Instalatérské a topenářské práce - Brno a okolí

Správně zvolený způsob vytápění může zajistit nejen tepelnou pohodu a komfort s ní související, ale zároveň může ušetřit spoustu peněz. Proto je vždy dobré dát na doporučení odborné instalatérské firmy, která je schopna nainstalovat topení přímo na míru.

Renovace koupelny

Jak je všeobecně známé, že koupelna je velmi důležitou součástí každé domácnosti. Moderní koupelna musí být hlavně praktická a musí poskytovat optimální řešení a prostor pro všechno, co od koupelny očekáváte. Proto je potřeba rekonstrukci koupelny přesně a pečlivě naplánovat. Při rekonstrukci nebo renovaci koupelny je potřeba vždy najít nejvhodnější řešení pro Vaše konkrétní přání. Na začátku si proto ujasněte Vaše požadavky a očekávání a to především z pohledu plánovaného využití koupelny. U renovace a rekonstrukce jsou důležité osobní preference ve výběru typu a tvaru vany či sprchového koutu. Současné designové možnosti dostupných výrobků na trhu jsou velmi široké, proto jejich výběru věnujte dostatečné množství času. Stejně tak je to i s obklady do koupelny, kterých je nepřeberné množství a na jejich výběru následně záleží výsledná atmosféra koupelny. S tímto vším by Vám měla poradit odborná firma, která se rekonstrukcemi a renovacemi koupelen zabývá.

Rekonstrukce koupelny

V dnešní době není žádný důvod obávat se rekonstrukce koupelny. Výběr sanitární keramiky zařizovacích předmětů stejně jako doplňků je na současném trhu opravdu hodně rozmanitý a díky moderním stavebním materiálům si s částí prací při rekonstrukci poradí i šikovný kutil. Vždy je však vhodné přenechat důležité práce spojené s rekonstrukcí koupelny odborníkovi, který dobře ví, co a jak. Než oslovíte odborníka, který Vám s rekonstrukcí koupelny pomůže, je dobré si udělat představu, co všechno si ve Vaší nové budoucí koupelně přejete mít. Záleží hodně na tom, zda preferujete sprchování nebo koupání. Pro starší lidi se doporučuje pořídit si sprchový kout, ze kterého se jim bude pohodlněji vystupovat než z vany. Pokud máte nebo plánujete děti, jistě dáte přednost vaně, které se při péči o dítě maximální využije. Abyste byli ve své koupelně maximálně spokojeni, záleží pouze a jen na Vaší volbě. Inspiraci můžete načerpat z katalogů, vzorkoven a koupelnových studií. S výběrem Vám poradí zkušený řemeslník, který má s rekonstrukcemi koupelen nemalé zkušenosti. Kolik financí do nové koupelny vložíte, záleží samozřejmě čistě na Vás. Uvědomte si však, že většina z vás buduje nebo rekonstruuje koupelnu max. 2-3 za život, proto by koupelna měla být kvalitní a nadčasová. Investovaná částka se zpravidla liší dle výběru obkladů a vybavení koupelny a toalety. Pokud oslovíte skutečné odborníky, nemusíte se v žádném případě bát měsíců stavebních úprav. Pokud nenastanou žádné nečekané problémy, profesionální firma Vám veškeré práce zhotoví za pár dní. Poté už se můžete jen kochat novou koupelnou, a hlavně si ji dosyta užívat.

Montáž topení

Potřeba tepla je dána množstvím tepla, které je potřebné do vytápěného prostoru dodat, aby nám vyhovovalo. Výpočet potřebného tepla je závislý na stupni projektové dokumentace. Pro zadání stavby je tedy nutné stanovit velikost zdroje tepla a typ palivové základny. Pro stupeň výkonu stavby se používá podrobný, tzv. normativní výpočet tepelných ztrát podle ČSN 06 0210. Na základě takového normativního výpočtu odborník navrhne vytápěcí tělesa a rozestup trubek u podlahového a stěnového vytápění. Následně se po zjištění potřeby tepla pro vytápění, potřeby tepla pro TÚV, případně tepla pro vzduchotechniku navrhne velikost zdroje tepla – teplovodní kotel. K tomu, aby byla v rodinném domu zabezpečena tepelná pohoda, se navrhuje ústřední vytápění nebo místní vytápění.

Ústřední – centrální vytápění

Co se týká ústředního vytápění, tak v takovém případě je zdroj tepla instalatérem umístěn v suterénu a pokud máte stacionární kotel. Pokud máte zájem o nástěnný kombinovaný kotel, je zdroj tepla přímo v místnosti rodinného domu, např. v koupelně, předsíňce, apod. Podle druhu rozlišujeme zdroje tepla na zdroje využívající buďto tuhé palivo, což bývá měkké a tvrdé dřevo, dřevný odpad, hnědé uhlí, koks a brikety, dále ušlechtilé palivo, kterým se rozumí zemní plyn, těžký nebo lehký topný olej a elektrickou energii.

Místní – lokální vytápění

U tohoto druhu vytápění se zdroj tepla umísťuje přímo do vytápěné místnosti a tím jde teplo přímo do prostoru, buď konvekcí (ohřívá okolní vzduch v místnosti a způsobuje jeho pohyb) nebo sáláním (ohřívá okolní plochy). Tento způsob vytápění je vhodný pro objekty, které disponují dvěma až třemi místnostmi, ve kterých se používají místní zdroje tepla.

