Rekonstrukce bytu a bytových jader - Pardubice

Velké množství starších bytů, zejména v panelácích, vybudovaných v minulosti, již nevyhovuje modernímu pohodlnému stylu bydlení. Z tohoto důvodu většina jejich majitelů přistupuje k jejich rekonstrukci nebo k rekonstrukci bytových jader.

Rekonstrukce bytu

K rekonstrukci bytu se mnoho lidí rozhodne, když už jim nevyhovuje stávající stav svého bydlení. Kdo by nechtěl změnu a to k lepšímu? Pokud Vám už nevyhovuje uspořádání prostoru bytu, je nejvhodnější doba přistoupit k razantním změnám, které spočívají v úpravě bytu. Nejprve si všechno pořádně naplánujte, konkrétně veškeré změny, kolik finančních prostředků máte k dispozici, atd. Jestliže přesně nevíte, jak změnit Váš interiér, jen prostě toužíte po změně, je dobré obrátit se na architekta nebo na firmu, která stavební práce provádí a která již má s rekonstrukcemi dostatečné zkušenosti.

Jestliže se chystáte na větší stavební práce v rámci rekonstrukce Vašeho bytu, počítejte i s bouracími pracemi, s nimiž souvisí i následná nutnost odstranit odpad. Pokud Vám bude stavební práce provádět firma, zeptejte se jí, zda jejich práce zahrnují i odvoz odpadu. Jestliže ne, zajistěte si přistavení kontejneru.

V případě zásahu do nosných zdí si nechejte vypracovat statický posudek konstrukce. K odstranění nevhodných stěn – např. pokud si přejete propojit obývací pokoj s kuchyní, jak je v současné době hodně moderní, používají se dva způsoby provedení. Ten první představuje mokré zdění, což je tradiční způsob. Takový způsob zdění je více pracný, představuje větší váhu a používá se zpravidla tam, kam se instalují těžší předměty, např. vana, sprchový kout, atd. Dalším způsobem je suchá výstavba, která klade nárok na minimální zatížení původní stropní konstrukce. Výhodou je nejenom rychlost montáže, také snadnější vedení instalací. K suchému zdění se používají buď montované příčky ze sádrokartonových desek nebo sádrové tvárnice.

Rekonstrukce bytového jádra

Častou stavební úpravou je rekonstrukce bytového jádra. K této stavební úpravě se potřebuje stavební povolení. K rekonstrukci dochází vyzděním původního jádra nebo použitím sádrokartonové konstrukce s izolací proti vodě. Zda použít mokrý nebo suchý proces ,záleží stejně jako u realizaci příček na možnosti zatížení konstrukce.

Rekonstrukce bytové jádra se provádí tehdy, když se rozhodnete změnit umakartové bytové jádro na zděné nebo jádro ze sádrokartonu. Umakartová jádra se mění i z důvodu požární bezpečnosti.

Co je potřeba k rekonstrukci bytového jádra?

Jestliže byt, ve kterém hodláte rekonstrukci bytového jádra provést, není Váš a jste v něm pouze nájemníkem, je důležité se zavázat, že po vystěhování z bytu nebudete žádat náhradu za provedené práce. Také budete potřebovat písemný souhlas od majitelů domů, které se následně doloží na stavební úřad. K rekonstrukci bytového jádra se vyžaduje stavební povolení. Nejlepším řešením je, jestliže se dohodnete na rekonstrukci bytového jádra i s ostatními nájemníky, neboť můžete pro rekonstrukci čerpat z rozpočtu domu, do kterého jistě pravidelně přispíváte. Také Vám může firma, kterou pro práce oslovíte, nabídnou hodně zajímavou slevu v případě, že budou rekonstruovat bytů více. Jestliže budete měnit jádro pouze ve Vašem bytě, musíte obstarat projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Až poté, co Vám stavební úřad žádost schválí, můžete se pustit do práce. Vždy takové rozsáhlé rekonstrukce přenechejte na odbornících, protože nesmí dojít k narušení nebo poškození budovy.

Realizace bytového jádra

Před zahájením stavebních prací si promyslete, jestli budete chtít mít koupelnu se záchodem dohromady, nebo každou místnost zvlášť. Poté, co máte vše do posledního detailu promyšlené, je nutné své záměry zkonzultovat se stavební firmou, poté podepsat smlouvu o dílo, ve které bude stanoven přesný postup prací, rozsah prací a také doba, do kdy budou práce hotové. Jestliže se nebude měnit komplexně jádro v celém domě, v žádném případě nesmí dojít k porušení stávajících stoupacích potrubí a nesmí se měnit půdorysné rozměry šachty. Dbejte na to, aby byl zajištěn jednoduchý přístup k šachtě. Jestliže je součástí šachty i plynové potrubí, zajistěte odvětrávání šachty mřížkou, která bude umístěna u stropu a pod podlahou nebo odvětrávání do exteriéru.

Proč oslovit odborníka

Jak jistě víte, pokud jste si již všechno propočítali, kompletní rekonstrukce bytu nebo bytového jádra je opravdu hodně nákladná a proto se před samotnou výstavbou poraďte o všem s odbornou firmou. A to již ve fázi příprav, kdy se rozhoduje o budoucnosti Vašeho bytu. Zkušený stavebník Vám může totiž vysvětlit, jaké jsou výhody a nevýhody těch a těch prací, jaká řešení se právě pro Vás nabízejí, kde se dá ušetřit, kde se dá vymyslet něco praktičtějšího a vůbec nabídnout různé možnosti stavebních úprav k Vaší maximální spokojenosti.

Stavební práce

Firmy, které mají v popisu práce stavební práce, provádí nejen kompletní rekonstrukce bytu a bytových jader, ale také mnoho dalších prací. Patří sem zejména všechny stavební dokončovací práce, nátěry potrubí a dalších technologických konstrukcí, také malířské práce a tapetářské práce, sádrokartonářské práce, podlahářské práce, zateplování budov, protipožární nátěry a sádrokartony, někdy také lešenářské práce, truhlářské práce a mnoho dalších. Záleží na firmě, kterou oslovíte.

Zednické práce

K zednickým pracím patří také nepřeberné množství úkonů, ze kterých je možné vybírat. Patří sem například jádrové omítky, penetrace, štukování stěn, štukování stropů, malování, betonování podlah, pokládka dlažby, pokládka obkladů, zateplování fasád, omítání fasády, pokládka zámkové dlažby, obrubníky, atd.

Prací, které stavební firmy provádí je skutečně mnoho. K tomu, abyste oslovili správnou firmu, která bude pracovat kvalitně, precizně a dle Vašich požadavků, je lepší, pokud máte dostatečné reference na určitou firmu, ať už od svých známých, přátel, rodiny, atd. Pokud nikdo ve Vašem okolí nemá zkušenosti se stavebními firmami, oslovte jich několik a vybírejte podle jejich přístupu, ochoty, podle nabídky a také podle cen. I když ne vždy je dobré se řídit cenovou nabídkou. Jde totiž především o kvalitu provedených prací. Proto je dobré si uvědomit, že taková rozsáhlá rekonstrukce jako přeměna bytového jádra je práce, která je již dá se říct na pořád a proto hleďte na to, aby práce byla kvalitní, precizní a aby splňovala svůj účel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25009 (topprodukt.cz#2395)


Přidat komentář