Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Olomouc a okolí

Jste začátečníkem v podnikání a stále ještě přesně nevíte, co vše Vás čeká v oblasti účetnictví? Jste povinni vést účetnictví? Víte, jak vést mzdovou agendu? Neriskujte chybné vedení účetnictví a raději využijte služeb profesionální účetní.

Vedení účetnictví není rozhodně jednoduchou záležitostí pro toho, kdo nemá s touto oblastí žádné zkušenosti. Laik neví, na co se při vedení účetnictví zaměřit, jaký program používat a jak postupovat, aby nedocházelo k chybám, které se špatně a složitě zpětně dohledávají. U amatéra se může velmi rychle a snadno stát, že nebude účetnictví nebo daňovou evidenci vést správně, za což Vám může být udělena vysoká pokuta, přesto, že se z Vaší strany nemuselo jednat o úmysl. Neznalost zákona neomlouvá, a to ani v účetní oblasti. Potřebujete-li s vedením účetnictví pomoci, poradit, zkontrolovat jeho zpracování nebo jej pravidelně vést, je tím nejlepším a nejjednodušším řešením, obrátit se na profesionální účetní, která Vám zajistí spolehlivost, diskrétnost a profesionalitu. Vy se tak budete moci soustředit pouze na Vaše podnikání a koníčky a tuto nepříjemnou záležitost a povinnost odsunout na druhou kolej a nevěnovat jí pozornost.

Jaké jsou výhody externího účetnictví?

Externí vedení účetnictví přináší každému podnikateli nebo firmě celou řadu výhod. Pokud jste Vy sami podnikateli, vlastníte firmu nebo provozujete živnost, i Vy byste měli zvážit, zda se neobrátit o pomoc s vedením účetnictví na externí firmu. Díky této variantě totiž nebudete muset mít vlastní účetní oddělní, které navíc v mnoha případech nebývá ani plně využito a podnikatelům se často nevyplácí. Celé Vaše účetnictví může být vyřízeno profesionální účetní, se zárukou správně a kvalitně odvedené práce. Externí účetnictví zajišťuje jistotu, nízké ceny i kvalitu. Externí vedení účetnictví není určeno pouze těm, kterým se nevyplatí mít své vlastní účetní oddělení, ale také těm, kteří si účetní nastálo nemůžou dovolit a sami si na vedení účetní netroufnou, protože s ním nemají žádné zkušenosti. Externí účetní můžete využít i tehdy, pokud si účetnictví nebo daňovou evidenci vedete sami, ale potřebujete se poradit, zkontrolovat účetnictví nebo pomoct vyřešit zapeklitou situaci.

Co zahrnuje vedení účetnictví a daňové evidence

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence jsou velmi široké. Spadá do nich mimo jiné zpracování podkladů pro veškerá daňová přiznání, patří sem vedení evidence majetku, zpracování účetní uzávěrky a to buď měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za rok. Externí vedení účetnictví dále zahrnuje i vyhotovení účetních a statických výkazů a sestav, zpracování mimořádné účetní uzávěrky, provedení kontroly účetnictví, zastupování na úřadech, provádění a zajišťování správy a evidence platebního styku, zpracování faktur a mnoho dalších služeb. Samozřejmostí pro profesionální účetní firmu je vytvoření přehledné archivace účetních dokladů, ke kterým máte kdykoli neomezený přístup.

Co je daňová evidence?

Daňová evidence navázala na jednoduché účetnictví, které bylo u nás zrušeno v roce 2004. Dá se říct, že jej úspěšně nahradila. K 1. 1. 2004 tedy jednoduché účetnictví zaniklo, ovšem fyzické osoby, které chtějí a můžou vést evidenci na podobném principu, jak tomu bylo právě u jednoduchého účetnictví, můžou vést tzv. daňovou evidenci. Ta se vede podle § 7 b) zákona o daních z příjmu. Daňovou evidenci můžou vést ty subjekty, které nejsou účetními jednotkami. Účetní jednotky jsou vyjmenované ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se tedy nestaly účetními jednotkami, a jejichž obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 milionů korun. Pokud by i tyto osoby měly zájem vést klasické účetnictví místo daňové evidence, např. proto, že je pro ně přehlednější a více jim napoví o způsobu jejich podnikání, není problém a můžou využít i tuto variantu.

Mzdová agenda

Mzdová agenda se povinně zpracovává pro všechny druhy pracovního poměru, tedy jak pro hlavní, tak i pro vedlejší pracovní poměr, pro dohodu o provedení práce, pro dohodu o provedení činnosti. Jaké práce patří do vedení mzdové agendy?

Tak zcela jistě Vám externí účetní firma zajistí kompletní zpracování mezd, což zahrnuje výpočet čisté, hrubé a superhrubé mzdy, sociální a zdravotního pojištění a výpočet daní. Součástí kompletního zpracování mezd je i vydání výplatních pásek, které obsahují všechny zákonem stanovené náležitosti. Mezi další práce mzdové účetní patří přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, kdy je vždy povinností zaměstnavatele nahlásit každého nového zaměstnance na Správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny, čímž vyrozumívá pojišťovnu, že bude za svého zaměstnance hradit pojistné. Mzdová účetní zpracovává i evidenční listy důchodového zabezpečení. Zaměstnavatelé mají povinnost vést pro každého zaměstnance, který se účastní důchodového pojištění. Dále zpracovávají měsíční přehled po Správu sociálního zabezpečení a pro Zdravotní pojišťovny, především předkládají výpočet výše zdravotního a sociálního pojištění a jeho odvod příslušným orgánům a mnoho dalších činností se mzdovou agendou spojených.

Jaké jsou výhody vedení externího účetnictví?

Pokud oslovíte externí účetní firmu, můžete si být jisti, že Vám budou poskytnutý kompletní služby, které budou o poznání levnější, než když byste nastálo platili účetní. Dá se tvrdit, že externí účetní firma dokáže velmi obstojně nahradit kmenové zaměstnance firmy. Za externí účetní neodvádíte sociální ani zdravotní pojištění, nemusíte jí proplácet dovolenou, nemocenskou, nebo za ni hledat v době její nepřítomnosti náhradu. Nemusíte jí zřizovat prostory pro vedení účetnictví, zajišťovat aktualizace nutných účetních programů, které nepatří k levným záležitostem, a nemusíte se bát, že by práce nebyla odvedená kvalitně, nebo že by došlo k nějaké chybě. Externí účetní firma počítá se zastupitelností svých zaměstnanců a je pojištěná proti škodám, které by mohly být způsobeny při vedení účetnictví. Výhod je samozřejmě mnohem více, stačí se pouze informovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25283 (topprodukt.cz#2678)


Přidat komentář