Profesionální kominictví - Šumperk

Topit si sám podle svého, nebýt závislým na centrálním dodávání tepla, má své nesporné výhody. Můžeme si sami regulovat, jak často, do jaké míry si zatopíme, bez nutnosti čekání na topnou sezónu. Na druhou stranu nás však čekají i jisté povinnosti.

Řekne-li se kominík, kominictví, většina z nás si představí človíčka oděného do černého pracovního oděvu s bílou čepičkou, kominickou štětkou, stočenou přes rameno, a s tvářemi od sazí. Uvidíme-li kominíka, nutí nás to honem si sáhnout na knoflík. Kromě toho, že vidět kominíčka nám přináší štěstí, zajišťuje širokou škálu služeb.

Co zahrnují kominické práce

Zajímá Vás, s čím vším se můžete obrátit na profesionálního kominíka, znalého svého oboru?

Bydlíte-li v rodinném domku, jezdíte na chatu, chalupu a topíte dřevem, uhlím, šiškami apod., je zapotřebí, abyste si nechali pravidelně vyčistit komín, ale také ho nechali zkontrolovat, provést revizi, nechat si změřit tah komínu, spaliny aj. Profesionální kominík Vám také vypracuje posudek na komín, projedná a zodpoví veškeré dotazy. V případě, že Vás teprve čeká výstavba domku, doporučí Vám a posoudí vhodné řešení, ale i příslušný systém, vypracuje projekt komínu při jeho dostavbě aj. V případě, že Váš komín zažil i lepší časy, kominík posoudí jeho stav, opraví a bude zase odvádět svoji práci tak, jak má.

Vybíráme kominíka

Nepotřebovali jste dosud služeb kominíka? Letos to bude poprvé, kdy si pozvete kominíka, aby Vám zkontroloval, vyčistil komín? Neznáte však v okolí nikoho, kdo se touto službou zabývá? Nejprve se zkuste poptat Vašich známých, přátel, kolegů v práci, kteří žijí v rodinném domku, mají chatu, chalupu, prostě topí jiným způsobem než za pomoci ústředního topení, nebo díky solární energii apod. Může se však stát, že mezi Vašimi blízkými nebude nikdo, kdo by kominíka potřeboval. V tom případě zkuste zapátrat na internetu. Ovšem, po zadání slova „kominík“ nebo „kominické služby“ Vám vyjede nespočet odkazů na články týkající se kominických služeb, ale také odkazy na jednotlivé kominíky a kominické firmy. Volte kominíka z Vašeho města či blízkého okolí, protože, kdybyste si ho vybrali z druhého konce republiky, než bydlíte, velmi by se Vám jeho služby prodražily, díky účtované dopravě. Určitě najdete ve Vašem či vedlejším městě toho pro Vás nejvhodnějšího kominíka. Za každého řemeslníka hovoří jedno činy, odvedená práce. Má-li Vámi vytipovaný kominík webové stránky (není to však pravidlem), zjistěte, co je jejich součástí – reference, fotogalerie, kopie živnostenského listu, životopis aj.

Vybrali jste si kominíka a on za Vámi přišel na konzultační schůzku. Vy jste však byli překvapeni tím, že nepřišel v černém oblečení, nezbytné bílé čepičce, se štětkou a koulí a s ušmudlaným obličejem? Pozor, profesionální kominík se nepozná podle toho, že nosí zmiňovaný mundúr. Celá řada kominíků totiž typické kominické oblečení vůbec nenosí, a tím to nijak nesnižuje jejich odbornost, kvalitu.

Kominíka si také vybírejte v neposlední řadě z hlediska jeho odbornosti, zkušeností, doposud realizovaných zakázek. Určitě bude pro Vás i důležité, jak časově flexibilní bude Vámi vybraný kominík. V dnešní době je těžké si najít volný čas v pracovním týdnu. Informujte se u Vámi vytipovaného kominíka, ve které dny poskytuje služby, zda je ochotný za Vámi přijít i o víkendu apod.

