Autoškola - Bílina a okolí

Každý z nás touží po nezávislosti, a proto stále více lidí vyhledává vhodnou autoškolu, ve které by bylo možné připravit se na závěrečnou zkoušku a dostat se tak k řidičskému oprávnění.

Kdo z nás by nechtěl vlastnit řidičský průkaz? Já sama ve svém okolí neznám nikoho, kdo by jej již neměl nebo se na něj nechystal. K tomu, abychom jej mohli získat, však potřebujeme úspěšně projít autoškolou.

Jak začít s autoškolou?

Začínáme samozřejmě jak jinak, než výběrem vhodné autoškoly, která by měla být co nejblíže k našemu domovu, abychom ušetřili na cestovném. Jakmile máme autoškolu vybránu, je velmi důležité zajít se do ní osobně podívat, abychom věděli, jaké má zázemí, jaký typ automobilu či jiného dopravního prostředku používá a také proto, abychom si zde mohli vyzvednout přihlášku spolu s potvrzením, které musíme předat ošetřujícímu lékaři k potvrzení o tom, že můžeme autoškolu vykonávat.

Co autoškola musí mít

V první řadě by měla autoškola mít prostory, ve kterých své žáky vyučuje, tedy učebny. Tyto učebny by měly být standardně vybaveny audiovizuální technikou a popřípadě také trenažéry, učebními pomůckami a v dnešní době již mají mnohé autoškoly vybaveny rovněž počítačovou technikou.

Samozřejmostí všech autoškol jsou výcvikové vozy či jiné potřebné dopravní prostředky, na něž pořádá daná autoškola výukové kurzy. Tyto dopravní prostředky musí svým stavem odpovídat současných technickým požadavkům a jsou schválena pro výcvik v autoškole, jsou řádně označena, a podstupují každoroční pravidelnou technickou prohlídku atd.

Základem úspěšného ukončení autoškoly je zvládnutí daného učiva a praktické části, na kterou Vás připravuje profesionální a kvalifikovaný učitel nebo učitelé, oplývající pedagogickými vlastnostmi a mající bohatou praxi.

Autoškoly musí mít k nahlédnutí rovněž platný ceník, ve kterém by měla být přesně uvedena kalkulace výkonů a úplná cenová nabídka a je-li nabízena také forma splátek a různých slev, musí v něm být toto vše uvedeno a to spolu s jejími termíny a způsoby úhrady.

Co by nás mělo zajímat při návštěvě autoškoly

Při návštěvě autoškoly by nás mělo zajímat:

 • Veškeré informace o zahájení kurzu a jeho průběhu. Dále také rozsah a druh výuky teorie a praktického výcviku.
 • Předběžný odhad délky přípravy na závěrečnou zkoušku a také odhad možného termínu této zkoušky.
 • Informace o tom, co bude následovat, jestliže zkoušku nevykonáte a postup při zkouškách opravných. Rovněž tak organizace těchto zkoušek.
 • Informace o tom, jaká jsou Vaše práva, nároky a také povinnosti.

Všechny tyto otázky by Vám měli zodpovědět ještě před tím, než do autoškoly nastoupíte. V žádném případě se nenechte odbýt tvrzením, že Vám bude vše řečeno na první neboli úvodní hodině, tedy až poté, co bude kurz zahájen.

Způsob výuky v autoškolách

Každá autoškola musí postupovat přesně podle učebních osnov, které jsou pro autoškoly stanoveny zákonem č. 247/2000 Sb. Přičemž každá dobrá autoškola Vás nechá do těchto učebních osnov nahlédnout. Přílohy k danému zákonu obsahují rovněž tabulky, ve kterých je uveden minimální počet hodin pro jednotlivý druh výuky a výcviku.

Pro skupinu řidičského oprávnění B je celkový počet výukových hodin 36 a je rozdělen takto:

 • Výuka předpisů a provozu vozidla má celkem 18 hodin.
 • Výuka o ovládání a údržbě vozidla má celkem 2 hodiny.
 • Výuka teorie zásad bezpečné jízdy v rozmezí 10 hodin.
 • Výuka zdravotnické přípravy celkem 2 hodiny.
 • Opakování a přezkoušení celkem 4 hodiny.

Pro skupinu řidičského oprávnění B je celkový počet výcvikových hodin 34 a ty jsou rozděleny takto:

 • Praktický výcvik v řízení vozidla v I. etapě na autocvičišti celkem 2 hodiny a v minimálním provozu 5 hodin.
 • Praktický výcvik v II. etapě ve středním provozu celkem 12 hodin.
 • Praktický výcvik v III. etapě ve středním provozu celkem 9 hodin.
 • Praktický výcvik údržby vozidla celkem 2 hodiny.
 • Praktický výcvik zdravotnické přípravy celkem 4 hodiny.

Základní zásady platné pro výcvik v autoškole

Důležité je vědět o tom, že vyučovací hodina musí mít délku 45 minut a výcvik v řízení vozidla by neměl trvat déle, než 2 vyučovací hodiny denně. Při výcviku v řízení vozidla bychom neměli mít ve vozidle jiného pasažéra, než je učitel, přičemž je povoleno vozit další žadatele o řidičské oprávnění, osobu připravující se na profesi učitele, osobu provádějící kontrolu výcviku popřípadě tlumočníka. Jezdíte-li spolu s dalšími žadateli o řidičské oprávnění měli byste si délku jízdy ve vlastním zájmu ohlídat.

Při zahájení výuky a výcviku Vám provozovatel autoškoly vydá průkaz žadatele a do něj Vám budou průběžně vypisovány záznamy o Vaší účasti na praktickém výcviku. Vaší povinností vždy bude, mít tento průkaz při praktickém výcviku vždy u sebe a svým podpisem potvrdíte každou ukončenou lekci, kterou učitel zapíše do evidenční knihy o výcviku v řízení vozidla.

Autoškoly obecně

Výběr autoškoly a následně její ukončení je pro mnohé z nás velmi důležitým krokem v našem životě. A právě z tohoto důvodu bychom neměli nic podcenit a vše bychom měli alespoň dvakrát promyslet. Všichni jistě víme, že přestup z jedné autoškoly do druhé možný je, ale musíme počítat s tím, že nás to bude stát mnoho dalších peněz a nervů. Při výběru autoškoly bychom opravdu neměli vynechat onu informativní schůzku, při které se dozvíme mnoho důležitých informací, na jejichž základě se nám bude lépe rozhodovat a v mnoha případech je tato první schůzka rozhodující. Vždy bychom se měli zeptat také žáků, kteří naši vybranou autoškolu právě dodělávají či ji již mají za sebou, neboť reference jsou mnohdy k nezaplacení. Neměli bychom se na ně však upínat, ale měli bychom je brát s nadhledem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24162 (topprodukt.cz#949)


Přidat komentář