Stavební a zednické práce - Zlín a okolí

Rekonstrukce bytového jádra, pokládka obkladů nebo dlažby či jiné stavební a zednické práce se často neobejdou bez odborného zásahu profesionální firmy. Díky takové odborné pomoci bude celkový výsledek stát za to.

Realizace obkladů a dlažeb v interiéru

Pokud uvažujete o rekonstrukci koupelny, chodby nebo jiné místnosti, kam byste si přáli položit obklady nebo dlažbu, vždy je dobré obrátit se na odborníka, který má s pokládkou potřebné zkušenosti. Uvědomte si, že se na novou koupelnu budete dívat mnoho let, stejně tak, pokud se chystáte položit dlažbu do předsíně a uvidí ji tedy úplně každý, kdo zazvoní u Vašich dveří, a proto pokládku dlažby a obkladaček opravdu přenechejte na odborníkovi.

Profesionální firma ví nejlépe, jak při kladení dlažeb a obkladů v interiéru postupovat, jaké materiály použít a jakou dlažbu či obklady zvolit, aby byly kvalitní a neopadávaly. Každý podklad, na který přijde dlažba nebo obklad, musí být zbaven mastnoty, prachu a všech nerovností. Takový podklad musí být i nenasákavý a soudržný. Je proto často potřeba jej očistit, odstranit nerovnosti povrchu  a případně jej opravit maltou.  Pokud jsou Vaše stěny zděné cihlové, je také potřeba je vyrovnat omítkou. Pod obkladačkami nesmí být omítka vápenná nebo stěrky. Zdivo z přesných pórobetonových tvárnic by mělo být rovné, a proto není potřeba jej nijak vyrovnávat omítkou. Je však důležité, aby byl takový povrch natřen penetračním nátěrem, protože tímto nátěrem dojde ke snížení jeho nasákavosti. Penetrovat se doporučuje i sádrokarton, sádrové omítky a vůbec jakékoliv materiály, které jsou nasákavé.

Podlahy před položením dlažby je nutné vyrovnat buď samonivelizačními stěrkami, nebo také speciální vyrovnávací maltou, díky čemuž se zjednoduší práce obkladače a ušetří se materiál.

Izolace obkladů a dlažeb

Přesto, že si mnozí myslí, že obklady a dlažby jsou totálně vodotěsné, nemusí tomu tak být vždy. Přes spáry mezi dlažbou nebo obklady se může vlhkost dostat do podkladu a muže dojít k jeho poškození. Proto je dobré, nebo dalo by se říct přímo nutné, kolem vany, sprchového koutu a všude tam, kde je mokro, podklad pod obkladem chránit vodotěsnou izolací. V současné době jsou na trhu k dostání tenkovrstvé hydroizolace, které jsou jednosložkové nebo dvousložkové. Tyto hydroizolace se dají nanášet stěrkou nebo také za pomocí válečku. Důležité je, aby podklad byl čistý a rovný a aby byl ošetřený penetračním nátěrem. Za pár hodin je možné na takto upravený podklad nalepit dlažbu nebo obklad. Kolem podlahových prostupů trubek se k izolaci používá speciální gumová manžeta nebo můžete použít těsnící pásku. Těsnící páska je vyznačena pod tekutou izolaci.

Rekonstrukce bytového jádra

Kdo by nechtěl bydlet moderně a pohodlně podle nejnovějších trendů? A právě proto většina z nás zvažuje rekonstrukci svého bydlení. Přesto, že si mnoho lidí zvyklo na bydlení v panelových domech a jsou zde spokojení a neměnili by, přesto hledají cesty, jak přinést do tohoto bydlení něco, co udělá z jejich bytu takové prostředí, ve kterém se budou cítit oprávněně dobře. Dá se říct, že největším možným zásahem do bytu je rekonstrukce bytového jádra. Jde o práce velmi náročnou a to jak rozsahem práce, tak i časově a mnohdy stojí nemalé peníze. Ovšem pokud oslovíte firmu, která má s rekonstrukcemi bytových jader bohaté zkušenosti, celková práce může být provedena za pár dní a ušetříte spoustu peněz. Je dobré vědět, že rekonstrukci bytového jádra musí odsouhlasit majitel bytu nebo správce objektu. Takový zásah do bydlení je nutné také ohlásit stavebnímu oddělení na Vašem městském úřadu.