Pokud vám ale některé pojmy byly trošku vzdálenější, tak se nebojte. Nyní vás zavedeme na střechy a společně s těmi, o kterých se tvrdí, že nosí štěstí, se podíváte do útrob komínů.

Povinné roční kontroly komínů

Každý, jehož dům, chata, chalupa „zdobí“ komín, má povinnost nechat si provést pravidelnou roční kontrolu komínu, včetně revize komínových spalinových cest, a to dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tato povinnost platí od 1.1.2011. Je v podstatě jedno, které palivo spalujete (dřevo, uhlí, šišky, papír aj.), a zda spaliny vypouštíte komínem nebo třeba kouřovodem na fasádu.

Proč je důležité nechat si provádět kontrolu komínů

Stěžejním důvodem, proč je zapotřebí, abychom každoročně zavolali kominíkovi, a ten nám provedl kontrolu komínu, je zamezení případnému vzniku požáru, riziku otravy kysličníkem uhelnatým. Navíc, díky pravidelné kontrole ušetříte nemalou částku, protože pokud bude spalinová cesta čistá a udržovaná, tah bude kvalitnější, spálíte méně paliva apod. Pamatujte také na to, že čím méně kvalitní palivo budete používat, tím musíte počítat s větším zanášením komínu, což s sebou přináší jeho častější údržbu, a to ne jen jednou za rok.

Posouzení stavu komínu

Součástí kontroly komínu je i jeho nezbytné posouzení, zahrnující těsnost spalinové cesty, kontrolu požární bezpečnosti, kontrolu komínovou kamerou aj.

Co si představit pod čištěním komínu

Při topení se postupně komín zanáší spalinami, které je zapotřebí pravidelně, minimálně pak jednou za rok odstranit. Když si pozvete kominíka na vyčištění komínu, měl by Vám zprůchodnit komínový průduch, odstranit saze z komínového průduchu, zprůchodnit výpustný otvor, odpustit kondenzát z kondenzátní jímky a další.

A jaké nářadí používá kominík pro čištění komínu? Především naši starou známou kominickou štětku, kartáč na nastavitelných tyčích, komínový strojek sluníčko.

Kdy začít řešit realizaci komínu

Zakoupili jste pozemek, kde bude stát Váš nový domov nebo chata, chalupa pro odpočinkové dny? Jak budete mít vyřešené topení? V chatě a chalupě těžko použijete ústřední topení, a konec konců to platí i u samostatně postavených rodinných domků.

Na koho se obrátíte v případě projektu a realizace komínu? Využijte odborníka, který Vám doporučí ten nejvhodnější postup, přímo určený pro Vaši stavbu. Nenechávejte však konzultaci na poslední chvíli a zbytečně ji neodkládejte se slovy „vždyť se jedná jen o komín“. Správně řešený, provedený a instalovaný komín Vám zajistí nejen teplo v celém objektu, ale také zamezí případné havárii v podobě požáru a. S komínem úzce souvisí jeho tah, který významně ovlivňuje Vámi očekávaný výsledek.

Typy komínů

Pokud si máme představit komín, snad většině z nás se vybaví klasický zděný komín. Ovšem kominík si v dnešní době poradí i s dalšími typy, jako je například krbový komín, plastový komín, atypický komín, řešený na míru aj.

Vložkování komínů

Vložkování komínů je vyhledávanou službou u kominických firem, a to především u rekonstrukcí komínových staveb. Pro samotné vyvložkování máte na výběr hned z několika materiálů vložek: plast, nerez, keramika. Ovšem, co je důležité při volbě té nejvhodnější vložky? Kupříkladu nasákavost, pevnost v tlaku, kyselinotvornost, plynotěsnost, odolnost proti spalinám, objemová hmotnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24005 (topprodukt.cz#675)


Přidat komentář