Profesionální kominictví - Vsetín

Každý dům i větší stavby oplývají různými druhy komínů i jejich velikostmi. Jedno však mají společné, a tím je odvod spalin a možnost předávání tepla do našich domovů. Proto o ně musíme stále pečovat.

Profesionální kominictví - Vsetín

S poptávkou kominických prací vám můžeme doporučit obrátit se na pana Válka. U pana Válka si můžete objednat nejen vložkování komínů, ale také jejich revizi, čištění,dále pan Válek nabízí rekonstrukce a stavbu komínů a rovněž i technické poradenství.Přitom se můžete spolehnout na vstřícné jednání, na profesionalitu a ochotu.

  • Provozovna firmy se nachází na adrese: Valašská Bystřice 191,Valašská Bystřice,756 27.

  • Pokud si budete chtít předem dohodnout přesný termín schůzky, nebo se budete chtít jen informovat o nabízených službách, pak můžete využít e-mailové adresy: valekjo@atlas.cz,

  • telefonního čísla: 604 974 252 nebo 571 646 185.

  • PanVálek vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

Nesprávnou funkci a špatnou výhřevnost má z větší části zanesený nebo špatně upravený komín. K tomu, abychom těmto nepříjemným problémům zabránili, je potřebné čištění a následná revize komínů. Tuto práci by neměl ovšem vykonávat člověk sám, ale pouze kvalifikovaný kominík nebo kominická firma. A to z mnoha důvodů. Nejen k naprosté bezpečnosti, ale v dnešní době již podle stanovené vyhlášky č.111/1981 Sb. v platném znění, jenž je zaměřena na kontrolu komínů minimálně 2 x ročně. Každý kominík Vám na základě kontroly vystaví doklad o kontrole, která je potřebná pro případnou kontrolu revizních techniků.

Vložkování komínů - Vsetín

  • telefonní číslo: 604 974 252 nebo 571 646 185.

Vložkování se používá zejména, pokud se rozhodnete vyměnit nebo vsadit nový kotel, který má mnohem vyšší nároky na odvod spalin.Používá se zejména také při opravách nebo úpravách komínů.Při této metodě nemusíte stávající komín bourat nebo upravovat, protože technologický proces vložkování, Vložkování komínů je zcela na profesionální úrovni. Tato metoda zaručuje naprostý komfort co se čistoty, bezpečnosti a jednoduchosti opravy týče. Vložkování je proces, kdy se odolnost a životnost komínů značně zvýší, komín nenasákává a vydrží vysokou teplotu.

Vložkování je důležité zejména pro správný tah a celkovou funkčnost komínů. Tím se předejde nechtěným komplikacím a možnosti požáru. Komíny dle ČSN 734201/2008 se musí vyvložkovávat buď pevnými, nebo ohebnými vložkami z žáruvzdorného nerezového plechu. Tato metoda trvá v průměru jeden den, podle náročnosti a kvalitě komínu. Každá kominická firma Vám před samotnou realizací vložkování nejdříve provede předběžnou analýzu stavu komínu za pomoci technika. Vložkování je nutné při každé opravě, výstavbě i zapojení kotle z hlediska naprosté bezpečnosti. Pan Válek provádí demontáž a montáž špatných plynových komínů.

Čištění komínů – Vsetín a okolí

  • telefonní číslo: 604 974 252 nebo 571 646 185.

Čistění komínů se musí provádět minimálně dvakrát do roka. Při objednávce u dané kominické firmy, bude Váš komín vyčištěn podle daných kritérií. Těmito kritérii jsou naprosté pročištění a úklid spadlých sazí. Pokud by nebyly saze dokonale vymeteny, potom může vzniknout jejich náhlé nečekané vzplanutí. Proto nechávejte vyčištění komínů vždy na profesionální kominické firmě.Kominická firma vám též poradí, pokud byste zjistili, že máte větší a častější usazování sazí v komíně, s vhodnějším řešením vyčištění. Čištění se provádí třemi způsoby a to za pomoci chemie, strojově nebo klasickým ručním čištěním. O vhodném vyčištění si nechte poradit od profesionálního kominíka.

Stavba komínů

  • telefonní číslo: 604 974 252 nebo 571 646 185.

