Autoškola - Čáslav

Jakékoli motorové vozidlo nabízí svému řidiči řadu výhod a hlavně komfort. Pokud ještě nemáte řidičské oprávnění, tak si udělejte kurzy v autoškole, protože průkaz, který vás opravňuje k řízení motorových vozidel, se hodí vždy.

Proč mít řidičský průkaz?

Všeobecně a zjednodušeně by se dalo říci, že vlastnictví řidičského průkazu vám přináší komfort a nemusíte se na nikoho vázat. Když máte k dispozici vlastní dopravní prostředek, tak můžete vyjet, kdy se vám to hodí a nemusíte se vázat na někoho jiného, kdo má vlastní vozidlo nebo se nemusíte omezovat jízdními řády prostředky hromadné dopravy. S tím souvisí i fakt, že můžete najednou převážet i více věcí, které jsou i objemnější, což v autobuse nebo ve vlaku jde ztěží. Pak se tu nabízí komfort v té podobě, že dané věci si převezete z jednoho místa do druhého a nemusíte se s nimi někde vláčet, což platí i pro případ větších nákupů.

Je tu ale rovněž výhoda finanční. Pokud se přepravujete ve více jak dvou osobách, tak je to výhodnější než cesta vlakem a v podstatě už to je rovno i cestě autobusem. Pak se nabízí i možnost rychlého zásahu, kdy, když se např. někomu z vašich blízkých udělá nevolno, tak jej můžete přepravit do nemocnice nebo když máte někoho někde vyzvednout, pokud se nemá jak dostat z daného místa. S tím pak souvisí i možnost časová, kdy, když příliš nebo vůbec nejezdí noční hromadná doprava, tak se můžete odvézt vlastním autem. Výhod je spousta, tak se nyní přesuňme do oblasti, jak můžete řidičské oprávnění získat.

Autoškola – na co se připravit

Až půjdete do autoškoly zažádat o řidičské oprávnění, tak musíte přinést vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti, které vám orazítkuje lékař. Pro to, abyste mohli absolvovat autoškolu, musíte splňovat požadavky, které mají jednotlivé skupiny a také musíte být zdravotně způsobilí. Zde se mohou pak vyskytovat výjimky, které lékař zpozoruje. Může to být třeba osvobození od bezpečnostních pásů anebo nošení brýlí.

Autoškola Čáslav

Jestliže jste se rozhodli pro řidičské oprávnění a bydlíte v oblasti Kutné Hory nejlépe přímo v Čáslavi, potom máte šanci využít například velmi dobrých služeb Autoškoly pana Ing. Ctirada Čecha, která je v této oblasti vyhlášená.

Adresa: Na Svornosti 24/5 286 01 Čáslav

Telefon: 604 694 721

Email: ctirad.cech@seznam.cz

Autoškola Vám nabízí profesionální služby, které se týkají využití možnosti získání řidičského oprávnění. Dále máte také možnost využít i mnoho jiných služeb, které jsou zcela potřebné pro mnoho z nás.

Autoškola - řidičské skupiny

Motocykly nebo automobily. To jsou oblasti, na které se vztahují řidičské skupiny. Pokud žádáte o oprávnění na některou ze skupin nebo podskupin, tak hlavním kritériem je věk. Ten musí být splněn alespoň v den ukončení výcviku.

Skupina A

První podskupinou je AM, kde se jedná se o malé motorky s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h. K získání řidičského oprávnění vám může být 15 let.

Nadstavbou je pak podskupina A1, která opravňuje k řízení motorky do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW. K získání oprávnění na tuto podskupinu je zapotřebí, aby vám bylo alespoň 16 let.

Pak tu máme dvě kategorie A – s omezením a bez omezení. A s omezením se vztahuje na motocykly do výkonu 25 kW a do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Zde vám musí být minimálně 18 let. A bez omezení je pak motorka, která má výkon a poměr nad předchozí uvedené hodnoty a k jejímu získání vám musí být alespoň 21 let a musíte mít řidičské oprávnění na nižší podskupiny (AM, A1 nebo A s omezením).

Skupina B

Nejžádanější skupina, protože se jedná o osobní automobil. Jedná se o motorová vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny s maximálním počtem osmi pasažérů kromě řidiče a možností připojit přívěs do 750 kg. Pokud chcete mít přívěs s vyšší hmotností, tak si můžete přidat skupinu E, což vás opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg. Na oprávnění ke skupině B vám pak musí být alespoň 18 let.

Skupiny A a B jsou nejrozšířenější mezi civilními řidiči, proto se stává, že některé autoškoly provádějí výcvik jen na těchto vozidlech. Existují ale ještě i další skupiny, které jsou specifičtější hlavně z hlediska profese.

První z těchto skupin je C, což jsou nákladní vozy. Konkrétně motorová vozidla o hmotnosti nad 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto vozu smí být přidáno vozidlo, jehož maximální hmotnost je 750 kg. Pro získání řidičského oprávnění musíte mít již řidičský průkaz skupiny B.

Další skupinou jsou autobusy, což je označeno písmenem D. Zde se jedná o vozidla přepravující více jak osm osob (kromě řidiče) a na tento vůz smí být připojen přívěs s hmotností nepřesahující  750 kg. Zde pak platí, že vám musí být alespoň 21 let a musíte mít řidičský průkaz skupiny B, abyste mohli řídit autobus.

Autoškola – služby

Autoškoly nabízejí i řadu služeb, které pomáhají řidičům v jejich řízení. Někomu se může zdát málo počet jízd, a tak si ještě nějaké připlatí. Jindy se zase nabízí přezkoušení v rámci vrácení řidičského průkazu, pokud vám byl odebrán. Specifikem pak jsou** kondiční jízdy**.

Kondiční jízdy

Pokud dlouho neřídíte, tak to sice nezapomenete, ale notnou dávku sebevědomí potřebujete. Ne snad, že by z vás autoškola udělala piráta silnic, ale v tomto porovnání jde také o jisté riziko. Pokud totiž jedete neplynule, jednou 80 km/h, pak najednou 150 km/h, tak ostatní řidiči nestačí reagovat na vaši jízdu a to vede k dopravním nehodám. Je lepší získat jistotu pomocí pár lekcí, které si v autoškole předplatíte.

V autoškole vás čeká jednak teoretická výuka a také praktická. Nebojte se na něco zeptat, pokud něčemu nerozumíte, protože při následných zkouškách jsou komisaři neúprosní a jakmile uděláte chybu, tak musíte zkoušku opakovat znovu. Až získáte řidičské oprávnění, tak ale neusněte na vavřínech a dodržujte pravidla silničního provozu. Průkaz nebo body se ztrácejí velmi snadno, ale hlavně jde o vaše bezpečí. Motorové vozidlo, ať už je to motorka, automobil nebo autobus, jsou pomocníkem, ale také zbraní. Je nutné mít tento prostředek pod kontrolou a využívat jej prakticky nikoli neuváženě. Proto k jízdě přistupujte zodpovědně a nenechte se vyprovokovat od jiných řidičů k neuváženým manévrům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24152 (topprodukt.cz#926)


Přidat komentář