Zednické práce - Olomoucký kraj

Pokud plánujete přestavbu domu nebo bytu spojenou s bouráním či dalšími zednickými pracemi, jistě alespoň zvážíte možnost obrácení se na profesionálního zedníka, který své práci rozumí. Co všechno takový zedník zvládne?

Zednictví

Zednictví je stavební obor a řemeslníkům v něm pracujícím se říká** zedníci**. Dříve neexistoval obor zednictví jak jej známe dnes, ale jednotlivá specialozovaná řemesla, jako je například obkladačství a omítkářství, která splynula v dnešní zednictví. To znamená, že i práce obkladkoupelnaačů a omítkářů v současnosti vykonává zedník. Můžeme se také setkat se specializovanými zednickými obory, jako je sádrokartonářství, ale ve většině případů nemusíte hledat specializovaného zedníka sádrokartonáře, jelikož tuto práci nabízí naprostá většina zedníků.

Zednické práce - Olomoucký kraj

Profesionální zednické práce v Olomouckém kraji nabízí firma Milan Čepec, se sídlem Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova. U námi doporučené firmy se můžete spolehnout na kvalifikovanost a zkušenost, která se promítne do precizně odvedené práce. Ke každé zakázce firma přistupuje profesionálně a individuálně zároveň. Vedle celé šíře zednických prací, ke kterým patří také omítky a fasády, můžete u firmy Milan Čepec poptávat i obkladačské a sádrokartonové práce. Nikdy nevíte, kdy se Vám bude hodit kontakt na zručnou a spolehlivou firmu. V případě, že zrovna nyní nevyužijete zednických prací, může se Vám uložený kontakt hodit v pozdější dobu, ať už budete stavět, či rekonstruovat. V případě Vašeho zájmu o některou z nabízených služeb, můžete Vaši poptávku adresovat na e-mail: milan.cepec@seznam.cz. Dotazy, či dohodnutí si nezávazné konzultační schůzky můžete také uskutečnit telefonicky na čísle +420 608 829 483.

Zednické práce - Olomoucký kraj

Milan Čepec

tel.: 608 829 483

email: milan.cepec@seznam.cz

Zedník

Zedník je kvalifikovaný pracovník schopný samostatného provádění zednických prací a prací na opravách zdiva. Mezi činnosti, které zedník ovládá patří: kladení odvodňovacího a ležatého kanalizačního potrubí pro budovy a stavba revizních šachet, osazování prefabrikátů, příprava malty a betonu, úprava zdícího materiálu, provádění a opravy betonových mazanin, dlažeb, obkladů a mozaik, provádění a opravy omítek. Dále potom stavění nosných a nenosných vnitřních a vnějších zdí a příček, stavění, vyzdívání a opravy komínů, krbů, pecí a dalších žárotechnických zařízení, umisťování izolace proti vlhkosti a běžné tepelné izolace, vyzdívání stěn a kleneb a v neposlední řadě také vyzdívání zdiva z kamene.

sádrokartonový interiérZednické práce

Pokud jde o práce menšího rozsahu, jako jsou práce v bytech, začišťování po elektroinstalatérech, vodoinstalatérech, zdění, štukování a omítání, pracuje zedník samostatně. Pokud budete potřebovat provést zednické práce o větším rozsahu, počítejte s tím, že zedníci mohou pracovat ve větších skupinách pod vedením stavbyvedoucího. Zedníci si také mohou na pomoc přizvat přidavače, tedy pomocného stavebního dělníka, který míchá beton či maltu nebo provádí další pomocné práce jako je například bourání.

Mezi základní zednické práce tak patří:

Stavba obvodových zdí

Vnější stěny slouží jako ochrana budovy před nepříznivými vnějšími vlivy. Zedník ví, jaké materiály a konstrukce zaručí, že stavba bude splňovat požadavky nejen na stabilitu a mechanickou pevnost, ale také chránit před hlukem a sloužit jako úspora tepla a energií. Co se týče materiálu pro stavbu domu využívá se klasická cihla, keramické tvárnice a bloky z pálené hlíny, materiál na bázi betonu, železobetonové panely, monolotický beton, betonové tvárnice, ztracené bednění, pórobetonové tvárnice, dřevo či materiály vápeno – pískové.

Hrubé omítání zdí

Hrubé omítání zdí není tak jednoduché jak se zdá. Podklad pod omítkou musí být totiž co nejrovnější. Drážky a prohlubně se tak musí vyplnit maltou. Podklad musí být dále suchý a očištěný od prachu a nečistot.

Jemné omítání zdí neboli štukování

Štukování je opravdu náročná práce, která může trvat dlouho i zkušenému zedníkovi. Pokud s ní nemáte žádné zkušenosti, obraťte se raději na zedníka.

