Rizikové kácení stromů - Nymbursko

Možná právě na Vašem pozemku se nachází strom, který nevhodně stíní, je nemocný, nepřiměřeně se rozrostl nebo je jinak nevyhovující a potřebovali byste jej pokácet. Zde Vám nabízíme pár rad k této problematice.

Snad nikoho z Vás nepřekvapí, že stromy jsou pro naše životy nezbytné a proto je důležité, abychom se o ně pečlivě staraly. Samozřejmě i přes veškerou naši péči nastávají situace, kdy stromy onemocní nebo zestárnou, a je potřeba je pokácet dřív, než se stanou pro své okolí nebezpečné. Je velmi vhodné nenechat vysoké stromy nadměrně se rozvětvit, ale je potřeba takové stromy kontrolovat a pravidelně je prořezávat.

Rizikové kácení stromů – Nymbursko

Vlastníte zahradu a potřebujete pokácet strom, který je nemocný nebo jinak nevyhovující? Jestliže jste z Nymburska, rádi Vám představujeme firmu pana Kryštofa Kruckého, kterou naleznete na adrese: Ostrá 106 -  Ostrá. Pan Kryštof Krucký mimo rizikové kácení stromů nabízí široké spektrum zahradnických služeb a prací, ale i zahradní stroje k usnadnění zahradnických aktivit a činností. Dále Vám firma pana Kryštofa Kruckého pomůže se založením zahrady, s celkovou realizací zahrady, vypracuje návrh za pomocí 3D vizualizace. Tudíž, pokud potřebujete pomoci se založením trávníků, údržbou zeleně, průklesty, ošetřením korun stromů, kácením stromů, hnojením rostlin, dodávkou substrátů a mnoha dalšími činnostmi, neváhejte a pana** Kryštofa Kruckého** kontaktujte. Veškeré práce provádí na základě mnohaletých zkušeností, díky kterým najde praktické a účelné řešení pro každého zákazníka.

Jestliže jste se rozhodli využít služeb této firmy, můžete se s panem Kryštofem Kruckým zkontaktovat buď osobně na adrese: Ostrá 106 – Ostrá, nebo použít telefonní číslo: +420 602 351 373 či emailovou adresu: info@1zahrada.cz.

logo

Podstatně více informací získáte na webových stránkách: http://www.1zahrada.cz/, kde si můžete prohlédnout i fotogalerii jejich kvalitní práce.

Rizikové kácení stromů

Rizikovým kácení stromů se rozumí taková situace, kdy není možné klasicky strom pokácet ze země a to např. z důvodu možnosti nebezpečného spadnutí stromu na zem např. proto, že se nachází v blízkosti obyvatel nebo objektů, elektrického vedení, apod. A právě v těchto případech je nutné přenechat jeho pokácení profesionální firmě, která rizikové kácení stromů provádí za použití techniky k tomu určené. Vzhledem k tomu, že mají odborníci na tyto práce bohaté zkušenosti, sami nejlépe zvládnout vyhodnotit celou situaci a zvolit nejvhodnější způsob porážky stromu. K tomu zpravidla používají horolezeckou techniku za plného využití pravidel bezpečnosti práce.

Povolení potřebné ke kácení stromů

Jestliže jste se rozhodli pokácet nevyhovující strom, bez povolení ke kácení to zřejmě nebude možné. Veškeré stromy a jiné dřeviny podléhají ochraně zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Žádost o povolení k pokácení stromů podává vlastník pozemku, případně nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. Pokud pozemek patří více vlastníkům, žádají všichni vlastníci pozemku nebo jeden vlastník na základě plné moci od ostatních spoluvlastníků. Pokud je nutné pokácet stromy, které rostou mimo les, je potřeba i povolení orgánu ochrany přírody. O povolení ke kácení stromů nemusí vlastník pozemku žádat, jestliže strom ohrožuje bezprostředně život nebo zdraví osob, nebo pokud hrozí škoda značného rozsahu. Jestliže byl strom poražen z těchto důvodu, je potřeba kácení oznámit do 15 dnů odboru životního prostředí. Je všem také nutné dokázat, že takové kácení bylo oprávněné.

