Osobní trenér golfu - Ostrava a okolí

Golf nám podobně jako jiné sporty nabízí příjemné odreagování od běžných starostí. Navíc tento klidný sport nám umožní aktivní pobyt na čerstvém vzduchu. Vzhledem k fyzické nenáročnosti je golf vhodný pro všechny věkové kategorie.

Golf jako atraktivní sport

Lidé dnes tráví svůj volný čas různými způsoby. Stále častěji se ho snaží aktivně vyplňovat. Proto se zaměřují na lehčí či těžší sportovní obory. Jedním z nich je i golf, který nevyžaduje velkou fyzickou námahu a hráč se mu může věnovat sám nebo ve skupině. Pro svou nenáročnost je ideální variantou rodinné sportovní aktivity. Bývá rovněž populární jako volnočasová zaměstnanecká aktivita v mnoha firmách. Golf je také ideální způsob na doplnění obchodních schůzek nebo jiných pracovních setkání. Počet kvalitních hřišť se rozšiřuje a pokud člověk není moc náročný a nevyžaduje špičkovou profesionální kvalitu hřiště, nemusí jezdit daleko a vybere si většinou v okolí svého bydliště.

Golf Ostrava

Jako u všech sportovních disciplín i tady se nám nabízí několik způsobů, jak se hru naučit. Můžeme využít rad zkušených spoluhráčů nebo se pustit do golfu jen tak s příručkou v ruce. Nejlepší možností ale určitě bude zvolení osobního trenéra, který se nám může individuálně věnovat od počátečních kroků až po naše první skutečné golfové úspěchy. Vhodné je si vzít na úvod jen pár výukových hodin na seznámení se s pravidly hry a golfovou etikou. Takto  můžeme nejsnadněji zjistit, jak nám tento druh sportu takzvaně sedí a jak nám vyhovuje náš osobní trenér. Nejde tady jen o kvalitu hry, ale i jiné faktory. Neméně důležité je, jak umí vysvětlovat hru a jaké tempo výuky volí.

Historie golfu

Golf je hra, ve které jedinec nebo skupinka hráčů se snaží umístit golfový míček do jamky za pomocí různých holí. To se provádí jednou ranou nebo postupnými ranami z odpaliště. Jeho původ se připisuje Skotsku, kde byl údajně hrán po několik století. Původně byl** golf** považován za hru pro bohatší vrstvy společnosti, ale v poslední době získal na popularitě i mezi zbytkem populace. Počet hráčů golfu se dnes odhaduje na 60 miliónů, což ho řadí hned po volejbalu na druhé místo v počtu hráčů sportovních disciplín.

Golfové hřiště

Golf se hraje na golfovém hřišti. Máme dva základní druhy hřiště, které mají 9 nebo 18 jamek. Jamka nemusí představovat pouze skutečnou díru, ale tímto pojmem může být označen prostor části hřiště od daného odpaliště k jemu příslušnému greenu. Často je mezi greenem a odpalištěm nízko sekaný pruh trávy fairway, protože tento prostor může být příliš dlouhý na to , aby se dal zasáhnout jednou ranou. Přes něj hráč pokračuje k jamce. Mezi fairwayí a greenem je forgreen. Okolo je nesekaná rough nebo vysoce sekaná tráva semirough, která tvoří další zátaras.

Na jamkách mohou být umístěny různé překážky. Nejčastěji jsou tvořeny pískem – bunker, nebo vodní plochou. V nich platí zvláštní pravidla, která dodávají hře na různorodosti. Zvláštní důraz je kladen na výšku travního porostu v greenu. Ten by měl dosahovat 3 mm, ať umožní snadný pohyb míčku. Také rozměry jamky jsou dané – průměr 10,9 cm a hloubka 10 cm. Obvykle se vystužuje umělou hmotou, aby se do ní dala zapíchnout tyč s praporkem a tím se zvýšila její viditelnost. Poloha jamky se může měnit i během jednotlivých kol turnaje. Jamky jsou očíslované tzv. parem podle své obtížnosti. Toto číslo znamená počet ran, během kterých by měl hráč jamku zasáhnout.

