Osobní bankrot a insolvenční poradenství - okres Třebíč

Dostat se do finančních problémů je dnes velmi snadné. Stačí pomoc rodinnému příslušníkovi, ztráta zaměstnání a problémy se splacením dluhů jsou na světě. Pomoc v těchto případech nabízí insolvenční poradenství.

Osobní bankrot a insolvenční poradenství - okres Třebíč

Pokud Vás také dostihly finanční problémy a chcete je řešit dříve, než bude pozdě, doporučujeme Vám obrátit se na společnost I.D.E. finance s.r.o., která se zabývá insolvenčním poradenstvím, finančním poradenstvím a oddlužením.

Firma ** I.D.E. finance s.r.o. **při své činnosti vychází ze svých mnohaletých zkušeností, díky kterým je schopna vždy nabídnout a zajistit klientovi to nejlepší řešení. Nemyslete hned na nejhorší věci, ale nechejte si odborně poradit a zjistíte, že ne vždy je Vaše finanční situace neřešitelná. Někdy postačí malá pomoc, rada, doporučení a Vy můžete svou tíživou finanční situaci jednou provždy vyřešit.

Snažte se řešit finanční problémy včas. Pro každého se najde vhodné řešení.

Společnost ** I.D.E. finance s.r.o. najdete na adrese: Martinské nám. 143/8, Třebíč - Vnitřní Město -Budova KB, 67401 **

** Telefonní kontakt: +420 732 252 195 **

** Emailové spojení: info@financze.cz **

** Více informací o osobní bankrot a insolvenční poradenství - okres Třebíč naleznete zde:http://www.financze.cz **

Jak vyřešit problémy s financemi?

Většinou vše začíná zcela nenápadně. Pro zlepšení bydlení si rodina vezme hypotéku, pak půjčku na bydlení, náhle se sníží příjmy a není dostatek peněz na živobytí a později ani na splátky. Ve druhém případě začnou problémy s financemi zásluhou neznalostí a finanční tísně. To když jsou příjmy příliš malé a není dost peněz ani na běžný život natož na další výdaje. Zde člověka dostanou do problémů zavádějící informace o půjčkách. Nabídky typu půjčíme vám bez dokladů, bez nahlédnutí do registru, bez doložení příjmů, vedou k zadlužení, které končí takzvaným krysím závodem, což je počátek konce. Obdobné to je pokud chybí finance a pokazí se zařízení domácnosti, které je prostě nezbytné. Například kotel na vytápění. Půjčka, pak kryje půjčku a opět vše končí krysím závodem. To je termín, kdy není již možné splatit půjčené finance a koloběh se neustále opakuje. Zde již začíná i strach z exekucí, exekutorů a přijití o majetek a střechu nad hlavou. Možností, jak se všemu vyhnout je nabízená konsolidace půjček. Ta však není lékem pro každého. Někdy je jen dalším mezníkem vedoucím ke konci. Zcela poslední možností a často jedinou je pak oddlužení a pomoc** insolvenčního poradenství.**


Co je oddlužení?

Oddlužení se také nazývá** osobní bankrot.** Jde o velmi často jediné řešení, které přichází v okamžiku, kdy již člověk není schopen splácet navršené dluhy. Osobní bankrot je nutné provést u soudu. Jako nejvhodnější způsob se ukazuje osobní bankrot provedený firmou, která poskytuje insolvenční poradenství a zastoupí klienta i u soudu. S osobním bankrotem není radno příliš dlouho otálet. Rychlé jednání znamená úsporu i větší možnosti. Naopak otálení to jsou stále vyšší úroky, navyšující se pokuty a další poplatky, které mohou vést místo k oddlužení k nařízené exekuci. Pak již není pomoci. Exekuční úřad patří mezi úřady s velmi tvrdým jednáním, a jejich úředníci nikdy nesmlouvají. Problémy se setkáním s exekučním úřadem a jeho zaměstnanci pak člověka provázejí po mnoho dalších let. Proto je lépe vždy, když dluhy narůstají, vyhledat odborníky, kteří poskytují insolvenční poradenství a oddlužení.

Co je insolvenční poradenství?

Jde o služby vyplývající z** insolvenčního zákona.** Poskytují je odborné firmy, které nabízejí pomoc zadluženým klientům. Přitom, i když je insolvenční zákon velmi přísný, dokáží najít cestu pro každého klienta. Často to není cesta jednoduchá, ale je to cesta, která nabízí řešení, jak žít dál, jak se dostat s tíživé finanční situace a z nekonečných dluhů. Pro většinu klientů je to poslední šance zachránit svou existenci a začít po splacení části dluhů nový život.

Co říká insolvenční zákon?

