Insolvenční poradenství a oddlužení - Praha a okolí

Hypotéka, stavební spoření, půjčka, úvěr, leasing, kreditní karta, kreditní karta k mobilním službám, a další a další. Vše se nabaluje a je třeba splácet. Jenže náhle není z čeho. Pomoci mohou odborníci nabízející insolvenční poradenství.

Dříve bylo běžné, že než vstoupili lidé do manželství, tak měli nějaké ty úspory. Jak šel čas, tak úspory nahradily novomanželské půjčky a dnes jsou to hypotéky, úvěry ze stavebního spoření, půjčky, úvěry, leasingy, kreditní karty, a řada dalších finančních služeb. Jenže vše je tak nějak obráceně. Dřívější princip byl poněkud lepší a zejména bezpečnější. Ono šetřit je vždy bezpečnější než si půjčovat. Splátky totiž mohou velmi nebezpečně stoupat. Zejména pokud jde o nebankovní úvěry, které mohou být pro rodinu likvidační. Mají totiž neuvěřitelně vysoké úroky. Poslední dobou je pravidlem, že než dlužníkovi dojde bezvýchodnost jeho situace, je tu předlužení a neschopnost splácení. Pokud navíc celou situaci nijak neřeší, pak je na řadě exekutor a exekuční zabavení věcí, majetku i platu.

Insolvenční poradenství a oddlužení Praha a okolí

Pokud Vás také dostihly finanční problémy a chcete je řešit dříve, než bude pozdě, doporučujeme Vám obrátit se na společnost JUDRIS, s.r.o., která se zabývá** insolvenčním poradenstvím, finančním poradenstvím a oddlužením**.

Firma JUDRIS, s.r.o. při své činnosti vychází ze svých mnohaletých zkušeností, díky kterým je schopna vždy nabídnout a zajistit klientovi to nejlepší řešení. Nemyslete hned na nejhorší věci, ale nechejte si odborně poradit a zjistíte, že ne vždy je Vaše finanční situace neřešitelná. Někdy postačí malá pomoc, rada, doporučení a Vy můžete svou tíživou finanční situaci jednou provždy vyřešit.

Snažte se řešit finanční problémy včas. Pro každého se najde vhodné řešení.

Společnost JUDRIS, s.r.o. najdete na adrese:** Masarykovo nábřeží 246/12, 110 00 Praha 1**.

Telefonní kontakt: +420 774 776 277, nebo 777 132 813

Emailové spojení:** info@koncimsdluhy.cz**

Více informací o Insolvenčním poradenství a oddlužení Praha a okolí naleznete zde:http://www.koncimsdluhy.cz


Insolvenční poradenství a oddlužení

Ne vždy je nutné, aby vše došlo až k exekutorovi. Mnohem lépe je, když dlužník celou situaci aktivně řeší. Možností řešení je více. V úvahu přichází sjednání výhodnějších splátkových kalendářů, odklady splácení, refinancování půjček a hypotéky, konsolidace úvěrů a kreditních karet, anebo oddlužení. Velmi důležité je však řešit vše včas. A pokud to jde tak určitě s pomocí odborníků, kteří po zvážení vaší situace navrhnou nejvhodnější řešení. Pokud jste již překročili možnou míru vhodných řešení bez soudu, pak zbývá jen insolvenční soud, tedy oddlužení. A právě zde je naprosto nutné oslovit** odborníky na insolvenční poradenství**. Celý postup oddlužení je totiž značně složitý, hledí se zde na detaily a maličkosti a také na čas. Ten je pro podání jednotlivých žádostí a dokladů daný. To proto, aby vše šlo co možná nejrychleji.Pokud uděláte chybu, máte smůlu a čeká vás nejspíše jednání s exekutorským úřadem. Tomu mohou zabránit právě odborníci na insolvenční zákon, kteří za vás podají žádost a také vás zastoupí u soudu.

Co je oddlužení?

Jde o řešení bezvýchodného zadlužení fyzických osob, neboli jejich bankrotu či řešení úpadku. Oddlužení není pro každého. Využít ho nemohou podnikatelé. Pro ty existují jiná řešení.** Insolvenční zákon** zcela jasně stanoví,** kdo a jakým způsobem** může o oddlužení požádat. Stanoví i postup a jednotlivé formuláře.

Jaké jsou podmínky oddlužení?

  • Žádný dluh nesmí být z podnikání. Oddlužení není možné provést u žádného typu podnikatelské činnosti, ani u podnikání na základě jiného zákona, než je živnostenský.
  • Dlužník musí dlužit více věřitelům.
  • Přitom všechny závazky musejí být v prodlení po splatnosti a to 30 dní.
  • Dlužník musí být schopen uhradit věřitelům alespoň** 30 % z dlužné částky** a to do 5 let.
  • Pro případné oddlužení je nutné mít příjem ze zaměstnání, nebo pobírat důchod, rentu či mít jiný příjem. Opět se to netýká příjmu z podnikání.

