Autoškola - Havlíčkův Brod

Jarní a letní počasí je přímo ideální pro udělání si řidičského průkazu. Na silnicích nás nepřekvapí žádné zmrazky, náledí apod. A co víc, po úspěšném absolvování kurzu budete moci využít pěkného počasí a vyrazit na Váš první samostatný výlet.

Ten, kdo nemá v současné době řidičský průkaz, „jako by nebyl“. Ale vážně – vlastníme-li malou plastovou kartičku, opravňující nás například k řízení osobního automobilu, můžete nejen podnikat výpravy, vydat se na dovolenou, nákupy, ale také mít větší šanci získat naši vysněnou pracovní pozici. Ano, je to tak. Podíváte-li se na vypsaná volná pracovní místa, kupříkladu na internetových pracovních portálech, budete možná překvapeni. Ve většině případů je totiž jedním z požadavků zaměstnavatelů právě řidičský průkaz. Logicky, pokud se budete hlásit na pozici typu řidič, je jasné, že řidičský průkaz bude stěžejním požadavkem. S tímto požadavkem se však také setkáte u pozic, u kterých byste to ani nečekali. Kupříkladu se jedná o profesi programátora, obchodní asistentky, grafika, PR manažera apod.

Vybíráme autoškolu

V málokterém městě byste nenašli alespoň jednu autoškolu. Spíše je tomu naopak. A logicky, z čím většího města jste, tak počítejte, že budete mít na výběr hned z několika autoškol. Pro Vás je to však jen dobře. Vždy je lepší mít na výběr, než se „spokojit“ s jedinou možností.

Na co je dobré se zaměřit při výběru autoškoly, díky které, respektive odbornosti instruktorům, budete moci získat řidičské oprávnění? Již jsme to tedy v předchozí větě nakousli. Především se zajímejte o zkušenosti, odbornost daných instruktorů. A ruku v ruce s jejich odborností je spokojenost klientů, tj. poskytované reference. Zkuste zapátrat na internetu v rozličných diskuzích, blogách. Reference si však můžete vyžádat přímo od autoškoly. V neposlední řadě je jedním z rozhodujících parametrů i vozový park – stav, modernost, typ vozu apod. A prostory autoškoly, včetně učeben, používané techniky (simulátor jízd)? Také hodně napoví. Nelze ještě nezmínit cenu za kurzovné. Pro řadu z nás je cena velmi důležitá. A ruku na srdce, kurzovné za autoškolu je v současnosti několikanásobně vyšší, než kupříkladu před osmnácti lety. Takže není se ani čemu divit, když někteří budou volit autoškolu jen podle požadované ceny. Obecně by však cena neměla být tím jediným a stěžejním faktorem. Ruku v ruce by měla jít již zmíněná odbornost instruktorů, lektorů, stav vozového parku a reference.

Vyřízení potřebných dokumentů před zápisem do autoškoly

Ať už se rozhodnete pro kurz, po jehož úspěšném absolvování budete moci usednout za volant osobního automobilu, nebo nákladního, či autobusu, je zapotřebí vyřídit pár nezbytností.

V prvé řadě si vyplníte Žádost o příslušné řidičské oprávnění. Tento formulář Vám dá konkrétní autoškola při první konzultační schůzce, či si jej můžete stáhnout na internetu. Je však i možnost, že Vám ho autoškola zašla e-mailem. Vše záleží na domluvě a možnostech. Druhým nezbytným formulářem je Posudek o zdravotní způsobilosti. S tímto dokumentem si zajdete za svým ošetřujícím lékařem, který Vám potvrdí-li, zda jste, či nejste způsobilí se účastnit kurzu. V případě určitého omezení, například, že nosíte brýle, Vám tuto zprávu napíše do formuláře. Případně Vás ještě pošle k očnímu doktorovi, aby Vám aktuálně přeměřil zrak, a zprávu z vyšetření Vám do formuláře zapíše přímo oční lékař. Za vyplnění Posudku o zdravotní způsobilosti si bude Váš lékař účtovat nějakou tu platbu, řádově se jedná o stokoruny.

