Elektroinstalace a revize - Karviná a okolí

Nepřeceňujte vaši postarší elektroinstalaci, a pokud již není ve stavu, v jakém by měla být, jistě se porozhlédněte po odborníkovi, který vám zajistí její stoprocentní fungování bez závad a nebezpečí, které vám jinak může hrozit.

Elektroinstalace a revize - Karviná a okolí

Pokud hledáte opravdu dobrého elektroinstalatéra, na kterého je spolehnutí a který odvádí svou práci kvalitně a profesionálně, obraťte se na pana Petra Šebestu, jehož firma působí v Karviné a okolí. Firma pana Petra Šebesty provádí domovní a bytové elektromontáže a elektroinstalační práce, revize a realizace hromosvodů, dále instaluje zabezpečovací systémy, satelity a TV, slaboproud a mnoho dalších elektroinstalatérských prací. Veškeré práce, které firma nabízí, provádí na základě mnohaletých zkušeností v oboru a můžete si být jisti kvalitně odvedenou práci. Navíc ceny za provedené práce jsou více než přijatelné. Proto pokud máte zájem, kontaktujte pana Petra Šebestu na telefonním čísle: +420 737 286 348 nebo cestou emailu: petrsebes@seznam.cz. S pracovními výsledky této profesionální firmy budete maximálně spokojeni jako nespočet zákazníků před vámi.

Elektroinstalace Karviná

Proč si nechat udělat novou elektroinstalaci?

Důvodů, proč se rozhodnout pro novou elektroinstalaci, je hned několik. K těm nejdůležitějším patří hlavně bezpečnost lidí a zvířat. Dnešní moderní elektroinstalace se liší podstatně od těch, které byly instalovány před mnoha lety, kdy se ještě nedbalo až tolik na bezpečnost a hlavně, kdy se nepoužívalo tolik moderní techniky a elektrických zařízení. Současné elektroinstalace jsou opatřeny proudovými chrániči a právě tyto chrániče velmi podstatně zvyšují bezpečnost. Hlídají elektrické rozvody, dá se říct, až po koncové spotřebiče. Je nutné, aby těchto proudových chráničů bylo užito hlavně v koupelně, kuchyni a v místech, kde se nachází venkovní zásuvky a osvětlení. Díky proudovým chráničům můžete velmi efektivně předejít mnoha tragédiím, které jsou i v dnešní době stále velmi časté. Dalším důvodem, proč si nechat nainstalovat novou elektroinstalaci je ten, že vám zajistí spolehlivost a plnou funkčnost, což samozřejmě zvýší i komfort vašeho bydlení. Nemusíte již řešit výpadky proudu, vyhození pojistek a další nepříjemnosti. Moderní elektrické rozvody jsou navrhovány tak, aby za každých okolností vyhovovaly současným nárokům, které na ně kladou elektrické spotřebiče. Každý z elektrických spotřebičů, jako je pračka, myčka, elektrické sporák atd. mají již svůj kabel a jištění. Díky tomu nedochází k přehřívání kabelů. A také díky tomu, že jsou elektrické rozvody vedeny měděnými kabely, které jsou charakteristické dostatečným průřezem, odpadnou vám problémy s jiskřícími zásuvkami a spoji v krabicích.

Rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace není práce jednoduchá a jistě musíte počítat s tím, že vás čeká mnoha prachu a špíny, než bude vaše bydlení opět ve stejném stavu jako před samotnou rekonstrukcí. Před rekonstrukcí je vhodné si pořádně promyslet většinu nutných věcí a dobře se na rekonstrukci elektroinstalace připravit, neboť díky tomu si ušetříte spoustu zbytečných starostí. V prvé řadě je potřeba si vybrat správnou elektroinstalatérskou firmu. Nezadávejte zakázku na výměnu elektroinstalace hned první firmě, kterou oslovíte a která vám provedení práce přislíbí. Obraťte se na několik odborníků, zhodnoťte, který přístup se vám nejvíce zamlouvá, porovnejte nabídky prací a ceny za tyto práce a teprve podle toho se rozhodněte. Vždy je přínosem, když máte doporučení na elektroinstalatéra. Také hleďte při výběru na to, zda vám elektroinstalatér dokáže vše srozumitelně vysvětlit, jestli umí navrhnout či doporučit výhodná řešení pro váš dům a přitom vám to či ono žádným způsobem nevnucuje.

Informace pro elektroinstalatéra

Každý elektroinstalatér, který vám přijde provádět elektroinstalaci, jistě uvítá, pokud na něj bude čekat vyklizený byt, kdy nebudou nábytek a jiné předměty přisunuty ke zdi a kdy se bude moct rovnou pustit do práce místo toho, aby u vás ztrácel čas stěhováním nábytku do jiných místností. Elektroinstalatérovi musíte sdělit, kde bude jaký elektrospotřebič, kde a kolik zásuvek byste si představovali, jak často budete který elektrospotřebič používat, atd. Tyto informace si připravte dopředu, abyste nemuseli sáhodlouze přemýšlet až po příchodu elektroinstalatéra. Samozřejmě pokud nevíte, nechejte si od odborníka poradit. Elektroinstalatér přeci nejlépe ví, kam se jaká zásuvka hodí.

