Elektroinstalace - Karlovy Vary a okolí

Potřebujete rozvést elektrické rozvody v domě, bytě či v podniku? Nebo namontovat bezpečnostní zařízení? Potom oslovte zkušené a kvalifikované elektroinstalatéry. Ti Vám na základě objednávky zajistí jakékoliv elektroinstalace.

Co je elektroinstalace

Elektroinstalace jsou potřebné nejen v domácnostech, ale také v průmyslových objektech, sklepích, v exteriéru a podobně. Bez elektřiny si málokdo umí v dnešní době představit, žít v naprosté harmonii. I přesto, že tuto složku dříve skoro neřešili, dnes je to naopak. A to zejména proto, že elektřina nám dává komfort, světlo i teplo. Správnou montáží a rozložením jednotlivých elektrických rozvodů, si jistíme, že v pozdější době nebudeme potřebovat jejich rekonstrukci. Proto, jestliže rekonstruujete nebo stavíte, je vhodné si předem zajistit co nejvíce zásuvek a přípojek. Elektřina sama o sobě**, je o silnoproudých a slaboproudých rozvodech**. Silnoproudé se nejvíce používají v průmyslových objektech, ale i v domácnostech. Slaboproudé mají širokospektré využití. Slaboproud je do 240 kW, silnoproud do 1000kW. Ale svým způsobem se dají využít skoro stejně. Více o jejich využití Vám podá odbornou radu, každý elektrikář. Elektroinstalace se provádí vnitřní i vnější. My se nyní zaměříme ve stručnosti, pouze na jejich přednosti a využití.

Elektroinstalace a postup při realizaci

Veškerá elektroinstalace by měla být provedena pouze kvalifikovaným elektrikářem, který se Vám prokáže platným osvědčením. U těchto prací se dodržují vždy bezpečnostní předpisy a každý elektroinstalatér si své vědomosti musí pravidelně obnovovat. Což je přibližně co dva roky. Jsou dva druhy elektroinstalací a jednotliví elektrikáři jsou zaměřeni na určitý obor. Elektrikář musí být velmi vnímavý pro technické výkresové dokumentace. Jakmile se zaměříme na samotnou elektroinstalaci, potom je potřebná projektová dokumentace. Podle této dokumentace se elektrikář řídí a zapisuje do ní průběžně všechny opravy, rekonstrukce a revize. Rozhodnutí pro elektroinstalaci znamená i jednání se stavebním úřadem za účelem schválení stavebního záměru, nebo pouze jeho ohláška. Zde se vše odvíjí na rozsahu práce. A nyní se zaměříme na samotný postup.

Oslovený elektrikář se přijede podívat na rozsah zakázky. Zde je vhodné podotknout, že by měly být místnosti k rekonstrukci vyklizeny pro kladný průběh celé realizace. Následně si elektrikář na stěnách zakreslí, kudy rozvody provedou, a vyseká si drážky. Pokud upřednostňujete menší zásah do stěn, potom je možné tyto rozvody vést v lištách. Po vysekání vloží kabely a elektrický rozvaděč a zachytí jednotlivé kabely sádrou. Nakonec udělá drobné zednické práce (drážky zadělá a začistí), namontuje zásuvky, vypínače i osvětlení a vše řádně přezkouší. Na základě této zkoušky vyhotovuje revizní zprávu, předkládá záruční list, předává dílo a vystaví fakturu.

Slaboproudé a silnoproudé rozvody Karlovy Vary

Nejdříve se zaměříme na silnoproud, který se z větší části využívá v průmyslových objektech, u panelových domů, a větších objektů. Ale i rodinné domy nejsou výjimkou. Tyto práce smí provádět pouze elektroinstalatér na silnoproud. Silnoproudé rozvody se realizují například u různých systémů osvětlení. Zde se správně zvoleným systémem se dá ušetřit až polovina finančních výdajů. Dalším využitím jsou náhradní zdroje, které se nejvíce uplatňují v nemocnicích, bankách a podobně. Jsou ideálním řešením při výpadku elektrické energie. A nakonec třeba trafostanice, které jsou součástí každé stavby. Slaboproud se využívá v rodinných domech i průmyslových objektech a institucích. Je o telekomunikačních zařízeních, inženýrských sítí, kabelových televizích, zabezpečovacích systémech a podobně.

