Účetnictví a daňová evidence - Praha 9

S vedením podniku souvisí i vedení účetnictví nebo daňové evidence, případně vedení mzdové agendy. Pokud si na tyto náročné činnosti netroufáte sami, vyhledejte profesionální pomoc v podobě specializované účetní firmy, která vše vyřeší za Vás.

Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy jsou úkoly, které za každých okolností vyžadují odbornost, mnoho času a věnování se jim, jinak si podnikatel zadělává na pořádný malér. Jestliže si nevíte rady s účetnictvím nebo s daňovou evidencí, nebo potřebujete poradit s vedením mzdové agendy, obraťte se na odborníka, který je tu právě pro Vás. Firem, které se zabývají externím vedením daných oblastí, je v současné době stále víc. Důvod je jediný. Stále více podnikatelů se na ně obrací o pomoc a využívá jejich odborných služeb. Který podnikatel by nechtěl mít své finance a majetek pěkně pod kontrolou? Jestliže navíc podnikáte, tak povinnost mít peníze a majetek pod kontrolou nepramení pouze z Vaší touhy, ale i ze zákona. Díky správně vedenému účetnictví, mzdové agendy a daňové evidence můžete nadále v klidu podnikat bez strachu, kolik chyb jste při vedení udělali a jaký trest Vám hrozí při zjištění vad ze strany úřadů.

Vedení účetnictví

Každý, kdo se vydal na podnikatelskou dráhu, ví, že po celou dobu podnikání je jeho povinností vést účetnictví. K tomu, aby účetnictví vedl správně a zodpovědně, je nutné, aby měl bohaté zkušenosti, znalosti a odborné vědomosti. Jestliže Vám něco z toho chybí, pak je nejlepším způsobem využít služeb profesionální firmy, která se Vám o účetnictví kompletně postará. Profesionální účetní firmy vždy postupují dle zákona. Vést účetnictví není složitý úkol pro ty podnikatele, kteří vystudovali ekonomické školy, účetnictví se učili a dále se mu i aktivně věnovali. Vždy zabere však spoustu času, a čím méně jej člověk ovládá, tím se mu musí věnovat víc. Pokud si podnikatel dokáže vést účetnictví sám, jistě tím ušetří peníze, však na úkor času, který může věnovat rodině, podnikání nebo sám sobě. Ovšem vést si sami účetnictví si kolikrát netroufají ani ti, kteří požadované ekonomické vzdělání mají, protože právě oni si dokážou dost dobře uvědomit, jak je vedení účetnictví důležitou prací, kterou není radno podceňovat. Pokud si chcete vést účetnictví sami, pak byste měli absolvovat kurz účetnictví a i poté mít po ruce, nebo lépe řečeno, v záloze zkušeného účetního nebo daňového poradce, na kterého se můžete kdykoliv, v případě potřeby obrátit. Jestliže však nemáte s vedením účetnictví praxi, ve vlastním zájmu byste měli oslovit odborníka, který se Vám o tyto složité záležitosti postará.

Vedení daňové evidence

Ti, kteří podnikají nebo jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nemají vysoké výdělky, aby byli ze zákona nuceni vést účetnictví, mají právo vést daňovou evidenci. Daňová evidence je podobná dřívějšímu jednoduchému účetnictví a nikde není stanoveno, jakým způsobem by se měla vést a jak by měla vypadat. Podstata daňové evidence spočívá v tom, vést příjmy a výdaje a náklady a výnosy, aby z nich bylo možné zjistit základ daně. Daňovou evidenci si může vést každý podnikatel sám, nebo ji přenechat účetnímu nebo daňovému poradci. Daňovou evidenci je možné vést v programu Excel, který je pro její vedení naprosto postačující. Co je ale nutné, je, aby byla daňová evidence stejně jako účetnictví srozumitelná, přesná, úplná a přehledná. Součástí daňové evidence jsou i účetní doklady.

Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy nepatří mezi jednorázové záležitosti, ale k pravidelně se opakujícím měsíčním činnostem. Vždyť zaměstnancům náleží každý měsíc v pravidelném čase mzda, kterou je povinen zaměstnavatel za provedenou práci vyplácet.** Mzdová účetní** má nejvíce práce na přelomu každého měsíce, kdy dochází ke zpracování mezd. Dále je potřeba účetní při ročním zúčtováním daní, při podávání daňových přiznáních a při zpracování evidenčních listů důchodového pojištění.

V čem spočívá práce mzdové účetní

V rámci zpracování mezd je mzdová účetní povinná kontrolovat správnost vyplněných docházek, dovolenek, neschopenek, žádostí o mateřskou dovolenou a mnoho dalších činností.** Práce mzdových účetních** dále spočívá ve zpracovávání mezd, v řešení zákonných nebo dobrovolných srážek ze mzdy a ve výpočtu zákonných odvodů z mezd. Jde o práci velmi různorodou, na kterou se u velkých firem samozřejmě vyplatí zaměstnat mzdovou účetní nastálo, nebo u malých a středních firem využít externí mzdovou účetní, která se bude o vedení mzdové agendy pravidelně měsíc co měsíc starat. Výhodou je, že nemusíte zřizovat kancelář a kancelářské vybavení, bez kterého se mzdová účetní neobejde. Nemusíte řešit programy, se kterými mzdová účetní pracuje, ani nemusíte hledat náhradu v případě onemocnění mzdové účetní.

Spolupráce s profesionály

Komplexní vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy, jakož i vypracování a podání daňového přiznání, vyžaduje vždy odbornost, praxi, zkušenosti a nadání. Externí účetní firmu můžete využít nejen pro jejich zpracování, ale také jako poradce na telefonu v případě potřeby, nebo ji můžete využít jako poradce pro odstranění vzniklých chyb, které jste při vedení způsobily. Externí účetní firma Vám může Vaše účetnictví překontrolovat, pokud si nejste jisti, zda jste postupovali správně. Díky spolupráci s účetní firmou se vyhnete pokutám a dalším nepříjemnostem, které Vám z nesprávně vedeného účetnictví hrozí. Externí účetní firmy zachovávají naprostou mlčenlivost o stavu Vašeho hospodaření. S odborníky, kteří jsou tu pro Vás, aby Vám pomohli, si můžete být jisti, že budou Vaše účetní záležitosti v těch nejlepších rukou. Již nemusíte mít bezesné noci nebo trávit večery či víkendy nad papírováním. Přenechejte účetnictví, daňovou evidenci nebo mzdy odborníkům a Vy se věnujte jen příjemným záležitostem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25318 (topprodukt.cz#2713)


Přidat komentář