Finanční poradce v oblasti pojištění - Frýdlant nad Ostravicí a okolí

Nevíte jak správně investovat Vaše vydělané peníze? Jaké pojištění, ať už životní nebo jiné, je pro Vás nezbytné a prospěšné? Nechejte si poradit od profesionálů, kteří se odvětvím finančního poradenství zabývají.

Lidé, kteří se věnují finančnímu poradenství, musí mít bohaté zkušenosti a obrovské znalosti ve finanční politice našeho státu. Měli by znát všechny produkty, které současný finanční trh nabízí, měli by být řádně proškoleni. Dalo by se říci, že tuto práci člověk musí milovat. Jedná se o neustálé vzdělávání a absolvování mnoha kurzů, kde získat aktuální informace finančního trhu. Finanční poradce se musí seznámit s příjmy a výdaji klienta, zkontroluje zda vynaložené peníze klient správně investuje a spoří, a navrhne výhodnější a kvalitnější komplexní řešení klientovi finanční situace.

Finanční poradce v oblasti pojištění

Finanční poradce Vám zodpoví Vaše dotazy ohledně finančních produktů na našem trhu, poradí jaké stavební spoření, penzijní připojištění či investování peněz do fondů je pro Vás výnosné, odpoví na otázky ohledně půjček a úvěrů, ale hlavně Vám také přehodnotí Vaše pojištění životní, ale také pojištění nemovitostí i domácností, havarijní i povinné ručení automobilů.

Lidé ještě dnes mnohdy mají staré životní pojistky nebo pojištění domácnosti a nemovitostí, které uzavřeli před 20 lety. Tyto pojistky jsou velmi podhodnocené, neaktuální, dalo by se říci, k ničemu. Určitě si pamatujete na povodně, které často naší zemi ohrožují, a lidé, kteří své pojistky neaktualizují při těchto povodňových škodách, nezískali od pojišťoven skoro žádné finanční plnění právě z důvodu, že jsou jejich pojistky již zastaralé.

Životní pojištění

Zajistit svou rodinu pro případy, kdy dojde k úrazům, nemocem či smrti, je dnes velmi aktuální téma. Nikdo určitě nechce spoléhat na to, co jim v případě neštěstí poskytnou známí či stát. Říká se „neštěstí nechodí po horách…“ Mít ale kvalitní životní pojištění, aby rodinu zabezpečilo v případech škody, je nelehká záležitost. Dnes je zapotřebí myslet také na to, že například nemocenské dávky jsou velmi nízké, a tak je dobré myslet na denní odškodné také při nemocech. Většina lidí, kteří jsou zadlužení tím, že mají hypotéční úvěr, tak ti musí mít kvalitní životní pojistku, aby mohli krýt nemovitost při úrazech na zdraví či při smrti klienta. Tito lidé, právě díky hypotečním úvěrům, mají životní pojištění aktualizované, které kryje všechny možné životní problémy. Nejlépe je proto obrátit se na kvalifikovaného profesionála - finančního poradce, který Vám navrhne pojištění šité přímo pro Vás, zohlední všechny Vaše možnosti a také Vám navrhne životní pojištění u takové společnosti, která je pro Vás nejvýhodnější. Právě výhoda finančních poradců je, že nenabízí pojištění pouze u jednoho finančního domu, ale mají přehled a možnost uzavřít Vaše pojištění u různých finančních institutů na našem trhu.

Pojištění nemovitostí

Toto důležité pojištění nám slouží k zajištění nemovitostí, které jsou určené k bydlení, jako jsou rodinné domy včetně objektů vedlejších – garáže, ploty, dále byty a bytové domy, další skupinou jsou rekreační objekty – chaty a chalupy. Také se dají pojistit objekty, jež jsou teprve ve výstavbě. Pojištění domácnosti nám pomůže v případě, kdy zasáhne do běžného života nepříznivý osud.  Pojištění nemovitostí slouží k zajištění proti živelným pohromám i dalšími riziky jako je krádež, vloupání či vandalismus. Základní živelní pojištění bývá proti požáru, výbuchu, pádu letadla či úderu blesku. Dále se dá připojistit také proti povodni, záplavám, pádu stromu, vichřici či záplavě vodou z vodovodního potrubí.