Největší výhody oddlužení

  • Snížení měsíčních splátek, tak, aby bylo možné uhradit všem věřitelům alespoň 30 % dluhu do 5 let. Zbylých 70 % dluhů může být odpuštěno insolvenčním soudem. Ale pozor toto procento není pravidlem a odvíjí se od jednotlivých případů.
  • Při zahájení oddlužení je zastavena exekuce. Ta smí být sice nařízena, ale nesmí být vykonána.
  • Zastaveny jsou i penále a jejich růst.
  • Pokud jsou v jednání další řízení, pak i ta jsou zastavena.

Podklady pro oddlužení

Návrh na oddlužení musí být podán písemně na insolvenční soud. Musí být na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny požadované informace. Podpis je nutné ověřit na úřadě. Doložit je nutné také seznam majetku a seznam závazků dlužníka. Podklady, které jasně ukazují všechny** údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky**. Písemný souhlas všech věřitelů, kteří souhlasí, že hodnota plnění dluhu bude nižší než 30 % dané pohledávky.** Podpis k žádosti** o oddlužení musí připojit i životní partner a všichni ručitelé, jsou-li nějací. Všechny podpisy musejí být úředně ověřeny.

Jak oddlužení probíhá?

Celý proces je pod velmi přísnou kontrolou. Chování** dlužníka** kontroluje nejen insolvenční soud, ale především jeho insolvenční správce. Od podání žádosti o oddlužení až do jejího vyřešení a splacení je dlužník veden v** insolventním rejstříku**. Do rejstříku mohou lidé volně nahlížet. Dlužník je vymazán v případě skončení celého procesu oddlužení.

Kdo se účastní insolvenčního soudu?

Přizváni jsou všichni účastníci. Tedy dlužník, všichni věřitelé, samozřejmě soud a insolvenční správce, a pak právní zástupce dlužníka. Právního zástupce si může sjednat i věřitel. Nebývá to však obvyklé.

Co je možné oddlužit?

Oddlužit jdou téměř všechny dluhy. Ale ne všechny stejnou cestou. Co se týká hypoték, tak zde oddlužení není možné. U hypoték je dluh zajištěn samotnou nemovitostí. Je tedy v případě klientovi neschopnosti splácet možné vše vyřešit prodejem nemovitosti. Stejné je to i u leasingů, nebo jiných půjček zajištěných movitým majetkem.

Jaké existují možnosti oddlužení?

Základní možností oddlužení je splátkový kalendář na dobu pěti let. Tedy po celou dobu pěti let je dlužník povinen splácet dohodnutou výši dluhů všem věřitelům. Přitom musí pracovat a v případě ztráty zaměstnání aktivně hledat další zdroj příjmu. Pokud by v této době získal dědictví, či dar, pak je povinen toto prodat a získané finanční prostředky převést na své věřitele. Přitom nesmí žádného z věřitelů vědomě upřednostňovat.

Výhody splátkového kalendáře

Ačkoli je splátkový kalendář velmi přísný a dlužníku je ponecháno po celých pět let pouze životní minimum, tak velkou výhodou a i úlevou je, že po uplynutí pěti let může začít dlužník nový život bez dluhů.

Na co si dát pozor?

Pokud tedy je sjednán** splátkový kalendář**, pak je nutné splácet opravdu pravidelně. Dojde-li u dlužníka ke změnám, zejména ke změně zaměstnání či adresy trvalého bydliště pak, je nutné toto nahlásit insolvenčnímu správci. A to v nejbližší možné době. Velmi důležitá je hned v prvopočátku příprava a podání správných podkladů pro insolvenční soud.

Jak probíhá oddlužení v časových intervalech?

Od podání, pokud je vše v pořádku, zahájí insolvenční soud do 10 dnů jednání a do 15 dnů většinou již rozhodne. Není-li vše v pořádku, požádá soud o doplnění podkladů, přičemž lhůta je** 7 dní.** Po rozhodnutí soudu je i v tomto případě možné se odvolat. Nové rozhodnutí pak může následovat až do 2 měsíců. Jakmile je zahájeno soudní jednání, je dlužník zapsán v insolventním rejstříku. Tím je zastaveno veškeré vymáhání dluhů i exekuce. Jde však i o nevýhodu pro dlužníka, poněvadž v této době** nesmí prodat žádný svůj majetek.**

S čím je nutné počítat?

Oddlužení znamená žít na pokraji nouze po celých 5 let. Dlužník musí opravdu vyjít s minimem. Pokud by chtěl nějak ošálit investiční soud, pak by ho čekaly nepříjemné sankce. Velkou posilou po celou dobu je, že po pěti letech začínáte zcela nový život bez dluhů. Pokud vám záleží na rychlém a správném oddlužení, pak určitě pamatujte na odborníky, kteří vám v rámci insolvenčního poradenství pomohou vyřešit vaše problémy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25317 (topprodukt.cz#2712)


Přidat komentář