Finanční poradce - Praha a okolí

Finanční poradenství je způsob, jak dlouhodobě řešit osobní i rodinnou finanční situaci a účelně využívat finančních produktů pro lepší život a pro zajištění před riziky v každém momentu života.

Finanční poradenství bylo ve svých počátcích chápáno jako služba pro majetné osoby. Dnes je tomu jinak. Finanční poradenství využívají lidé s různou finanční situací a různého věku. Finanční poradci se stali rodinnými poradci, kdy služby poskytují nejdříve rodičům a pak i jejich dětem. Využívat finančního poradenství tak nějak patří k odpovědnému hospodaření s rodinnými financemi. Zvláště, když jich není tolik, kolik by jich bylo třeba. Finanční poradci na základě finančního plánu umí najít skulinky, kde peníze unikají i způsoby, jak náklady snížit. Ten, kdo se bojí, že mu finanční poradce bude nutit nějaké smlouvy, se opravdu mýlí. Finanční poradenství má finanční situaci optimalizovat, ne ji dělat horší.

Finanční poradce - Praha a okolíFinanční poradce Praha a okolí

Potřebujete se obrátit na odborníka ohledně pojištění? Oslovte paní Ing. Lenku Lukešovou, která nabízí služby pojišťovacího agenta.

Poradí s životním i neživotním pojištěním a jinými finančními záležitostmi týkajícími se této sféry. Nabízí Vám profesionální služby, kdy ke každému klientovi přistupuje individuálně a samozřejmě ve vší diskrétnosti. Poradí Vám a pomůže se zařízením všeho potřebného. Zárukou Vám jsou spolehlivost a kvalita služeb. Má bohaté zkušenosti a spokojené klienty, nyní se Vám nabízí šance být mezi nimi.

Zde máte veškeré služby, které paní Lukešová poskytuje:

- zprostředkování hypoték

**- zprostředkování hotovostních půjček
**

-** zprostředkování hypotéčních úvěrů
**

**- nabídka komplexního pojištění
**

Další důležitý produkt, který Vám nabízí je** důchodové spoření s možností využití státního příspěvku.**

Konkrétní produkty vždy přizpůsobí Vašim požadavkům, přáním, snům a cílům. To vše po vypracování podrobného finančního plánu. U finančního poradce se setkáte s pochopením, respektem a především s profesionalitou.

Schůzku s paní** Ing. Lenkou Lukešovou** si můžete domluvit buď telefonicky na čísle: +420 **721 158 344,** nebo mu zanechat email: lenka.lukes@seznam.cz.

Finanční poradce - Praha a okolíJak pracuje finanční poradce?

Základem jeho práce je vytvoření finančního plánu, kde je zhodnocena finanční situace klienta, finanční možnosti, které z dané situace vyplývají, a dále pak optimalizace již uzavřených smluv. Finanční poradce při prvním setkání klientovi nic nenabízí, ani nenutí. Naopak. Zajímá se o vše, co se týká klientovi finanční situace. Zajímá ho příjem rodiny, náklady, úvěry, smlouvy, pojištění, a celkově vše, co se týká finanční situace. Na další schůzku si přinese finanční plán a ukáže klientovi, jak by mohl svou finanční situaci zlepšit. Většinou každý oslovuje finančního poradce v případě, že potřebuje nějaký finanční produkt, anebo je ve finanční tísni. V těchto případech ukáže finanční poradce možnosti řešení daného problému, nebo jaké jsou nabídky požadovaného finančního produktu. Pokud si sjednáte schůzku s nezávislým finančním poradcem, pak bude srovnávat a nabízet finanční produkty od různých společností. To je v mnoha případech výhodnější. I když mít finanční produkty od jedné společnosti může mít své výhody také.

Nabídka finančního poradenství Praha

Finanční poradenství zahrnuje nabídku všech finančních produktů, které se v současné době na trhu nacházejí. Může jít o produkty z oblastí financí, tedy úvěry, spoření, ale i pojišťovnictví a samozřejmě také služby spojené s investováním. Finanční poradci však nenabízí tyto produkty nahodile. Jejich nabídka je vždy připravená na míru klienta tak, aby mu byla prospěšná v daném okamžiku i do budoucna.

Finanční poradce - Praha a okolíRůzné podoby úvěrů

Úvěrů je na trhu nepřeberné množství. Ovšem informací kolem nich je méně. To proto, že řada úvěrů má naprosto nevýhodné podmínky. A nenechte se mýlit. Nevýhodné nejsou jen úvěry od úvěrových společností, ale i od bank. Příkladem mohou být hypoteční úvěry, jejich poplatky za vedení účtu, fixační období, a úroky. Zde jsou opravdu markantní rozdíly. Problematické jsou také úvěry přes internet, úvěry na jedno kliknutí a další, které klienty dostatečně neseznámí s podmínkami. Pokud potřebujete úvěr, pak se opravdu raději obraťte na finančního poradce. Vysvětlete mu, k jakému účelu úvěr potřebujete, a požádejte ho o vytvoření nabídky. Finanční poradce takto může nabídnout výhodný úvěr, který až tak nezatíží rozpočet. Navíc může využít i účelových úvěrů, které mají výhodné podmínky.