A nyní Vám již nic nebrání, abyste byli úspěšně zapsání do Vámi vybraného kurzu.

Platba za kurzovné v autoškole

Co se týká placení kurzovného, také se liší podle autoškoly. Některé umožňují platit zálohově, na splátky, před kurzem, po skončení kurzu atd. I co do výše ceny se liší jednotlivé autoškoly. Cena se může odvíjet od používané techniky, vozového parku, vybavení učeben, poskytování učebních pomůcek aj.

Co Vás čeká na kurzu v autoškole

Každý kurz, ať už byste rádi řídili motorku, osobní auto, nebo nákladní auto, se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku.

Při teoretické výuce budete docházet do Vámi vybrané autoškoly. Povětšinou se jedná o hromadný kurz, respektive x počet zájemců. Některé autoškoly však nabízí i individuální formu, a to nejen teoretické výuky, ale i celého kurzu, tj. i praktických jízd. Zpátky k však k výuce. Součástí výuky se obeznámíte s veškerými předpisy o provozu auta, jeho ovládání. Čeká Vás i nezbytná údržba, či zásady bezpečnosti při jízdě, nebo kurz první zdravotnické pomoci.

Při praktickém výcviku, jak již název napovídá, zasednete do výukového vozidla autoškoly a vyjedete do rušných ulic. Autoškoly však také nabízí možnost, než vyjedete do ostrého provozu s instruktorem, tzv. si osahat volant, způsob řazení a „udržení“ se na vozovce, v příslušném pruhu apod. K tomuto slouží tzv. simulátor jízdy. No, a pak následuje již zmíněný normální provoz. Buď se vydáte rovnou na silnici, povětšinou však klidnější, nebo ještě zajedete na parkoviště. A to parkoviště přímo dané autoškoly, nebo u nákupního centra apod. A tam si budete zkoušet opakované nastartování, rozjíždění, ale také couvání, zaparkování, zatáčení, přejíždění z pruhu do pruhu apod. Praktická výuka však nezahrnuje jen jízdy. Kromě nich se seznámíte také s údržbou vozidla, natankováním, výměnou kola apod. Možná si budete říkat, co je to za umění, natankovat. Ovšem, pokud jste to nikdy nezkoušeli, mohli byste být zbytečně vystresování, když by pak došlo na věc, až byste měli svůj řidičský průkaz. Jak víme, lidský tvor je často nervózní, netrpělivý. A tak si vezměte, že zajedete poprvé k pumpě, a teď se pustíte do tankování. Jenže ouha, nějak se Vám nebude dařit. Ostatní řidiči za Vámi budou nervózní, gestikulující apod. Takže, proč se nepřipravit na takovou situaci. A co víc, při závěrečné zkoušce Vás kromě jiného může zkušební komisař požádat právě o natankování, či výměnu kola – nikdy nevíte.

Řidičská oprávnění

Na jaký kurz jste se přihlásili. Či spíše, který typem řidičského oprávnění budete disponovat, po úspěšném zvládnutí kurzu a závěrečné zkoušce?

Kupříkladu řidičské oprávnění skupiny A Vás opravňuje k řízení motocyklů do 25 kW, či do 0,16 kW/kg. Skupina A se ještě dělí na skupinu A1 a skupinu AM. Řidičské oprávnění skupiny B Vás opravňuje k řízení osobního automobilu, do celkové hmotnosti 3,5 tuny a maximálního počtu osmi spolupasažérů. Řidičské oprávnění skupiny B+E Vás opravňuje k řízení osobního automobilu s přívěsem, kdy maximálním hmotnost soupravy nebude převyšovat 3,5 tuny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24176 (topprodukt.cz#976)


Přidat komentář