Pravidla golfu

Máme dva způsoby hry. Hra na rány znamená projití všech jamek. V jednom kole se hraje na 18 jamek. Na každé jamce se začíná odpalem a pokračuje co možná nejmenším počtem ran, než míček skončí v jamce.

Hra na jamky je kolektivní formou golfu, kde golfisté hrají proti sobě. Na každé z nich, do které hráč umístí míček menším počtem ran než soupeři, obdrží bod. Hráči se pohybují po hřišti ve skupinkách a často jsou doprovázeni nosičem. Můžeme se setkat i s golfovými vozítky poháněnými elektromotorem.

Golfové hole

Nezbytným vybavením každého golfisty je hole. Každá se skládá z ocelového nebo pogumovaného shaftu, dřevěné nebo ocelové hlavy a pogumovaného držadla -  gripu. Hole můžeme rozdělit podle materiálu, z nichž jsou vyrobeny. Woods jsou dřevěné a jsou používány pro dlouhé odpaly. Irons jsou vyhotovovány z ocele a jsou univerzálními golfovými holemi. Puttery nám slouží k doklepání míčku do jamky z krátké vzdálenosti. Podstatnou roli při výběru odpovídající hole hraje sklon hlavy a shaftu, který nám ovlivňuje trajektorii odpáleného míčku. Každá hůl má své číslo, označující její shaft. Čím vyšší číslo, tím kratší shaft. Hráči s sebou proto nosí více holí, nemohou jich mít však více jak 14.

Golfový míček

Neméně důležitou součásti vybavení každého golfisty je kvalitní golfový míček. Jeho hmotnost je pravidly omezena na 45,93 g a velikost průměru nesmí být menší než 42,67 mm. Musí mít kulovitý tvar. Na počátku se v golfu používaly kožené míčky plněné peřím, které ve 20. letech nahradily výrobky z gutaperča – gumy podobné kaučuku. Od 50. let se setkáváme s dvojdílnou konstrukcí ze surlynu. Dnešní golfové míčky dělíme do tří kategorií. Onepiece jsou vyrobeny z jedné části. Nejsou moc kvalitní a proto jsou v současnosti na ústupu a své využití mají už jen při trénincích. Twopiece jsou vyhotoveny z dvou kusů – jádra a povrchu. K jejich výrobě se většinou využívá titanová směs. Threepiece jsou vyrobeny ze tří různých dílů. Jsou to buď speciální umělé hmoty nebo obtočené gumové nitě. Multipiece obsahují více vrstev. Obecně platí, že každá další vrstva zlepšuje jejich kvalitu. Povrch míčku je pokryt množstvím důlků, které mají příznivý vliv na aerodynamiku jejich pohybu.

Ostatní vybavení na golf

V obchodech také najdeme speciální obuv. Ta se od běžné liší zpevněnou kůží  a podrážkou, která často obsahuje hřeby nebo kolíky z kovu či plastu. Golfová taška neboli bag je válcovité pouzdro přibližně metr dlouhé. Má několik bočních kapes na různá golfová vybavení. Bývá často převážena na speciálních vozících. Markovač potřebujeme pro označení polohy míčku na dráze jiného hráče. Je to zpravidla plochá a kulatá plastová destička. K vybavení golfisty patří také golfový vozík. Tím můžeme dopravovat své vlastní vybavení anebo se jím přímo pohybovat na dráze. Vypichovátko nám slouží k úpravě greenu po pádu míčku z velké výšky, který může takto poškodit golfovou dráhu. Týčko nám slouží k snazšímu odpalu. Je to dřevěný nebo plastový předmět, na který pokládáme míček. Povoleno je ovšem pouze pro první odpal na každou jamku.

Toto jsou základní informace o dnes stále populárnějším sportu – golfu. Teď už nezbývá nic jiného než si to vyzkoušet v praxi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23999 (topprodukt.cz#660)


Přidat komentář