrického vedení, nebo u stromů přestárlých, příliš velkých a ohrožujících bezpečnost. Při použití obvodové redukce lze dosáhnout větší stability stromu nebo zlepšení vzhledu stromu po špatně provedeném řezu z minulosti.

Sesazovací řez

Destruktivní typ řezu, kdy není možné strom rovnou odstranit, používaný často při nebezpečí pádu konkrétního stromu apod. Řez zcela deformuje přirozený vzhled a vzrůst stromu a díky často velkým a nechráněným poraněním umožňuje vstup patogenům. Takový strom je z dlouhodobého hlediska lepší skácet, nejen z důvodu bezpečnostního, ale i estetického.

Tvarovací řezy

Ze všech druhů řezů je tento ze všech nejzbytečnější. Zásah do stromu se dělá za cílem vytvoření jeho nového, nepřirozeného tvaru, často doprovázené i zásahem i do přirozeného vzrůstu. S tvarovacími řezy se musí začít co nejdříve, nejlépe ihned po zasazení stromu na trvalé stanoviště a pokračovat po celý život stromu. K dosáhnutí kýženého výsledku se také musí řezy pravidelně opakovat, nejlépe každoročně v době předjaří. Pokud se tvarování přeruší, je důležité dbát na bezpečnost, a nechat raději strom pokácet. V opačném případě, pokud by strom vyrostl v mohutného jedince, byla by jeho stabilita byla velmi nízká a mohl by se lehce vylomit a spadnout na zem.

řez

Zajištění bezpečnosti stromů

Pokud stromům hrozí rozlomení korun díky nestabilnímu větvení, způsobené například dutinami nebo tlakovému větvení, je možné použít sepnutí koruny vazbami.

Sepínání koruny dynamickou vazbou

Používá se preventivně, kdy zanechává koruně volnost v pohybu a zároveň zajišťuje bezpečnost stromu proti rozlomení. V případě odlomení zajištěné části větve či koruny, zabrání jejich pádu na zem.

Sepínání koruny statickou vazbou

K zajištění staticky slabých jedinců lze použít i statickou vazbu za pomoci ocelových lan a obručí. Jde však většinou o případy, kdy je strom rozsáhle poškozen.

Zastřešování dutin stromů

U sesazovacího řezu, kdy u stromu často vznikají velké nechráněné plochy, i jinde, například po běžném ořezu větších větví, je možné zastřešení ploch i dutin. Stříšky jsou většinou zhotoveny z ocelového pletiva v kombinaci pilin a speciálního tvrdnoucího tmelu. Stříška je nenápadná a zcela funkční, zabraňuje vstupu hnilob a růstu dřevokazných hub.

Frézování pařezů

Odstranění pařezů po skácených stromech se provádí buď ručně, vykopáním, nebo za použití pařezové frézy. S tou je likvidace pařezu mnohem jednodušší a rychlejší. Pařez se může zcela zahladit, a to zahloubením, které jej schová zhruba 20 cm pod povrch terénu, nebo lze zcela vytáhnout. Po stromu pak nezbude ani stopa a lze na jeho místě vysadit nový strom nebo klidně vybudovat dětské hřiště.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24982 (topprodukt.cz#2368)


Přidat komentář