Když je úvěrů mnoho

Mnoho úvěrů znamená vysoké náklady na splácení a v případě tíživé finanční situace i velmi vážný problém. Ten však není neřešitelný. Postačí obrátit se na finančního poradce a s důvěrou mu svěřit situaci do rukou. Ten navrhne možná řešení, která ve výsledku znamenají jednu nižší splátku a celkem výhodný úrok. Ostatně úrok je po optimalizaci úvěrů výhodný vždy. Je totiž vždy nižší, než byl původní stav.

Finanční poradce - Praha a okolíHypotéka nebo se stavební spoření?

Nebo třeba rovnou obojí. Záleží na situaci.** Hypotéka na bydlení** je účelová a tudíž má i výhodný úrok. Ten je možné ještě snížit. Finanční poradce ve spolupráci s hypotečním poradcem vybrané banky, může dohodnout výhodnější úrok, který bude platit po první fixační období. Na výši úroku má vliv více faktorů. Pokud hypoteční úvěr nestačí, je možné využít i stavebního spoření. To umožňuje pořízení úvěru, nebo překlenovacího úvěru. Nastavení takovéto úvěrové kombinace je složitější, ale s finančním poradcem získáte výhodné podmínky, které usnadní získání vysněného bydlení.

Jaké pojištění?

U hypotéky je potřebné mít pojištění nemovitosti. Jeho nastavení odpovídá lokalitě a daným přírodním podmínkám. Kromě živelných katastrof může toto pojištění obsahovat i pojištění proti vandalizmu a pojištění okolních budov. Pro pojištění vnitřku domu či zařízení bytu se sjednává pojištění domácnosti. To je možné rozšířit o pojištění proti krádeži, škodě způsobené dětmi či domácími mazlíčky.

K čemu slouží pojištění

Obecně je tu pojištění od toho, abyste se dopředu postarali o to, jak pokrýt určité finanční ztráty vyplývající z rizik, která v budoucnu mohou nastat. Každý by měl mít sjednáno životní a úrazové pojištění, zejména živitelé rodiny. Několikaměsíční výpadek příjmu může mít velmi neblahé následky. O příjem může rodina přijít např. v důsledku dlouhodobé nemoci či úrazu a potom je těžké udržet si životní standard. Nejdříve musíte pokrýt základní potřeby jako je nákup potravin a léků, dále musíte zaplatit veškeré složenky, ale hlavně splátky úvěru. Jinak vám hrozí exekuce a ta se mnohonásobně prodraží. Když ale máte sjednán kvalitní pojistný produkt, nemusíte se bát, že byste nezvládli uhradit veškeré nutné výdaje. Životní pojištění se také uzavírá jako investiční produkt, který při vhodném investování může vynést zajímavé zhodnocení.Finanční poradce - Praha a okolí

Dále je pro každého nutné zajistit se na stáří. Zejména mladí lidé se brání tomu, uvažovat, co bude za třicet, čtyřicet let. Ono se totiž dosud neví, jaké penze se budou vyplácet za tak dlouhou dobu. Co je však známo, tyto penze budou minimální. Kdo se o svoje peníze dopředu nepostará sám, dočká se výrazného poklesu životní úrovně. Aby k tomu nedošlo, stačí si uzavřít produkt penzijní připojištění.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti zaměstnavateli se sjednává podle výkonu zaměstnání a rizik s ním spojených. Finanční poradce vybírá takové pojištění, které klienta maximálně kryje v případě pojistné události.

Pojištění vozidel

Nabídka pojištění vozidel je široká, a to i když jde vlastně o dva druhy pojištění. Povinné ručení musí mít každý majitel motorového vozidla. Havarijní pojištění jen ten, kdo si myslí, že je pro něho užitečné. Z finančního pohledu se havarijní pojištění vyplatí u nových vozů. Obě pojištění je možné nastavit s různými službami. Záleží na individuální potřebě klienta. Pro oba typy pojištění se vyplatí asistenční služby.