Doporučujeme, nikdy nešetřete na počtu zásuvek a raději si o pár stovek připlaťte. Mohlo by vás to časem mrzet. Čím víc zásuvek, tím líp. Vyhnete se tak nepříjemnému řešení s použitím metrů a metrů prodlužovaček s rozdvojkami, které nevypadají opravdu vábně.

Montáž a revize hromosvodů

Pokud máte hromosvod a tento vám funguje bez kontroly již nějaký ten rok, nechejte je zcela jistě prověřit odborníkem. Došlo totiž ke změně požadavků na systémy ochrany před bleskem a v případě, že by do vašeho objektu zasáhl blesk a způsobil škody na vašem majetku, pojišťovna by vám nemusela vyplatit škody způsobené úderem blesku. Proto situaci nepodceňujte a nechte si provést revizi hromosvodu. Revize hromosvodů jsou buď výchozí nebo pravidelné. Výchozí jsou takové, které je nutné provést bezprostředně po namontování hromosvodu a uvedení ho do provozu. Pravidelné revize jsou ty, které se opakují tak často, jak je uvedeno v revizní zprávě. Hromosvod musí mít podle vyhlášky nainstalovány takové budovy, jimž hrozí reálné nebezpečí a kde by úder blesku mohl ohrozit život a zdraví osob a způsobit tak nemalé škody na majetku. Takovými budovami jsou např. činžovní domy, školy nebo zdravotnické budovy, průmyslové objekty, stavby, které převyšují okolí, atd. Hromosvod je ve většině případů konstruován především na ochranu budovy před úderem blesku a před následným vznikem požáru od blesku. Jestliže se chystáte na montáž hromosvodů nebo potřebujte provést revizi stávajícího hromosvodu, vždy oslovte odborníka, který vám hromosvod bezpečně a kvalitně namontuje a provede revizi jak vizuální, tak měření pospojování, měření odporu zemniče a spojů, atd.

Montáž elektrického zabezpečení

Jestliže zvažujete koupi a instalaci elektrického zabezpečení, zcela jistě je to z toho důvodu, abyste zabezpečili sebe, své blízké a svůj majetek. Je však nutné, aby byl zabezpečovací systém navržen a nainstalován odborně a kvalitně, aby splnil účel, byl efektivní a hlavně stoprocentně spolehlivý.

Elektronické zabezpečovací systémy jsou vesměs tvořeny souborem čidel, která reagují na pohyb, na změny světelné intenzity, na tepelné změny, ale také i na zvukové frekvence nebo jiný přímý kontakt s tímto systémem. V případě, že dojde k nějakému narušení hodnot, elektronický zabezpečovací systém vyhlásí poplach. Poplach je následně předán prostřednictvím jakéhosi pojítka a přenosové cesty adresátovi, kterého si majitel elektronického zabezpečovacího systému zvolí a který v takovém případě zajistí profesionální reakci na signál. K tomu, aby zabezpečovací systém spolehlivě chránil, musí být při jeho navrhování a montování zohledněny určité faktory a to typ objektu ze stavebního hlediska, specifika provozu zabezpečovacího systému a vlivy okolí. Co se týká elektronického zabezpečovacího systému pro domácnost, je možné jej rozdělit na zhruba 2-3 podsystémy, kdy pohybové detektory se umístí např. do přízemí domu, do patra a do garáže, můžete využít požární detektory v prostorách s možností výskytu ohně nebo audio detektory u větších zasklených ploch. Na terasy nebo prostě do exteriéru se instalují odolnější venkovní čidla. Pokud máte zařízený objekt a nechce již zasazovat do interiéru, dobrou volbou je bezdrátový zabezpečovací systém. Ovšem vše ohledně zabezpečovacích systémů a jejich montáže vám velmi rád vysvětlí a doporučí zkušený elektroinstalatér.

Instalace satelitů a TV

V případě potřeby instalace satelitů a TV se vždy obraťte na profesionálního instalatéra. Moderní satelity a televizory jsou různé, liší se mnoha znaky a proto má-li televizor a satelit spolehlivě a bezpečně fungovat, je potřeba odborné instalace, kterou vám může stoprocentně zajistit pouze vyškolený instalatér. Ne jedenkrát se stalo, že v důsledku špatné instalace televizor shořel, tak proč pokoušet štěstí, když existuje mnohem jednodušší a levnější způsob, a to využít služeb elektroinstalatéra.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25083 (topprodukt.cz#2475)


Přidat komentář