Před samotnou rekonstrukcí bytového jádra je nutné si uvědomit, jestli chcete zachovat stávající dispozici bytového jádra, nebo zda se chystáte takovou dispozici razantně změnit. I na tomto rozhodnutí nadále závisí náročnost rekonstrukce. Pokud se rozhodnete pro zachování původní dispozice bytového jádra, získáte tím několik centimetrů. A to proto, že tyto centimetry dříve zabírala konstrukce bytového jádra i na stranách. Naprostou výhodou při rozhodnutí zachování původní dispozice je, že skoro ve všech případech se dají použít původní rozvody elektriky a vodoinstalace. Některá dispoziční řešení Vám dokonce umožní přemístit koupelnu k obvodové stěně, díky čemuž můžete využít jedno křídlo kuchyňského okna. Zde však musíte počítat s výměnou kuchyňského okna a také budete muset nechat vložit sloupky v rámci původního členění okenních křídel. A výhodou tohoto řešení je možnost pro obě místnosti, tedy jak kuchyň tak koupelnu, získat přístup k oknu. Díky tomuto řešení získá koupelna přímé osvětlení a odvětrání, což ocení snad každý.

Sádrokarton v domácnosti

Díky použití sádrokartonových desek můžete vytvářet nápaditý domov, který  bude mít jedinečný design a zajímavé kompozice. Díky sádrokartonu můžete vytvořit taková řešení prostoru, která budou vždy podle Vašich představ. Sádrokarton je odolný, je tvarově stálý, ale hlavně není drahý. Další jeho výhodou je, že se na něj jednoduše instalují různé typy osvětlení. Doménou sádrokartonu jsou stěny, dále také stropy a stropní podhledy. Ale také jsou ze sádrokartonu vyráběny police, různé výklenky, schůdky, skříňky, atd. Jeho využití je opravdu hodně široké. Pokud jste se rozhodli pro rekonstrukci bytu, můžete sádrokarton využít pro propojení velkých prostor, nebo ze sádrokartonu vytvořit naopak příčky a přepážky. Ovšem pozor! Je dobré si na práci se sádrokartonem přizvat odbornou firmu, protože jen ta Vám zaručí maximální kvalitu práce a stoprocentní bezpečnost.

Montáž sádrokartonu

Je nutné si uvědomit, že při montáži konstrukcí suché výstavby, tedy za pomocí sádrokartonu, je nutné dodržovat obecné zásady, které zpravidla určuje výrobce pro práci s výrobky, které na našem trhu nabízí. To samozřejmě platí i v případě sádrokartonových podhledů. Pokud byste se nedrželi těchto pravidel a postupů, může Vaše práce vést k degradaci celé konstrukce a to jak z funkčního hlediska, tak i z hlediska estetického. Sádrokartony se montují až po dokončení všech mokrých prací v interiéru a samozřejmě po jejich dokonalém vyschnutí. Vyžaduje se totiž, aby požadované povrchy byly suché a podkladní betony vyzrálé. Montáž sádrokartonu se doporučuje dělat až poté, co budou osazena okna a celá stavba bude uzavřená před vnějšími povětrnostními vlivy.

Pokládka zámkové dlažby

Zámkovou dlažbu mnoho řemeslníků pokládá na betonovou mazaninu. Nikdy se tato dlažba nepokládá na mokrý beton. Před pokládkou by měla být podlaha vyzrálá a to tak, aby beton alespoň 10 až 30 dnů odpočíval, jinak může dojít k tomu, že se bude beton smršťovat. Takové nebezpečí hrozí zpravidla u velkých ploch, u kterých se při pokládce zámkové dlažby doporučuje použít profil do dilatačních spár.

Jestliže jste se rozhodli pro pokládku zámkové dlažby v domě, nikdy nezapomínejte na zvukovou izolaci, při které může být použita speciální fólie tlustá 5 mm. Při ukládání dlažby je dobré si pamatovat, že je velmi důležité zakončení takové pokládky, tedy keramické sokly. Z estetického i praktického hlediska jsou keramické sokly vyráběné v podobě pásků nenahraditelné. Se všemi možnostmi Vás však jistě seznámí profesionální firma, která provádí pokládku zámkové dlažby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24951 (topprodukt.cz#2332)


Přidat komentář