Životní pojištění - Praha a okolí

Životní pojištění pomáhá zmírnit nepříjemné důsledky nečekaných životních situací a finančně zajišťuje ochranu jednotlivce i jeho blízkých. Životní pojištění může zároveň sloužit jako investiční nebo spořící produkt, který vám v následujících letech zhodnotí vložené finanční prostředky. Mezi základní životní pojištění řadíme pojištění proti riziku trvalé invalidity, proti riziku smrti či smrti úrazem. Toto pojištění dělíme na 2 kategorie a to rizikové životní pojištění a rezervotvorné životní pojištění.

Rezervotvorné životní pojištění je kombinace spoření či investování a pojištění pro případ smrti (či dožití). Část zaplaceného pojistného je investovaná pojišťovnou, která se snaží zhodnotit kumulující se zisk. Později je vyplacena zhodnocená klientovi. Rezervotvorné životní pojištění je při splnění zákonných podmínek daňově zvýhodněno.

Životní pojištění chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Na trhu existují dva základní druhy životních pojištění – rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové) a rizikové životní pojištění. Zdroj: http://www.penize.cz/80353-co-je-zivotni-pojisteni

V případě rizikového pojištění není jasné, zda pojistná událost jednoznačně vznikne, protože jsou pojištěna jen vyjmenovaná rizika (základem je smrt, ale mohou být doplněna i další). Pokud za dobu pojištění nenastanou, pojišťovna nic nevyplácí. Výhodou pro klienta je transparentní cena, tzn., že klient ví, kolik ho pojištění bude stát a co za tu cenu může očekávat.

Finanční poradce - Praha a okolíHypotéky - Praha a okolí

Hypotéka je střednědobý až dlouhodobý úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území České republiky. Hypotéky jsou primárně určeny na financování bydlení, rekonstrukci, modernizaci, výstavbu nemovitosti aj. Ale existují i neúčelové, tzv. americké hypotéky, které lze použít libovolným způsobem, např. na studia, na koupi auta, jako investici do podnikání a cestování. Již se nemusíte starat o výběr té pravé hypotéky, paní Lenka Lukešová vám najde hypotéku s nejnižší sazbou na trhu, pomůže získát různá zvýhodnění u bank a individuální komfort bez starostí při sjednávání hypotéky.

Zároveň s hypotékou lze sjednat i pojištění nemovitosti a domácnosti.

Majetkové pojištění - Praha a okolí


Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku krádeže, loupeže, výbuchu, požáru, vandalismu, živelné události nebo jiných neočekávaných událostí. Primárním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Na trhu rozlišujeme 2 druhy majetkového pojištění a to pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Pojištění domácnosti se vztahuje pouze na věci náležející k domácnosti, jako je např. elektronika, nábytek, cennosti aj. Naproti tomu ** pojištění nemovitostí** se vztahuje pouze na pojištěnou stavbu, nikoli tedy na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje.

Pokud v Praze a okolí hledáte odborníka v oblasti financí, který by Vám pomohl a poradil při zpracování majetkového pojištění, máme pro Vás tip. Paní Lenka Lukešová se při zpracování majetkového pojištění plně soustřeďuje na sledování a porovnání pojistných podmínek, které jednotlivé pojišťovny nabízí. Připraví pro vás srovnání jednotlivých pojišťoven a pomůže při výběru produktu, který právě pro Vás bude ten správný.

Komplexní pojištění - Praha a okolí

Komplexní pojištění zahrnuje kombinaci služeb na míru klienta.  Jedná se o komplexní služby jako pojištění osob, majetku, motorových vozidel, podnikatelských a průmyslových rizik, dopravní pojištění aj.

Finanční poradce - Praha a okolíDůchodové připojištění již od mládí

Platí, že čím dříve je důchodové pojištění sjednáno, tím lépe budete na stáří zajištěni. Výhodou je, že na důchodové připojištění přispívá stát, a je možné ho uplatnit jako daňový odpis. Výběr důchodového připojištění by měl zajistit finanční poradce. Ten umí smlouvy nastavit přímo na míru budoucích potřeb klienta a samozřejmě i na míru současné finanční situace. U důchodového připojištění je možné měnit podle potřeby výši měsíční platby.

Spoření s pohledem do budoucna

I malé částky je dobré spořit. Spoření je možné sjednat již narozenému dítěti. Může jít o účelové spoření například ke svatbě, na studium, na bydlení, a podobně. S výběrem spoření pomůže finanční poradce, který spoření zajistí tak, aby bylo v danou dobu vyplaceno určené osobě. Spořit je možné kdykoli. Stačí si vybrat odpovídající produkt, který zhodnotí vložené peníze.

Investování je výhodnější

Investování je výhodnější, ale také rizikovější. Vyplatí se tedy spolupráce s finančním poradcem. Ten je v investicích proškolený a tak vidí i to, co běžný klient vidět nemůže. Jeho rady jsou podloženy zkušenostmi a odborností.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25338 (topprodukt.cz#2733)


Přidat komentář