Hydroizolace střech - Litvínov

Pokud se rozhodnete váš dům nebo jiný objekt zaizolovat, je dobré se vzhledem k velkému množství dostupných izolačních materiálů poradit s odborníky, neboť každý materiál se hodí pro něco jiného. Jen tak izolace splní svůj požadovaný účel.

Jak zateplit plochou střechu?

Každá střešní konstrukce, ať už při prvotní výstavbě nebo při rekonstrukci, projde náročným procesem. Nejdříve je důležité navrhnout střechu podle norem, následně ji realizovat, a starat se o její údržbu. V případě, že jste se pustili do rekonstrukce střechy, je zcela jisté, že budete dbát na to, aby byla dostatečně zaizolována. V současné době můžete vybírat z široké nabídky izolačních materiálů, které jsou vysoce kvalitní. Tradiční skladba zateplené střešní konstrukce je složena ze tří vrstev, kdy horní část střešní konstrukce je tvořen vodotěsnou hydroizolační vrstvou, pod kterou se nachází tepelná izolace a v nejspodnější části parotěsná vrstva. Tyto tři vrstvy podpírá nosná konstrukce, např. železobetonové deska, dřevěné trámy, apod. Hlavními požadavky jsou zejména to, aby byla střecha vodotěsná, aby zbytečně neunikala tepelná energie, aby byla střecha trvanlivá a také zdravotně nezávadná.

Hydroizolační vrstva

Vrchní hydroizolační vrstva je tu proto, aby zajistila vodotěsnost střešního pláště. Klasicky se zhotovuje v jedné nebo ve dvou vrstvách, někdy však i ve třech a tato bývá vyráběna z modifikovaných živičných pásů neb o fóliových systému opatřených hydroizolační vrstvou. Jestliže jste se rozhodli pro nátěrové hydroizolace, jedná se především o doplňkovou formu hydroizolace.

Tepelná izolace

Tepelná izolace zajišťuje tepelnou ochranu vnitřního prostoru. Tradičně se pro tepelnou izolaci používá polystyren nebo minerální vlna. To, jak budete mít tepelnou izolaci tlustou, závisí především na vlastnostech použitého materiálu a také druhu chráněného prostoru. Tloušťka izolační vrstvy bývá v rozmezí asi 100 až 250 mm a tuto tloušťku ovlivňují mimo jiné i klimatické podmínky.

Parotěsná vrstva

Pod tepelnou izolací se nachází parotěsná vrstva. Pro tuto vrstvu bývá využíván rozmanitý materiál. Pro výběr materiálu je podstatná nízká propustnost vzduchu a vlhkost v něm obsažená.

Realizace tepelné izolace

Tepelná izolace, která se bude zabudovávat pod střešní krytinu, musí být správně zvolená a dostatečně tlustá. Pokud bude v interiéru vyšší vlhkost pod střešní konstrukcí, je nutné ve střešní skladbě použít parozábranu, která zabrání, aby vlhkost prostoupila do střešního pláště. Jaká je optimální tloušťka a jaké je vhodné umístění tepelné umístění, to vše se odvíjí od tepelně technických výpočtů. Je velmi důležité, aby celkovou střešní izolaci prováděli odborníci. Na tom totiž záleží, jak moc bude izolace kvalitní a zda splní svůj účel, pro který byla zabudována.

Tepelnou izolaci je nutné uložit spojitě a natěsno. Tepelná izolace musí mít dostatečnou tepelnou roztažnost proti hydroizolačním vrstvám. Je nutné, aby byla tepelná izolace tvarově stálá a také to, aby byla odolná teplotám, které vznikají ve střešním plášti. Jak větrací průduchy, tak i dešťové svody musí být tepelně zaizolované a to po celé výšce střešního pláště. Je velmi podstatné, aby byla celá skladba ploché střechy důkladně připevněna k nosné konstrukci střechy. U plochých střech je všeobecně kladen vysoký požadavek na to, aby veškeré konstrukční detaily byly pečlivě provedeny a to ve všech typech řemeslnických prací, kterých je při realizaci konstrukce střechy využito. Jedině tak totiž získáte nad hlavou kvalitní střechu, pod kterou můžete bydlet v suchu a teple bez zbytečných tepelných ztrát.

Izolace spodní stavby

Velmi významnou roli hraje tepelná ochrana stavebních konstrukcí spočívající v zaizolování spodní stavby. Přesto, že se to nezdá, nedokonalá nebo žádná izolace spodní stavby má za následek značné úniky tepla**. Tepelnou izolací** se ve většině případů rozumí souvislé obalení budovy materiálem, který je dostatečně tepelně nepropustný. Už i proto je při výstavbě domů nutná tepelná izolace i pod základovou deskou domu. Tepelná izolace působí velmi pozitivně i jako trvalá ochrana před mechanickým poškozením a před teplotními změnami jako hydroizolace. Tím, že vhodně zaizolujete spodní stavbu, ušetříte značné množství energie. Nejčastěji používaným materiál na izolaci spodní stavby je extrudovaný polystyren. Jeho vynikajícími vlastnostmi jsou vyšší pevnost a mechanická odolnost. Jestliže chcete sloučit tepelně-izolační a drenážní funkci, můžete použít desky, které jsou vyrobené z extrudovaného polystyrenu, které jsou vysoce odolné proti plísňovým látkám z půdy, změnám a mrazu.

Izolace bazénu nebo zahradního jezírka

Je potřeba podotknout, že vodu v bazénu nebo v zahradním jezírku, je vždy nutné důkladně oddělit od okolního prostředí kvalitní izolací. Co se týká hydroizolací domácích jezírek, k tomuto se používají izolační fólie, nebo nopové fólie, ale také geotextilie. K zabudování izolace dochází tak, že se jednotlivé pásy této fólie svařují do požadovaných rozměrů a takto zhotovený výrobek poté velmi účinně brání ztrátám vody průsakem a zabraňuje prorůstání kořínků. Geotextilie se pokládají v různých gramážích, zpravidla proto, aby se snížilo riziko proražení této fólie. Geotextilie slouží jako doplňková izolace. Její velmi dobrou vlastností je, že výborně snáší alkalické i kyselé prostředí a je odolná před obvyklými rozpouštědly.

Izolace balkónů

Balkóny, stejně jako terasy nebo lodžie jsou nejvíce zatěžované místa budovy. Můžeme říct, že se jedná o jakousi střechu, která má velmi nepatrný sklon a proto je nutné ji opravdu důkladně zaizolovat a dbát hlavně na kvalitu provedení izolace. Skladba jednotlivých izolačních vrstev balkónu musí být provedena tak, aby po mnoho let účelně zvládala extrémní zatížení, které způsobuje vlhkost, mráz a vůbec jiné výkyvy teplot. Pouze tehdy, budete-li mít balkón nebo terasu kvalitně zaizolovanou, bude vám sloužit po mnoho let. Kromě vhodné skladby konstrukce je nutné dbát také na hydroizolační stěrku a dobré oplechování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25144 (topprodukt.cz#2537)


Přidat komentář