Jaký druh vytápění nainstalovat do Vaší domácnosti, Vám jistě poradí zkušený instalatér, který se instalací topení do bytů a domů zabývá a který již pozná, co je vhodné, kterým topením kolik ušetříte apod.

Druhy vytápění

Druhy vytápění jsou:

Teplovodní vytápění

Tepelnou pohodu u tohoto typu vytápění zabezpečuje teplovodní vytápěcí soustava, která má teplotní spád 90/70°C, případně jiný např. 80/60°C s klasickým radiátory. Tento typ vytápění se doporučuje pro objekty s horšími tepelně-technickými vlastnostmi, hlavně pro centrální zásobování teplem velkých sídlišť. Nevýhodou teplovodního vytápění může být horší rozložení teplot v interiéru, kdy dochází k proudění vzduchu v interiéru, což zapříčiňuje problémy s prašností.

Nízkoteplotní vytápění

U nízkoteplotního vytápění zabezpečuje tepelnou pohodu soustava s nízkoteplotními sálavými podlahovými plochami s teplotním spádem 45/30°C nebo stěnovými plochami s teplotním spádem 60/40°C. Oběh pracovní látky zabezpečuje oběhové čerpadlo. Úprava teplonosné látky se může uskutečnit i ve speciálním výměníku tepla. Vytápěcí plochu tvoří podlaha, popřípadě taky stěna, ve které jsou zabudovány roury z plastů, mědi nebo oceli. Povrchová teplota podlahy u podlahového vytápění je max. 28 až 29°C a u stěnového vytápění do 40 až 50°C.

Teplovzdušné vytápění

**Teplonosnou látkou je u tohoto druhu vytápění teplý vzduch, který se dopravuje do místnosti prostřednictvím vzduchotechnických potrubí a pohyb takového tepla je buďto přirozený nebo nucený – za pomoci ventilátoru.

Kombinované vytápění

Jedná se o druh vytápění, při kterém se využívají kombinace výše popsaných vytápěcích soustav. Zpravidla má každý okruh své samostatné čerpadlo. V současné době je nejvíce používána kombinace podlahového vytápění a radiátorového vytápění, kdy v obýváku, kuchyni, v koupelně nebo na chodbě se používá podlahové vytápění a v ložnici a dětském pokoji radiátorové vytápění. Vše samozřejmě záleží na Vás.

Pokud je ve Vašem zájmu vytvořit ve Vašem bytě nebo domě hygienicky nezávadný prostor, ideální je nahrazení radiátorového vytápění nízkoteplotním stěnovým vytápěním. Získáte tak zdravý a čistý architektonický prostor s vyšší úsporou energie a tím i s nižšími provozními náklady než když byste použili kombinaci s radiátorovým vytápěním.

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění kombinuje sálavou a cirkulační vytápěcí složku. Cirkulace vzduchu vyvolaná přirozeným pohybem teplého vzduchu vzhůru je výrazně nižší než u vytápění radiátory. Přestože jsou v místnosti stěny relativně chladné, vzniká o dost lepší pocit tepelné pohody, který je vyvolaný ohřátím stěn v místnosti a stropu sálavou složkou podlahy. V místnosti totiž dojde k rovnoměrnému rozvrstvení tepla. Pamatujte však na to, že tloušťka podlahy se pohybuje v rozmezí 6 – 10 cm a proto je nutné počítat s delší dobou potřebnou na vyhřátí místnosti.  Podlahové vytápění je vhodně použít především v místnostech s chladnějšími materiály podlahových krytin, jako jsou laminát nebo keramika.

Výhody podlahového vytápění

Každý druh vytápění má své pro i proti. Co se týká podlahového vytápění, jde zde více výhod než nevýhod, a proto je v současné době tento způsob vytápění hodně rozšířen. Mezi hlavní výhody patří velmi dobré rozložení teploty vzduchu v místnosti, nižší teplota vody (což má za následek menší tepelné namáhání materiálu), menší spotřeba paliva, bezprašný prostor, topení nezabírá užitečný prostor, existuje možnost kombinaci vytápění s konvekčním, možnost volby přímotopného nebo akumulačního vytápění a možnost vytápění libovolně velkých ploch.

Nevýhody podlahového vytápění

K nevýhodám patří nutnost velmi pečlivé práce, neboť soustavu se zabetonovanými trubkami nebo elektrickými rohožemi nelze pod betonem opravovat. Kdyby mělo dojít k rozbití betonu, poškodily by se trubky nebo rohože, ale celkově by se mohla narušit i nosnost stavební konstrukce. Proto je potřeba na tuto práci přivolat pouze opravdu vyškoleného instalatéra s mnohaletou praxí. Dále se pro tento druh vytápění vyžaduje dobrá tepelná izolace podlahy, aby teplo neunikalo do půdy nebo do podkladních konstrukcí. Pod topnými trubkami či rohožemi musí být uloženy desky z kvalitního extrudovaného polystyrénu, což samozřejmě vytápěcí soustavu prodražuje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24842 (topprodukt.cz#2203)


Přidat komentář