Samotný zákon vstoupil v platnost k 1. 1. 2008. Jeho plné znění je velmi obsáhlé a zahrnuje řadu termínů. Ve zkrácené verzi je možné insolvenční zákon definovat jako významnou a účinnou pomoc, která výrazně sníží problémy zadlužených osob,** které mají zájem své dluhy splatit a začít nový život bez dluhů.** Insolvenční zákon myslí na dlužníky i věřitele. Patří opravdu k nejpřísnějším zákonům.

Insolvenční poradenství

To proto, že známá česká povaha se snaží oblafnout cokoli, tedy i insolvenční zákon. Pokud se však dlužník pokusí insolvenční zákon jakýmkoli způsobem obejít, pak ho čeká velmi nepříjemné řízení i trest.

Většinou pak musí splatit všechny své dluhy, ztratí i všechen majetek a často i možnost začít nový život. Proto pokud využijete insolvenčního zákona, pak je nutné dodržet všechny podmínky i nařízení.

Pro koho je insolvenční zákon?

Insolvenční zákon není určen pro podnikatele a zadlužení z podnikatelské činnosti. Je určený výhradně pro fyzické osoby, které nezvládají svou finanční situaci a své dluhy, a které mají více věřitelů. Přitom dluhy a závazky musí být plných 30 dní po splatnosti. Dlužník pak musí být schopen uhradit do 5 let alespoň 30 % z celkové části dluhů. Proto je velmi důležité, aby dlužník měl stálý příjem ať již ze zaměstnání, nebo pobíral důchod, případně rentu.

Jak funguje oddlužení?

Základem je vyhlášení osobního bankrotu podle insolvenčního zákona. Jakmile je

vyhlášen osobní bankrot, je dlužník určitým způsobem chráněn a dluhy již nemají tak zničující charakter. Dlužník v osobním bankrotu má možnost nakládat se svým majetkem a je chráněn před exekučním úřadem. Výjimku tvoří majetek, který je použitý k zajištění dluhu. Soudní oddlužení může dlužníka zbavit až celých 70 % dluhů.

Kdo určí oddlužení?

Soud může opravdu zbavit dlužníka celých 70 % dluhů. Avšak nemusí. Insolvenční zákon stanovuje minimální hranici, kterou musí dlužník uhradit. Tou je** 30 % dluhů.** Soud však může určit jakoukoli hranici pro úhradu dluhů. Může jít o rozpětí mezi 30 % až 100 % dluhů a to i se všemi poplatky, které dluhy navyšují. Zde je velkou výhodou, pokud dlužníka zastupuje insolvenční firma.Ta na základě svých znalostí a zkušeností může ovlivnit výsledné rozhodnutí soudu a snížit tak hranici pro zaplacení dluhů až na minimum.

Výhody osobního bankrotu

Osobní bankrot dlužníka nejen zbaví části dluhů, ale také ho ochrání před exekucí. V podstatě je vyhlášení osobního bankrotu jedinou možnou ochranou před exekutory a před ztrátou veškerého majetku. A to i v případě, že již byla exekuce nařízena. Pokud soud potvrdí** osobní bankrot**, pak nesmí být exekuce provedena. Kromě ochrany před exekutorským úřadem** zastaví** osobní bankrot navyšování úroků, penále a poplatků za nezaplacení dluhů. Zastavena jsou i všechna další řízení ohledně dluhů a zadlužení.

Jaké jsou způsoby osobního bankrotu?Osobní bankrot

Existují dva způsoby osobního bankrotu. Prvním způsobem je nařízení splátkového kalendáře, které trvá většinou po dobu 5 let. Což je také doba maximální. Za tuto dobu musí dlužník splatit minimálně 30 % dluhů. Druhým způsobem je zpeněžení majetkové podstaty.Zde je prodán majetek dlužníka a výtěžek prodeje se použije k zajištění dluhů. Prodat je možné pouze majetek získaný do vyhlášení osobního bankrotu. Majetek získaný později již není možné prodat ani zabavit k úhradě dluhů.

Insolvenční firmy a jejich poradenství v okrese Třebíč

Insolvenčním poradenstvím se většinou zabývají advokátní kanceláře. Ty nabízejí služby na míru každého dlužníka. Kromě toho mají nejen znalosti, a výborně se orientují v insolvenčním zákonu, ale především nedělají žádné chyby. U soudu je velmi důležité podání správných informací a podkladů. Případné chyby mají většinou neblahé následky. A téměř každý dlužník, který se sám zastupuje, chyby dělá. Zastupování firmou je tedy velmi výhodné. Již v okamžiku žádosti o osobní bankrot za vás dodá podklady, zastoupí vás všude, kde bude zapotřebí a snahou firmy bude i získání co nejnižšího procenta dluhu k zaplacení. Přitom služby insolvenčních firem nejsou nijak drahé. Tyto firmy jsou orientované na klienty a mají velkou snahu jim pomoci. Proto i úhrada za služby je přiměřená.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25329 (topprodukt.cz#2724)


Přidat komentář