Profesionální kominictví - okres Kolín a okolí

Jaro již vešlo do našich dveří a pomalu se blíží léto. S ním nastává nejen odložení teplého oblečení, ale také skončení topné sezóny. A právě tehdy je nejvhodnější doba pro odborné vyčištění a revizi komínu. Již máte vybraného kominíka?

Neslyšeli jste ještě o** Společenstvu kominíků ČR? Přesně se jedná o dobrovolnou profesní organizaci, která sdružuje podnikající fyzické i právnické osoby oboru kominík. Proč a za jakým účelem vzniklo Společenstvo kominíků ČR? Smyslem, ale i účelem založení je prosazování a ochrana zájmů členů společenstva, a to při jejich činnosti, a cílem je stálé zvyšování odborné kvalifikace členů a zastupování **kominického řemesla vůči státním a dalším orgánům, institucím.

Kominictví - Kolín a okolí

Bydlíte ve městě Kolín či v jeho okolí a hledáte profesionálního kominíka, který svou práci odvádí svědomitě? Pokud zní Vaše odpověď kladně, přinášíme Vám doporučení.

Vložkování komínů

Díky vyvložkování komínu se významně sníží nebezpečí případného vzniku požáru. Vložkování představuje nejčastější způsob rekonstrukce komínů, a to před připojením příslušného spotřebiče. Vložkování poptávají majitelé komínů, které jsou již nevyhovující. Také je dobré a častokrát i nezbytné volit vložkování při instalaci jiného spotřebiče, při přechodu na plyn, při špatném tahu komínu aj.

Čím je možné provádět vyvložkování? Můžete volit, a na základě doporučení odborníka a druhu paliva, je možné vyvložkovat komín nerezovými rourami, flexibilní vložkou, segmentovou vložkou, spiro potrubím aj.


Co předchází vložkování komínů

Před samotným vyvložkováním komínu by Vás měl příslušný, Vámi vybraný** kominík** navštívit a prohlédnout „místo činu“, aby následně mohl sdělit to nejvhodnější řešení, vzhledem ke stavu, stáří komínu. Současně si zažádejte o vypracování cenové nabídky.

Již na základě tohoto poznáte, že se jedná o odborníka a bere každou zakázku vážně. V případě, že by Vám jen do telefonu sdělil určité řešení, aniž by předtím komín Nový komínzhlédl, o něčem to svědčí, buď je naprostým odborníkem, natolik zkušeným, že mu stačí jen naznačit a hned ví co a jak, nebo má práci tzv. „na háku“. Raději volte kominíka, který se přijde na Váš komín podívat. Kromě toho, vyvložkování není žádnou jednoduchou záležitostí, a práci může dělat skutečně jen odborník na slovo vzatý.

Jak probíhá vložkování komínů

Při vložkování komínu není nutné, aby se komín rozebral/zboural. Samotné** vložkování** se dělá za pomoci lanka nebo spouštěcího vrátku, a to z nadstřešní části komínu, kdy se jednotlivé vložky spouštějí do komínu shora. Pouze je zapotřebí komín zčásti otevřít, a to tam, kde je místo založení, či v místě napojení daného spotřebiče apod.

Čištění komínů

Jaké palivo používáte pro topení? Pevné, kapalné nebo plyn? Pokud topíte pevným palivem, můžete se směle pustit do vyčištění komínů, a to celkem 2x během roku, ovšem ještě jedno čištění během roku Váš komín čeká, a to již musíte nechat na profesionálního kominíka. Sami však zvažte, zda si komín sami vyčistíte, nebo raději využijete služeb profesionála 3x do roka. Nemáte-li zkušenost, praxi a potřebné nářadí pro vyčištění komínu, mohlo by se lehce stát, že nedostatečným vyčištěním nebude komín dobře táhnout, nebo vzplanou saze, přeskočí jiskra, která pak podnítí vznik případného požáru.

Jak často čistit komíny

Je-li Váš spotřebič na pevné a kapalné palivo, a to do 50 kw, pak je nutné čistit komín během jednoho roku celkem 3x. Z tohoto množství si můžete komín sami vyčistit 2x, a 1x Vám komín vyčistí odborník.

Je-li Váš spotřebič nad 50 kw, pak je zapotřebí komín během jednoho roku nechat si vyčistit 2x, pokud topíte na pevné palivo, nebo 1x, pokud topíte kapalným palivem a plynem, a to vždy** kominickou firmou**.

Co vše zahrnuje čištění komínů

Někdo může mít představu, že vyčištění komínu je hotovo raz dva, kdy se vezme kominická štětka a jím se jednoduše protáhne komín a je to. Ovšem čištění probíhá na poněkud odbornější úrovni a zahrnuje rozhodně více činností, ke kterým patří především zprůchodnění komínového průduchu; odstranění sazí; odstranění kondenzátů; odpuštění kondenzátu z jímky; překontrolování výpustného otvoru pro odtok kondenzátu.

Kdy je nejlepší nechat vyčistit komín

Každý komín, ať už topíme pevným, kapalným palivem, nebo plynem, je zapotřebí minimálně jednou za rok vyčistit. Nejvhodnější dobou pro čištění je těsně před začátkem další topné sezóny. Pokud se Vás týká nutnost vyčištění komína více než 1x za rok, tak je vhodné si nechat vyčistit komín po skončení topné sezóny a před Rekonstrukce komínůzapočetím topné sezóny.

Revize komínů okres Kolín

Spolu s čištěním komínů, souvisí i nutná, každoroční revize, kterou může dělat také jen profesionální kominík s osvědčením. Nemusíte si zvát kominíka na 2x, 3x, zvlášť na čištění a zvlášť na revizi. Během jedné návštěvy, může kominík provést jak čištění, tak revizi komína.

Nezbytnou součástí, respektive po skončení revize by Vám měl kominík předat** revizní zprávu**, kterou si pečlivě uložte, protože ji budete potřebovat při kontrole, zda jste si nechali komín překontrolovat. A také, pokud by případně došlo k požáru, bude si od Vás žádat pojišťovna tuto revizní zprávu. Pokud by se stalo, že jste jaksi pozapomněli si nechat provést zavčas revizi, tj. uplynul již rok od poslední revize, tak byste mohli dostat nejen uloženou pokutu nemalé částky, ale mohlo by se i lehce stát, že Vám pojišťovna jako náhradu škody nevyplatí nic.

Není radno podceňovat čištění komínů. A říkat si onu větu „Proč zrovna mě by se mělo něco stát?“, „Proč zrovna u mě by mělo dojít k požáru?“, není zrovna rozumné. Takový neudržovaný, nebo nedostatečně vyčištěný komín může způsobit pěknou neplechu.

Co se může stát, kdybychom podcenili jeho údržbu? Kupříkladu dojde ke vznícení sazí, přiotrávíme se a v horším případě se otrávíme oxidem uhelnatým, může také vzniknout přetlak v komínu, dále nám může puknout zdivo, a v neposlední řade může dojít k požáru, a to nejen našeho obydlí. Požár může totiž ohrozit i naše sousedy, je-li jejich dům, chata těsně blízko nás. A pokud bychom ještě ke všemu neměli revizní zprávu, nebo byla již s prošlou platností, nemuseli bychom se doplatit při placení škody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24019 (topprodukt.cz#704)


Přidat komentář