Stavební spoření

Nejpopulárnější finanční produkt na trhu je stavební spoření. Toto spoření nabízí velká řada stavebních spořitelen. Při uzavření smlouvy je nutno zaplatit poplatek za uzavření smlouvy, který je běžně ve výši 1% z cílové částky. Občas mívají stavební spořitelny výhodné akce, kdy jste od poplatku ušetření, a také stavební spoření pro děti a mladé je od poplatku často osvobozené, nebo alespoň nižší sazbou 0,5% z cílové částky. Je to typ spoření tzv. měsíční, kdy si každý měsíc ze své výplaty zasíláte na svůj účet u stavební spořitelny určitou část peněz, která je úročená danou procentní sazbou. Tato sazba je většinou 2% ročně z uspořené částky. Stavební spoření můžeme využít pouze jako spoření do budoucna, anebo také jako možnost vzít si úvěr, díky kterému budeme financovat bydlení. Jestliže nemáte naspořenou potřebnou část, aby Vám mohl vzniknout řádný úvěr, je možnost si vzít překlenovací úvěr, který splácíte jako první. Výše úroku u překlenovacího úvěru je vyšší, u různých stavebních spořitelen se často dosti liší.

Investování do podílových fondů a akcií

Jak výhodně zhodnotit své těžce vydělané peníze, jde dnes mnohými způsoby. Peníze můžete ukládat na spořicích účtech, kde spoříte bez rizika s přesně určenou úrokovou sazbou. Investovat lze také s rizikem tak, že penízky investujete do podílových fondů či akcií. Dle výše rizikovosti záleží po té na výsledné výnosnosti Vašich vložených financí. Ovšem při investování do akcií a podílových fondů nezapomeňte na skutečnost, že můžete také o část svých** investovaných peněz** přijít. Pro začátek se doporučuje investovat takovou část peněz, kterou nebudete nutně v blízké době potřebovat, kterou můžete dokonce i postrádat. Podílové fondy jsou rozděleny na ty, které jsou málo rizikové, s garantovaným výnosem, středně rizikové a vysoce rizikové fondy. U vysoce rizikových fondů je výnosnost vložených peněz nejvyšší, není tam garantovaný žádný jistý výnos. Avšak v případě, že takový podílový fond investuje příznivě, je možné své peníze na takovém fondu zúročit mnohdy i s 4% a větším úrokem.

Penzijní připojištění

V dnešní době se všeobecně doporučuje, aby si každý člověk začal spořit na důchod sám a začal spořit v co nejmladším věku. K spoření na důchod můžeme využít produktu finančního trhu a to je „penzijní spoření“. Toto spoření nabízí mnoho finančních ústavů od bank přes pojišťovnické úřady. Penzijní spoření je státem podporováno, stát přispívá měsíční částkou na Váš účet u penzijního spoření dle Vaší odvedené finanční částky. Peníze vložené do penzijního spoření jsou zhodnocovány smluvenou úrokovou mírou. Cílem penzijního připojištění je investování klientových financí na důchodový věk, tak aby si ke svému státem určenému důchodu přilepšil části svých uspořených peněz.

Každý budoucí důchodce by měl právě v produktivním věku myslet na to, aby jednou v důchodu mohl žít klidný a aktivní život, zvednout si životní úroveň svého důchodového věku. Vedení penzijního připojištění je bezplatné, banky a fondy účty penzijního připojištění vedou plně zdarma. Také veškeré poplatky při změnách na účtech jsou prováděné zdarma. Pouze v případě, že se rozhodnete změnit peněžní ústav, kde máte vedené penzijní připojištění za jinou banku či fond, zaplatíte poplatek za převod těchto peněz, ovšem každý peněžní ústav má jinou výši poplatku za takový převod. Na penzijní připojištění se spoří měsíčně, například částkou 100 – 1500 Kč, stát Vám tam měsíčně, maximálně čtvrtletně připíše výši státní podpory, a všechny tyto peníze jsou úročený roční úrokovou sazbou. Dále si můžete vložené peníze, které překročí částku 6000 Kč ročně, uplatnit jako odečet z daně. Ročně tedy můžete získat dalších 1800 Kč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25062 (topprodukt.cz#2453)


Přidat komentář