Zabezpečovací systémy - Ústí nad Labem

Zabezpečovací systémy jsou dnes stejně důležité jako plyn, voda a elektřina. Jsou jedinou možností, která dokáže plně ochránit majetek i lidské životy před nehodami a poruchami, a také před vniknutím cizích osob.

Proč zabezpečovací systémy?

Je to jednoduché. Jsou jedinou možností, která umí ochránit náš život, i život našich blízkých, tedy celé rodiny. Samozřejmě umí ochránit i náš majetek, a to i v době, kdy nejsme přímo přítomni. Zabezpečovací systémy vás ochrání před nečekanými událostmi jako je požár, únik vody, plynu, stejně jako před vniknutím cizích osob, které vás chtějí okrást, nebo jinak poškodit. Moderní zabezpečovací systémy již nejsou nijak omezené. Vždy se vytváří na míru zákazníka a na míru jeho potřeb. Zásluhou toho si je může dovolit každý. Instalují se do soukromých domů a bytů, stejně jako do veřejných prostor a do výrobních prostor. Zabezpečovací systém se skládá z mnoha variant, které jsou tvořeny různými systémy, čidly, detektory, hlásiči, kamerami, nebo domácími telefony. Navíc je možné ho instalovat jako drátový nebo bezdrátový, případně obojí je možné kombinovat podle potřeby, a tak lze zabezpečovací systém nainstalovat i dodatečně do již postaveného domu či bytu. Přičemž oba systémy mají vysokou účinnost. Vzhledem k velmi široké nabídce zabezpečovacích systémů je vhodné nechat výběr na odbornících.

Pořízení zabezpečovacího systému

Zabezpečovací systémy by si každý měl pořídit u odborné firmy. Prodávají se sice zabezpečovací sety pro montáž svépomocí, ale ty jsou jen ochranou pro váš dobrý pocit. Opravdovou ochranu vašeho života, zdraví i majetku získáte pouze u odborné firmy. Ta na základě vaší žádosti odborně posoudí celý objekt a navrhne vám řešení na míru. Právě řešení na míru objektu, jeho zaměření, jeho okolí i místa, kde se nachází a samozřejmě s přihlédnutím k vašemu přání dává jistotu do budoucna, že budete vy i váš majetek v bezpečí. Navíc tato investice se ukazuje jako velmi prospěšná. Již mnoho majitelů bezpečnostních systémů ocenilo jejich funkčnost. Odborná firma nabízí nejen zaměření na míru, ale i kompletní servis. Tedy zajistí vše a nebude vám nutit nic navíc. Podle vypracovaného projektu vám dodá elektronický systém a odborně ho nainstaluje a uvede do provozu. Po předání získáte záruční a pozáruční servis. To je velmi důležité. Každý elektronický systém, tedy i ten zabezpečovací, by měl každý rok projít odbornou kontrolou. A pokud dojde k narušení objektu, pak by se měl zkontrolovat vždy. V tomto případě je velmi vhodný nonstop servis, který některé firmy poskytují svým zákazníkům. Jeho výhodou je provoz 24 hodin denně a po 365 dní v roce. Pro vás to znamená, jen mít vždy po ruce správné telefonní číslo.

Elektronická zabezpečovací signalizace

Tyto moderní prostředky ochrany vašeho života, zdraví a majetku jsou nabízeny na míru vašich potřeb. Je tedy možné objednat si malý elektronický systém, který bude chránit váš byt či chatu, nebo dokonce sklep, stejně jako velký elektronický systém, který ochrání celý areál s různým zaměřením a s přístupem pro mnoho osob. Celý systém se skládá z řady součástek, signalizačních prvků, detektorů, hlásičů, které ovládá centrální jednotka. Ta může být napojena i na pult centralizované ochrany. Může však být napojena i na váš mobilní telefon. Stejně tak ji lze tímto způsobem ovládat. Detektory upozorní na únik plynu, vody, kouř, rozbité sklo, narušení objektu. Hlásiče mohou informovat pult centrální ochrany, přímo vás, ale mohou také spustit hlasitý nepříjemný alarm, který nejen vyděsí zloděje, ale upozorní i okolí, že se něco děje.

Jak EZS instalovat?

Existují dva základní typy instalace:

První je drátová instalace, která se většinou provádí již v době stavby. Její rozvody se umisťují buď pod omítku, nebo v lištách. Hodí se do velkých budov a areálů. Problémem nejsou ani malé byty, ale nesmí vám vadit při dodatečné instalaci povrchové lišty, nebo se musíte smířit s vysekáním vedení do omítky a následným zapravením. Drátová instalace nabízí větší možnosti ochrany a zároveň je vysoce spolehlivá.

Bezdrátová instalace je vhodná do již hotových prostor, interiérů a budov, kde je zapotřebí nezasahovat příliš do zdí. Celý systém chrání pomocí baterií, které je nutné pravidelně kontrolovat. I tento systém je velmi bezpečný, o čemž vypovídá i jeho instalace v památkových objektech.

Protipožární systémy

Jsou dnes na velmi vysoké úrovni. Umí zajistit včasnou lokalizaci vzniku požáru a zároveň i informovat potřebné osoby a instituce. Většinou u velkých objektů se doporučuje použití digitálních analogových adresných systémů, které umožňují rychlou a přehlednou orientaci v systému a jednoduchou montáž. Pro instalace v menších objektech se ukazují jako vhodnější konvenční smyčkové systémy.

Kamerové systémy CCTV

Jde o uzavřený televizní okruh, kde se kamery využívají ke sledování daného prostoru. Sledování kamerou umožňuje průběžné sledování přes monitor, pořizování záznamů i jejich archivaci. Celý systém se skládá z kamer, hardwarového vybavení, softwaru a doplňkových součástí jako jsou mikrofony, reproduktory, a záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat. Dnes si můžete vybrat mezi analogovými a digitálními kamerami.

Analogové kamery mohou zobrazovat barevně i černobíle, a mají různě nastavenou citlivost. Digitální kamery umožňují sledování objektu po datové síti, což umožňuje sledovat kamerou určité místo kdekoli, kde je připojení k internetu.

Magnetické a bezkontaktní karty

Jde o mechanické zabezpečovací prostředky, které umožňují vstup jen osobám, které je vlastní. Chrání tedy objekt před vstupem cizích osob. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí kontrolovat odchod a příchod, a kde je nevhodné, aby vstupovali neoprávněné osoby. Systém je možné použít i jako docházkový s exportem do účetnictví, jako kontrolní, například u strážných a hlídačů.

Zabezpečení a jeho možnosti

Možností zabezpečení je mnoho. Na doporučených internetových stránkách vám odborníci představují možnosti, které vás dokáží plně ochránit. A dokonce nemusí jít jen o jeden ochranný bezpečnostní systém. Podle velikosti chráněného objektu a vašeho přání, lze jednotlivé systémy kombinovat tak, aby chránily po všech možných stránkách. Tedy před vniknutím cizích osob, před škodami vzniklými poruchami nebo živly, a také dokáží zajistit vstupy pro pověřené osoby, hlídat docházku i činnost na pracovišti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25289 (topprodukt.cz#2684)


Přidat komentář