Sádrokartonové práce

Sádrokarton je materiál pro vnitřní výstavbu a nejčastěji se využívá na příčky či v podkroví. Základní vlastností sádrokartonu je jeho nízká hmotnost, může se tedy využít i tam, kde není možné pracovat s těžkým materiálem.

Betonování základů

Betnování základů má několi fází. Tou první je vylití vyhloubených pásů pomocí středně kvalitního betonu. Druhou fází je vystavění šalovacích tvárnic. Dále se pokračuje se základovou deskou. Poté se musíte postarat o rozvody v základech, které se umisťují do pevné zeminy, znovu je zasypete a důkladně zhutníte. Poté se položí vyztužení základové desky. Celá základová deska se vylije betonem a na závěr se zhutní.

Oprava omítekprojekt

Ani oprava omítky nemusí být tak jednoduchá jak se zdá. Kromě trhlin v omítce se může objevit i omítka rozpadlá, či jen uvolněná. Poškozená omítka se musí před opravou oškrábat nebo odsekat až na zdivo. To se musí očistit a také je důležité vysekat uvolněné nebo poškozené cihly a vzniklou dutinu vyčistit a nahodit vápencocementovou maltou. Poté se dutina zazdí novou cihlou. Nezapomeňte, že malta na opravu omítky musí být stejná jako malta původní. Omítka se zpravidla dělá ze dvou nebo tří vrstev.

Další zednické práce

Mezi** další zednické práce** patří: pokládání dlažby a obkladů, opravy komínů, balkonů, bourací a demoliční prác, začisťování po instalatérech a vodoinstalatérech. Zedníka tak využijete i v v případě, že budete potřebovat zazdít či začistit zeď poškozenou instalatéry.

Kdy si najmout zedníka

Služeb profesionálního zedníka využijete nejčastěji, pokud potřebujete realizovat: omítky vnitřní, omítky jádrové, asanační omítky, zámkové dlažby, betonové dlažby, betonáž podlah a základů, štukování stěn a stropů, dlažby a obklady vnitřků, zdění zdí, stavění komínů, odvodnění ploch okolo chalup, bourací práce menšího rozsahu, stavění zdí z kamene do betonu, stavění zdí z kamene na sucho, venkovní a vnitřní izolaci objektů, stavění plotů z kamene i z jiného materiálu, stavění schodů, natírání fasád.

Jak vybrat zedníka

Při výběru zedníka nebo zednické firmy byste měli brát v úvahu následující faktory:

  • Pokud má Vámi vybraná firma internetové stránky, podívejte se na jejich reference. Můžete se také poptat známých jestli nemají nějakou zkušenost s dobrou zednickou firmou.
  • Dalším důležitým kritériem pro Vás jistě bude cena. Zjistěte si tedy, jestli je v konečné ceně zahrnutý také použitý materiál. I když je cena důležitým faktorem, neměli byste zedníka vybírat jen podle ní. Nezapomeňte, že s nižší cenou také většinou přichází nižší pečlivost a kvalita odvedené práce. Zedníka nejdříve můžete požádat o cenovou kalkulaci a pokud se Vám zdá příliš vysoká, jednoduše si vyhledejte dalšího zedníka. Ale ani vysoká cena neznamená tu nejvyšší kvalitu.
  • Provede zednická firma také závěrečný úklid? Zednická firma, která provede závěrečný úklid bude mít pravděpodobně více klientů.
  • ## země

Poskytne Vám zednická firma pozáruční servis na jimi provedené práce? Zedník by Vám měl poskytnou záruku na jím provedenou práci. Proto je výhodné si na práci najmout profesionálního zedníka a nepožádat například zručného kamaráda. Nejen, že má zedník mnohem více zkušeností, pracuje rychleji a svému řemeslu rozumí, ale poskytne Vám také zaruku na odvedenou práci a také může v mnoha případech poradit lepší a pro Vás výhodnější řešení. - Komunikace se zednickou firmou je také důležitá. Pokud je komunikace se zedníkem bez problémů, je pravděpodobné že i jeho práce se obejde bez závažnějších problémů.

Ceník zednických prací

Ať se obrátíte na stavební firmu, nebo přímo na zedníka počítejte s tím, že ceny si stanovují podle konkrétní zakázky. Cena za zednické práce se tedy liší v závislosti na obtížnosti a rozsahu zednických prací a také v závislosti na lokalitě.

Najměte si profesionálního zedníka

Zedník je kvalifikovaný pracovník, který ovládá jak zednické práce většího rozsahu, tak zednické práce na opravě zdiva. Pokud se chystáte na přestavbu nebo renovaci bytu či domu, najměte si raději profesionální zedníka. Ušetříte si tak hodně času a starostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24006 (topprodukt.cz#676)


Přidat komentář