Zednické a stavební práce - Slaný a okolí

Zednické a stavební práce bychom měli nechat vždy na odborných firmách, neboť je při nich potřeba dodržovat správné technologické postupy a také je potřeba mít dlouhou praxi. Provádíte rekonstrukci bytu či jádra? Oslovte odbornou firmu.

Všichni jsme alespoň jednou za život něco stavěli či renovovali. Je to dáno tím, že jsme lidé a jako takoví potřebujeme bydlet. Abychom mohli bydlet opravdu pohodlně, přistupujeme mnohdy k rekonstrukcím svých dosavadních příbytků a k tomu je potřeba provést zednické a stavební práce.

Zednické a stavební práce - Slaný a okolí

Každý z nás, kdo potřebuje provést zednické či stavební práce by měl především dbát na to, aby byl tento druh prací proveden opravdu odborně. K tomu, aby bylo vše provedeno dokonale, která provádí nejen zednické a stavební práce, ale nabízí provedení rekonstrukce bytu a bytového jádra a to vše rychle, čistě, přesně a na profesionální úrovni.

Rekonstrukce bytu

Každý, kdo se rozhodne pro rekonstrukci bytu, by si měl uvědomit, že jej čeká spousta zařizování, vyřizování, hledání a především nervů a práce. Máme-li práci, která nám nedovoluje se rekonstrukce aktivně zúčastnit, měli bychom pomýšlet na to, že oslovíme stavební firmu, která nám ji provede tzv. na klíč. Jestli nevíte, co pojem rekonstrukce bytu na klíč znamená, měli byste vědět, že se jedná prakticky o to, že Vy předáte firmě klíče od bytu, který chcete rekonstruovat, a ta Vám je vrátí, až bude rekonstrukce hotova a vše bude uklizeno. Chceme-li mít rekonstrukci bytu provedenu do puntíku, tedy do nejmenších detailů, můžeme si na dokončení najmout bytového architekta a designéra, kteří nám celý interiér také patřičně sladí a to jak po stránce barevnosti, tak i výběrem hodícího se druhu jednotlivých kusů nábytku.

Základem je projekt

Základem každé rekonstrukce je odborný projekt, který zhotovuje odborný projektant. Bez projektu nelze z žádné rekonstrukce začít. A jak, že vypadá vytváření projektu? Po celou dobu, kdy je, projekt vytvářen musíme s projektantem úzce spolupracovat, neboť se podle něj bude provádět celá rekonstrukce. To ve své podstatě znamená, že jak je vše zaneseno do projektu, bude provedeno i ve skutečnosti. Proto je důležité celý projekt důkladně zkoumat, abychom se vyhnuli všem problémům, které by mohli konečnou rekonstrukci značně zkomplikovat, což by nás mohlo stát další finanční prostředky na víc.

Potřebná povolení

Jakmile máme zhotoven odborný projekt, je na čase oslovit stavební firmu, která nám bude celou rekonstrukci provádět. V případě, že nám bude firma byt rekonstruovat na klíč, nemusíme se o nic starat. V případě, že nám bude firma provádět pouze stavební a zednické práce, musíme vyřídit veškerá povolení. V případě, že nejsme majiteli bytu, který je k rekonstrukci určen, musíme požádat o povolení majitele bytu, či bytové družstvo a v neposlední řadě je zde nutné stavební povolení, které je tím nejdůležitějším. Stavební povolení vystavuje příslušný stavební úřad a k jeho vydání je potřeba již zmiňovaný odborný projekt.

Výběr stavební firmy

Poté, co jsme dostali všechna potřebná povolení, můžeme začít s rekonstrukcí samotnou. K tomu, aby byla rekonstrukce provedena, je zapotřebí mnoho řemeslníků, jako jsou zedníci, elektrikáři, podlaháři, malíři, instalatéři v oboru voda-topení-plyn a spousta dalších. Chceme-li tedy, aby bylo vše provedeno odborně, je potřeba se informovat o tom, zda firma, kterou jsme si vyhlédli, disponuje všemi těmito odborníky. Dalším velmi důležitým aspektem, podle kterého firmu hledáme, jsou reference, které si můžeme v případě, že má firma své internetové stránky prohlédnout právě tam.

Smlouva s odbornou firmou

Abychom si byli jisti, že rekonstrukce proběhne přesně tak, jak máme zakresleno v odborném projektu, nesmíme opomenout sepsat s danou firmou smlouvu. Každá takováto smlouva by měla být sepsána u notáře a měla by obsahovat veškeré podrobnosti, aby v budoucnu nedocházelo k rozepřím. Jedná-li se ve smlouvě o provedení prací tzv. na klíč, musí zde být podrobně popsáno, co vše tyto práce zahrnují a to i včetně konečného úklidu a jiných zdánlivě malicherných věcí. Nezapomínejte, že se smlouvou budete prokazovat v případě, že stavební firma něco opomene či v případě, že budete některou z jimi provedených prací reklamovat, na což máte ze zákona právo.

Rekonstrukce bytového jádra

Rekonstrukce bytového jádra je jediným řešením, jak se zbavit starého umakartového jádra, které se v minulosti považovalo za ideální řešení. Umakart je zcela nevyhovující jak po stránce soukromí, kdy je vše slyšet, tak po stránce zdravotní, neboť se v umakartu udržují různé plísně apod. Jedinou výhodou, které umakartové jádro má, je ta, že se jej lze velmi snadno zbavit. Jakmile je umakart odstraněn, máme z velké části vyhráno. Stejně tak, jak je u rekonstrukce bytu potřeba odborný projekt, platí totéž i u rekonstrukce bytového jádra i všech ostatních rekonstrukcí.

Co je potřeba zařídit?

Rekonstrukce bytového jádra vyžaduje také nutná povolení, jak majitele bytu, bytového družstva tak toho nejdůležitějšího povolení, kterým je povolení stavební. Rekonstrukce bytového jádra vyžaduje rovněž zásah odborné firmy, disponující řemeslníky od zedníků, malířů, instalatérů, až po podlaháře atd. Necháme-li rekonstrukci bytového jádra na firmě, která nám ji provede tzv. na klíč, nemusíme řešit žádný materiál, na nás bude pouze výběr barev, obkladů, dlažeb, sanitární techniky atd. k čemuž nám dá firma jistě vzorníky, neboť tyto firmy mají již své prověřené dodavatele, kteří jim nabízí také mnohem přijatelnější ceny apod.

Stavební a zednické práce

Všechny stavební práce je potřeba přenechat lidem, kteří mají ve stavebnictví dostatek zkušeností. A, co patří mezi stavební práce? Ve své podstatě zde patří vše, co nějakým způsobem souvisí se stavbou.  Ke stavebním pracím můžeme započítat také zednické práce, neboť mluvíme-li o stavbě jako celku, znamená to, že zde pracují lidé stejného oboru a mnohdy provádí stavební práce také zedníci, neboť jsou tyto dva obory příbuzné. Stavebními pracemi můžeme nazvat hrubé stavební práce a zednickými pracemi jsou práce jakoby dokončovací, kdy je vše postaveno a je potřeba dodělat omítky, obklady atd. Jedno však mají stavební a zednické práce stejné a tím je již zmiňovaná potřeba dlouholeté praxe a tedy odborných zkušeností.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24957 (topprodukt.cz#2338)


Přidat komentář