Finanční poradce v oblasti pojištění - Mikulov a okolí

Cestujete často do zahraničí? Chcete se zaopatřit na stáří? Nebo hledáte nejvýhodnější produkt pojištění pro vaši domácnost nebo auto? Využijte služeb finančního poradce v oblasti pojištění.

Proč mít svého finančního poradce

Možná vám již někdy v minulosti zkřížil cesty někdo, kdo si říkal finanční poradce, ale kterému šlo hlavně o to, co nejrychleji prodat produkt a vydělat tak na vaší důvěřivosti. Bohužel, v dnešní době existuje takových poradců ještě stále mnoho a zpravidla nabízejí produkt jedné finanční instituce, kterou vám vnutí a na které jsou oni závislí.

Správný finanční poradce by však měl mít přehled nikoli o produktech pouze jedné finanční instituce, ale o celkovém dění na finančním trhu. Rady takového finančního poradce musí být objektivní a zcela nezávislé. Měl by přímo vám na míru doporučit nejvhodnější produkt pro vaše potřeby a pro vaše cíle. Vztah mezi vámi a finančním poradcem by měl být dlouhodobý, neboť vaši finanční situaci nevyřeší během jedné schůzky, ale potřebuje se na vás zaměřit dlouhodobě a postupně napravovat váš stav. A vždy musí jednat ve vašem zájmu. Důvodů, proč mít svého finančního poradce je hned několik. Prvním z nich je nezávislost, kdy díky finančnímu poradci nejste závislí na žádné pojišťovně, bance nebo finanční skupině. Druhým důvodem je objektivita, neboť finanční poradce vám nabízí více možností volby a široké portfolio, třetím důvodem může být individuální přístup k vaší osobě a v neposlední řadě také úspora času, protože finanční poradce za vás vyřídí nutnou administrativu.

Jak vybrat správného finančního poradce?

Dobrých finančních poradců přece jen není tolik, jak by se mohlo zdát. Nejdůležitější ze všeho je, abyste svému finančnímu poradci věřili. Pokud je vám finanční poradce sympatický, jste na dobré cestě. Svět pojišťovnictví je natolik pestrý, že běžný člověk, který se o bankovnictví a finance zajímá pouze povrchně, nemá zpravidla dostatek informací o nabízených finančních produktech. A proto mnoho z nás ani nevyužívá všech výhod, které se nám naskytují. Finanční poradce by měl svému klientovi srozumitelně vysvětlit, který finanční produkt je pro něj ten nejlepší, nejvhodnější, který by se mu mohl hodit a také upozornit na případné nedostatky určitých produktů nebo na různá úskalí, která můžou souviset s vypovídáním smluv, poklesem investic, atd. Někteří finanční poradci jsou schopni nabídnout, že vám zoptimalizují smlouvy, díky čemuž můžete ročně ušetřit až dokonce jeden měsíční plat.  Základem toho všeho je porovnání vaší životní situace s jejím předpokládaným budoucím vývojem a vyhledání nejvhodnějšího finančního produktu. Toto oceníte zpravidla v oblasti pojišťovnictví, kde je poměrně veliká konkurence, ale také mnoho příležitostí pro snižování ceny za sjednání pojistky, aniž by přitom utrpěla kvalita pojištění.

Životní pojištění

Uvažujete o tom, že byste uzavřeli životní pojištění, ale nevíte, jaké vybrat, jak uzavřít smlouvu, jaké jsou důsledky vypovězení smlouvy, atd.? Život sebou přináší celou řadu rizik. Právě proto jsou mezi nabídkami pojišťoven i možnosti uzavřít životní pojištění, které v případě nepříjemné situace dokáže zmírnit její důsledky a v případě potřeby zajistit i osoby blízké, kdyby došlo k nenadálé události. Jak si ale vybrat správné životní pojištění? Jaké jsou vůbec možností? Životní pojištění představuje pro toho, kdo se nechal pojistit i pro jeho blízké jakousi finanční jistotu a to v případě, kdy dojde k nepředvídatelné události, jako např. nemoc, zranění,  smrt, atd.

Důvod uzavření životního pojištění

Než se rozhodnete uzavřít životní pojištění, důkladně tento krok zvažte. Jde totiž o pravdu důležité rozhodnutí. Jestliže má totiž životní pojištění krýt vybraná životní rizika a to v dostatečné výši, nejedná se o žádnou levnou záležitost. V případě, že špatně zvolíte životní pojištění, tak dochází k tomu, že takové životní pojištění jednak neplní svoji funkci, kterou by plnit mělo, ale také se stane neefektivním vyhazováním peněz, které byste mohli použít jinde a hlavně účelněji. Jak jsme již uvedli výše, představuje životní pojištění jistotu pro toho, kdo ho uzavře nebo pro jeho blízké v případě, že se stane nepředvídatelná událost. Díky tomu, že takovou pojistku uzavřete, získáte nejenom pojistnou ochranu pro sebe a svou rodinu, ale také můžete vložené finanční prostředky velmi zajímavě a výhodně zhodnotit. Jaký bude rozsah ochrany stejně tak rozsah případného zhodnocení vašich peněz bude záležet na zvoleném druhu životního pojištění.

Kdy životní pojištění uzavřít

Nejdůležitějším důvodem a vůbec základním cílem uzavření životního pojištění je finanční zajištění osoby blízké v případě, že byste zemřeli. Je tedy určeno pro ty, kteří potřebují pokrýt riziko vlastní smrti. Například je to důležité pro osoby, na jejichž finančních příjmech je závislá rodina, ale také pro ty, kteří plánují koupit nebo postavit bydlení na hypotéku, či čerpat úvěr. Právě v těchto případech a v mnoha dalších stojí jistě za uvážení životní spoření uzavřít. Parametry životního pojištění jsou tak variabilní a flexibilní, že je možné sestavit produkt přímo vám na míru a přizpůsobit jej dle vaší momentální situace, ve které se právě nacházíte. V případě, že by došlo ke smrti, vyplácí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám, které jste zvolili. Smrt však není vždy podmínkou vyplacení. Smlouva životního pojištění je sjednaná nejen pro případ smrti, ale i pro případ dožití. V okamžiku, kdy uplyne sjednaná doba, dojde k výplatě peněžních prostředků. Můžete si zvolit, zda chcete vyplatit finanční prostředky jednorázově nebo pravidelně ve splátkách, které Vám budou každý měsíc chodit a vy si tak můžete přilepšit k důchodu. Výše takového plnění vždy záleží na podmínkách, které jsou sjednané v pojistné smlouvě.

Jakou pojišťovnu zvolit?

Jak jste se již mohli dozvědět, životní pojištění je dlouhodobý produkt, bývá uzavírán na mnoho desítek let, a proto opravdu důkladně zvažte, u jaké pojišťovny smlouvu uzavřete. Řada pojišťoven nabízí různé typy životních pojistek, ale jak se v nich vyznat? Jak odhadnout, která je pro nás ta nejlepší? Proto rozhodně se nepouštějte do uzavírání smluv bezhlavě a nerozvážně a oslovte odborníka přes pojišťování, který je nezávislým finančním poradcem a který má komplexní informace o celém trhu. Ten vám nejlépe dokáže pomoci v orientaci produktů životního pojištění, o jejich výhodách a nevýhodách, a zároveň přímo pro vás najde to nejlepší řešení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25058 (topprodukt.cz#2449)


Přidat komentář