postupné odřezávání a kácení

Jaké náležitosti musí povolení o pokácení stromu obsahovat

Každá žádost o povolení pokácení rizikových stromů a dřevin musí obsahovat jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického, nájemního nebo uživatelského vztahu k pozemku, na kterém se předmětné stromy nachází, přesný popis dřevin, kterých se kácení týká, tj. druh, počet, výška stromu, velikost porostu v m2, vč. situačního nákresu**, obvod kmene stromu** ve výšce 130 cm nad zemí a důvod podání žádosti. Veškeré úkony související se žádostí a vydáním povolení jsou bezplatné. Lhůta pro vyřízení žádosti je dle zákona o ochraně přírody a krajiny až 90ti denní.

Podle zákona může být za nedodržení povinností, které jsou stanoveny zákonem, uložena pokuta fyzické osobě až do výše 20.000 Kč za každou jednotlivou dřevinu a až 100.000 Kč u skupiny dřevin, jak je uvedeno v § 87 zákona č. 114/92 Sb.  Podnikající fyzické nebo právnické osobě může být uložena pokuta za neoprávněné pokácení pro potřeby spojené s výkonem podnikatelské činnosti až do výše 1 mil. Kč

Řez ovocných stromů

I když se to nezdá, řez je jednou z odborně nejnáročnějších a fyzicky nejnamáhavějších prací na zahradě. Pokud je řez proveden správně, přispívá k dobrému růstu stromu, k pravidelné a hojné plodnosti a k celkovému prodloužení životnosti stromů.

Výchovný řez stromu

Díky výchovnému řezu dostane koruna stromu správný tvar a potřebnou pevnost, aby unesla i větší úrodu ovoce a přitom nedošlo ke zlámání větví. Správně provedený řez udržuje korunu světlou, vzdušnou a vytváří tím předpoklady pro dobrý zdravotní stav stromu.

Udržovací řez stromu

Jestliže byl proveden výchovný řez správně a koruna stromu je řádně zapěstovaná, o to méně práce budete mít v následujících letech s udržovacím řezem. Při něm se veškerá práce omezí na jednoduchý průklest, při kterém občas vyříznete nadbytečnou nebo poškozenou větev a zkrátíte příliš dlouhý a rozvětvený plodonosný obrost. U stromů, které jsou zanedbané a mají neuspořádané nebo přehoustlé koruny, je s průklestem hodně práce a úpravy koruny stromu je dobré rozložit do několika let.

rizikové kácení

Zmlazovací řez

Pokud začnou stromy stárnout a ochabovat tím v růstu i v plodnosti, je nutné takové stromy postupně zmlazovat. Nejprve se odřežou obloukovitě dolů skloněné konce větví. Později je nutné je silně zmladit řezem do starého dřeva. Při řezu se postupuje od vršku koruny dolů.

Ovšem vše o prořezávkách stromů a jejich nemocných větví, stejně jako o ozdravných řezech, Vám sdělí odborník, který se takovými činnostmi zabývá a který Vám bezpečně veškeré práce provede.

Dodržování bezpečnosti při rizikovém kácení stromů

Pokud dojde k situaci, kdy je potřeba pokácet z určitého důvodu strom, nejčastěji se k pokácení používá motorová pila. K tomu, aby se předešlo jakémukoliv úrazu a újmě na zdraví, je důležité motorovou pilu náležitě ovládat. Každá motorová pila, která se ke kácení stromů užívá, musí mít kryt ruky, brzdu řetězu, bezpečnostní pojistku proti neúmyslnému přidání plynu, dále musí mít zachycovač řetězu pro případ, že se řetěz přetrhne nebo spadne z lišty.

Další nutností je používat pracovní ochranné pomůcky a to přilbu s ochranou sluchu, s plexisklem na obličej, pracovní oděv s výstražným značením, kalhoty s protiprořezovou vložkou, rukavice, ochrannou uzavřenou obuv.

Vždy mějte na paměti, že rizikové kácení stromů je opravdu nebezpečná činnost a každoročně si vyžádá několik lidských životů. Proto nepřeceňujte své síly a vždy se obraťte na profesionály, kteří Vám strom nebo jiné dřeviny bezpečně pokácejí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24974 (topprodukt.cz#2359)


Přidat komentář