Revizní činnost a servis

Revize se u elektroinstalací musí provádět v pravidelných intervalech. Zde je ideálním východiskem, pokud nevíte, kdy máte provádět elektroinstalace, si nechat tyto revize provádět elektrikářem, který Vám dělal montáž těchto rozvodů. Ovšem je nutné, aby měl na tyto práce platné osvědčení. A nejenom elektroinstalatér, ale i revizní technik je oprávněn tyto práce vykonávat. Revize nám dává jistotu naprostého bezpečí. Revizní technik se při revizi zaměřuje nejdříve na projektovou dokumentaci, kudy vedou rozvody, na protokol, výchozí zprávu a podobně. Bylo by vhodné mít tyto dokumenty již připravené. Potom provede revizi, pokud zjistí jakékoliv závady, odstraní je a zavede do revizního deníku. Jestliže elektroinstalace nesplňuje správné parametry, může zamítnout elektroinstalaci užívat. Co se týče servisu, ten se provádí na základě Vaší objednávky při zjištění jakékoliv závady. Trvanlivost servisu je vázán buď na dva roky, nebo pravidelně, pokud si elektromontéra zajistíte na pravidelné prohlídky. Tím máte o elektroinstalaci postaráno a odpadá vám jakákoliv odpovědnost. Odpovědností je myšleno, že každý majitel elektroinstalace, je povinen dbát na pravidelné revize s ohledem na bezpečnost a životy lidí.

Zabezpečovací systémy Karlovy Vary a okolí

Tyto systémy se dají využít nejen v domácnostech, ale také v průmyslových objektech. Zajistí Vám tak klidný průběh, každodenního života. Mezi zabezpečovací systémy se řadí: kamerové systémy – jejich výhodou je, že se záznamy dají uchovat až 10 dnů od poplachu. Elektronické zabezpečovací systémy se mohou nastavit tak, že nezachytí pohyb zvířete, pokud máte doma psa nebo kočku. Zabezpečovací systémy proti požáru, ochraňují naše domovy i životy před požáry. Zabezpečovací systém si můžeme zvolit podle potřeby a to buď bezdrátové, nebo drátové. Bezdrátové můžete využít prakticky kdekoliv, ale jejich pořizovací cena je o něco málo vyšší, nežli u drátového systému.

Proč odbornou radu o elektroinstalaci?

Možná si někdo řekne, že odborná rada je zbytečná. Ovšem zde je opak pravdou. Odborná rada od elektroinstalatéra je nejen poučná, ale můžete se předem vyvarovat určitým nebezpečím, při vzniku problému s elektroinstalací. Elektrikář Vám také poradí, jak užívat některé namontované komponenty, aby jejich životnost byla co nejdelší bez vedlejších poruch. Zde se říká: „Dobrá rada nad zlato“, protože kvalitní odbornou radou, předcházíte zbytečných pozdějším finančním výdajům.

Hromosvody

Nejen elektroinstalace, jako taková, vyžaduje odbornou instalaci. Další činností, do které byste se rozhodně neměli pouštět sami, nedisponujete-li patřičným oprávněním a zkušenostmi,  jsou hromosvody. V případě hromosvodů můžeme hovořit o pasivních a aktivních. Jste-li majitelé většího objektu, pak je pro Vás vhodnější aktivní typ hromosvodu, protože disponuje menším počtem svodů, než klasický, tj. pasivní hromosvod. Jinak oba dva typy hromosvodu jsou uzemněné obdobným způsobem.

Revize hromosvodů Karlovy Vary a okolí

Navrhnutím a montáží hromosvodu však práce odborné firmy nekončí. Stejně jako u elektroinstalace, elektrického zařízení a další, je třeba pamatovat na vstupní a následné revize. Při revizi hromosvodu pracovník posoudí hromosvodnou soustavu, vyzkouší spoje, úplnost soustavy a změří zemní odpor. Nutnost revize není radno podceňovat, a to především z důvodu Vaší vlastní bezpečnosti. S Vámi vybranou firmou, která Vám provede montáž hromosvodu, se také můžete domluvit, že Vám zajistí pravidelné revizní měření, včetně vyhotovení revizní zprávy.

Výškové práce Karlovy Vary

V rámci elektroinstalace, hromosvodů, je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Stejně tak je tomu u výškových prací. Budete-li například potřebovat namontovat veřejné osvětlení, reklamní ceduli, či provést servis elektro práce, pak si určitě přizvěte specializovanou firmu, která je nejen znalá, disponuje patřičnými zkušenostmi, ale také využívá ke své práci například vysokozdvižnou plošinu. Vedle vysokozdvižné plošiny se pro výškové práce často využívá také horolezecká technika. V obou případech je nutné vyškolení a dodržování postupů práce. U firmy, která se zabývá výškovými pracemi, si můžete objednat nejen opravu, revizi, montáž klasického hromosvodu i aktivního hromosvodu, ale třeba také prořezávku stromů, opravu fasády, mytí výškové budovy, montáž datových spojů aj. Konkrétní nabídka služeb se však může dle specializace u jednotlivých firem lišit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24606 (topprodukt.cz#1762)


Přidat komentář