Je určena pro všechny, kteří si renovují nebo staví dům. Stavba komínů musí splňovat všechny požadavky a normy. Pan Válek také provádí stavby třísložkových fasádních ocelových komínů. Na tuto stavbu je po ukončení ihned vystavěn revizní doklad, který je pro každého majitele nutným. Pan Válek provádí nejen revize novostaveb, bytových domů a přestaveb, ale také měření CPG u plynových spotřebičů v bytech včetně kontrolní správy. Kominické firmy Vám postaví vždy dům pouze podle daných parametrů. Nikdy ne podle Vašeho přání. Proto tuto práci přenechávejte pouze kominické firmě s přihlédnutím na Vaší bezpečnost. Každý komín musí splňovat tyto základní požadavky: musí být velmi dobře plynotěsný bez možnosti úniku spalin. Ale také dobře vyřešený (směr a stavba), s možností ihned reagující na správnou a udržovací teplotu. Dosahovat úspory paliva a splňovat veškeré požadavky na prefabrikaci je samozřejmostí. Výstavba komínu a následné vyvložkování je zásadním kritériem. Pouze takto vystavěný a upravený komín dodá nejen bezpečnost Vašemu domovu, ale také naprostý komfort.

Frézování komínů Vsetín a okolí

  • telefonní číslo: 604 974 252 nebo 571 646 185.

Je určeno pro nenáročné rozšíření stávajících komínů, bez nutnosti razantního zásahu do stavby. Frézování se provádí při změně tepelného zdroje (kotle), který vyžaduje vyšší nároky na odvod spalin. Ale také pokud máte únik spalin nebo jakékoliv netěsnosti. Frézování je možné provést pouze za předpokladu, že stávající komín je vystaven v naprosté linii, bez vedlejších úhybů. Proto je na tuto možnost renovace nutné si zajistit nejdříve technika, který určí přesný stav komínu. Jakékoliv frézování je nutno dokončit vyvložkováním komínu. Frézování trvá podle náročnosti a potřebné šířky což je zhruba cca 1 den a více.

Montáž a čištění kouřovodů

  • telefonní číslo: 604 974 252 nebo 571 646 185.

Montáž kouřovodů je hojně využívána zejména v kuchyni nebo při výstavbě krbů. Jejich využití je celá škála. Kouřovod musí být vždy umístěn tak, aby vyhovoval daným požadavkům a přísným normám bezpečnosti. Proto tuto metodu přenechejte vždy** profesionální kominické firmě**. Každý kominík Vám nejdříve před samotnou montáží přesně určí vzdálenost, systém propojení, ale také zvolí přesně dané parametry pro Vaši střechu. Vždy s důkladným přihlédnutím na tvar a materiál střechy. Kouřovody se dělí podle druhu paliva a zvoleného typu propojovacího materiálu. Správnou montáží se docílí 100 % redukce, čistitelnosti, směru, průchodu, stability bezpečnosti a bezproblémového prostupu hořlavou stěnou. Proto je velmi vhodné zvolení směru, délky kouřovodů, kouřové klapky a mnoha dalších kritérií, jež zaručí dokonalý servis. Pan Válek provádí montáže i demontáže starých nevyhovujících kouřovodů.

Možnost montáže u nízkoenergetických domů

  • telefonní číslo: 604 974 252 nebo 571 646 185.

Již zmiňovaná kominická firma může také provádět montáž komínových systémů. Nízkoenergetické domy nebo pasivní domy vyžadují ovšem velmi přesnou precizní práci co se těsnosti a větracího systému týče. Pouze takto precizně provedenou práci vám může nabídnout kominická firma, která zná přísné a přesné normy komínového systému. Proto, pokud stavíte tyto druhy domů, vyžádejte si pouze** kvalifikované kominické firmy** s ohledem na Vaší bezpečnost.

Jakákoliv forma vytápění, stavby komínového systému a následné kontroly spojené s odbornou revizí je nutné přenechávat kominické firmě. Tyto firmy si jsou vědomy 100 % bezpečností a následných možných komplikací s ohledem na neodborně provedenou montáž. Proto není vhodné tyto práce přenechávat stavební firmě, ale pouze kominické. Pouze tak bude Váš život a zdraví chráněno před nepříjemnými komplikacemi s neodbornou výstavbou. Kominík je člověk, který nejen zabezpečí Váš domov před požáry, ale také přináší štěstí do Vašich domovů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24023 (topprodukt.cz#711)


Přidat komentář