Rodinný dům na klíč - Český Krumlov a okolí

Chtěli byste mít taky svůj vlastní rodinný dům, ale nemáte čas, chuť ani myšlenky na jeho výstavbu? Právě pro Vás je zde možnost nechat si postavit Váš dům snů tzv. na klíč. Jak na to?

Nechat si postavit rodinný dům na klíč není již v současné době žádným přepychem a tento způsob výstavby využívá stále více lidí. A není se čemu divit. Nejenom, že Vám firma zabývající se výstavbami, dům kompletně postaví, ale zpracuje taky projekt přímo Vám na míru, nebo pro Vás může upravit jakýkoliv z typových stavebních projektů, vyřídí hypotéku a zařídí všechny možné povolení, kterých je ke stavbě rodinného domu potřeba. Díky firmě, která Vám postaví Váš dům snů, ušetříte spoustu času, energie a starostí, které se stavbou souvisí.

Pokud tedy kladete důraz na rychlost stavby, která bude realizovaná jedním dodavatelem a nemáte čas ani snahu postavit si dům svépomocí, je pro Vás výstavba rodinného domu na klíč tou správnou volbou. Navíc budete přesně vědět, kdy bude stavba postavena, dokončena a předána a v případě prodlení můžete žádat po firmě pokutu za nedodržení podmínek stanovených smlouvou. Stejně jako délka je i cena stavby smluvně dohodnutá.

Stavba domu na klíč

Výhodou stavby domu na klíč je, že Vy sami si vyberete jednu firmu, se kterou budete mít smluvní vztah a vše vlastně řešíte s tímto jedním dodavatelem. Proto pokud zjistíte jakékoliv nedostatky nebo závady, vždy víte, na koho se obrátit k uplatnění reklamace, atd.

Délka výstavby rodinného domu na klíč

Délka stavby bývá uvedená se smlouvě o dílo a je za ni zodpovědný v plné míře dodavatel, tedy firma, kterou jste pro výstavby rodinného domu zvolili. Tato firma svým vlastním způsobem zabezpečuje postup celé stavby. Ve smlouvě musí být uveden začátek a konec výstavby. Pokud dojde k porušení smlouvy a firma svůj závazek z hlediska ukončení stavby nesplní, bývá určena výše pokuty, která je vypočtena na základě celkové ceny stavby. Pokutu můžete uplatnit bez ohledu na to, kterou část domu dodavatel nestihl dokončit. Naopak když se rozhodnete postavit si svůj dům svépomocí, musíte dbát na koordinaci jednotlivých dodávek, kterou si musíte zabezpečit buď sami, že stavby vedoucí, kterého takovým úkolem pověříte. Vzhledem k tomu, že pokuty při nedodržení termínu jednotlivých prací nejsou tak vysoké z důvodu nižších hodnot dodávek, častěji dochází k časovým prodlevám a zpožděním jednotlivých dodávek a výstavba Vašeho domu může být tím pádem i několikanásobně delší než když si rozhodnete nechat si postavit svůj dům na klíč. Proto pokud máte tu možnost zvolit si způsob výstavby, rozhodně neváhejte a svěřte svou stavbu jedinému dodavateli.

Cena stavby domu na klíč

U výstavby rodinného domu na klíč je ve smlouvě stanovená přesná cena a zpravidla bývá přesně specifikované, za jakých okolností může firma dodatečně cenu navýšit v průběhu výstavby. Jestliže je stanovena cena za kompletní stavbu, zkuste požádat o větší cenovou slevu, než když Vám služby poskytují jednotlivý dodavatelé.

Kvalita a záruka stavby domu na klíč

Výhodou stavby domu na klíč je ta, že pokud se v průběhu stavby nebo po jejím ukončení objeví jakýkoliv nedostatek, přesně víte, po kom žádat náhradu škody nebo odstranění zjištěných závad. Pokud takové nedostatky zjistíte, jste oprávnění ihned žádat po dodavateli jejich odstranění, neboť se jedná o jeho zodpovědnost. Pokud se rozhodnete služby reklamovat, výhoda spočívá v tom, že jednáte opět pouze s jedním dodavatelem.

Podle čeho vybírat stavební firmu?

Na provedení každé stavby se zpravidla podílejí různí dodavatelé materiálů potřebných ke stavbě. Než k takové stavbě dojde, je potřeba vybrat toho nejlepšího generálního dodavatele. Takového vybírejte podle stavebních prací nebo materiálů, které hodláte použít. Jenomže jak vybrat toho nejlepšího a nejkvalitnějšího? Pokud oslovíte pouze velmi úzký okruh firem, může se stát, že cenové nabídky budou téměř stejné a zpravidla o dost vyšší než cena, která je uvedena v rozpočtu sestaveném na základě zpracovaného projektu. Nezřídka se stává, že se dodavatelé společně dohodnou na ceně, kterou budou za své služby nabízet, nebo spoléhají na to, že Vy máte omezené možnosti k oslovení dalších firem nebo že jsou jediní ve Vašem okolí, kdo takové služby nabízí. Tudíž si dejte tu práci a oslovte co nejvíce možných firem, neboť právě tímto můžete získat nabídky, které se od sebe budou cenově výrazně lišit, můžete vybírat z vyšší kvality a celkového přístupu firmy k Vám.

Jestliže se Vám nechce provolávat peníze za telefon v souvislosti s obvoláváním různých firem, jistě se Vám vyplatí nějakou tu korunu pustit a obětovat čas, který telefonáty strávíte, neboť výsledek v podobě nalezení kvalitní firmy, která veškeré práce provádí na příznivé ceny,  může stát za to. Dále velkou výhodou při výběru firmy je, když firma má své webové stránky na internetu, kde se můžete dovědět informace o firmě, o jejich práci, můžete shlédnout reference a fotografie jejich práce. Stejně tak můžete firmu vybrat na základě doporučení Vašich známých, sousedů nebo lidí, kteří mají s takovým dodavatelem své zkušenosti. Vždyť není lepší reklamy než spokojený zákazník.

Stavební dozor

Pokud jste se rozhodli pro výstavbu Vašeho rodinného domu tzv. na klíč a nejste zrovna zkušeným odborníkem v oblasti stavby, je téměř nutné zajistit po dobu stavby domu stavební dozor. Stavebním dozorem se rozumí člověk, který je schopný a oprávněný dohlížet na celkový proces stavby a hlavně zastupovat Vaše zájmy. Stavební dozor je důležitý zejména z toho důvodu, že dohlíží na to, aby stavba postupovala tak jak má, aby byla prováděna v souladu s projektovou dokumentací a hlavě aby byla provedena kvalitně, v rozsahu, v jakém být provedena má a v předem dohodnuté cenové relaci. Dále je nutné dohlížet na kvalitu materiálu, starat se o to, odkud je materiál dovážen, za jakou cenu apod. Celkově stavební dozor zastupuje budoucího majitele domu, tedy investora tak, aby náklady na stavbu nepřekročili rozpočet, který byl schválen. Mějte na paměti, že je opravdu levnější zaplatit stavby vedoucího, který Vám svým dohledem, starostí a angažovaností ušetří nemalé peníze, než vynaložit velké peníze za předraženou a zdlouhavou stavbu domu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24898 (topprodukt.cz#2271)


Přidat komentář