Autoškola - Jihočeský kraj

Právě před sto lety založil Vincenc Chomrák v Pardubicích svou vůbec první autoškolu v České republice. Kdo by to byl tehdy řekl, že vlastnictví řidičského průkazu se za jedno století stane tolik žádaným?

Právě před sto lety založil Vincenc Chomrák v Pardubicích svou vůbec první autoškolu v České republice. Kdo by to byl tehdy řekl, že vlastnictví řidičského průkazu se za jedno století stane tolik žádaným.

V současné době je téměř nemyslitelné, aby se moderní člověk obešel bez řidičského průkazu. Řidičský průkaz patří k běžným požadavkům téměř každého zaměstnavatele. Dnes je již zcela běžné a normální, aby získání řidičského oprávnění náleželo k důležitým bodům při vstupování do dospělosti. Moderní člověk se v jednadvacátém století bez řidičského průkazu prostě neobejde.

Jak si vybrat tu správnou autoškolu?

Abyste mohli získat řidičák, je potřeba nejprve si vybrat vhodnou autoškolu. S autoškolami se doslova roztrhl pytel, takže výběr není kolikrát jednoduchý. Snad vám pomůžeme pár radami, které vám o kvalitách školy něco napoví.

Výběr autoškoly rozhodně neberte na lehkou váhu, jelikož vás ovlivní v tom, jak budete** řídit vozidlo.** Při hledání té správné si zjistěte reference, nejlépe od těch, kteří již kurz absolvovali. Nahlédněte na jejich webové stránky, naleznete na nich veškeré informace, které vám dopomohou při výběru. Zvolte si takovou školu, která je nedaleko vašeho bydliště anebo zaměstnání. Informujte se o výcvikových automobilech, jakou mají konstrukci a zda mají technické oprávnění. Pozor, příliš nízká cena se často neztotožňuje s kvalitní výukou! Před zahájením kurzu nahlédněte i do prostor, kde by měla výuka probíhat. Učebna by měla mít audiovizuální techniku a učební pomůcky. Učitelé by měli mít odpovědnou kvalifikaci, praxi a vlastnosti (odolnost vůči stresu, poklidný přístup). Před výběrem určité autoškoly je vhodné vyžádat si ceníky s kompletními sazbami za kurzy, zkoušky, jízdy navíc, termíny, délku výuky, jak bude výuka probíhat, jak často budete docházet a hlavně, kdo s vámi bude jezdit. V případě, že nemáte na úhradu školného z ruky, informujte se i o platebních možnostech. U dobré autoškoly je možné kurz absolvovat i při platbě na splátky.

Autoškola Němec Josef - České Budějovice

Pokud bydlíte v Jihočeském kraji nebo v okolí, můžete navštívit autoškolu pana Josefa Němce v Českých Budějovicích.** Autoškola Josef Němec** sídlí na výhodném strategickém místě umístěném vpravo od vchodu do hlavní budovy Českobudějovického vlakovéhonádraží.

logo-autoškola-jihočeský-kraj

Nabízí výuku řízení všech motorových vozidel, včetně autobusů. Dále pak pořádá pravidelné a vstupní školení řidičů z povolání i řidičů referentů. Můžete se zde objednat i k profesnímu přezkoušení, které je povinné podle zákoníku práce absolvovat jednou do roka. Pro všechny nejisté, poskytují i** kondiční jízdy**. Praktické jízdy se vykonávají v průběhu týdne denně, od sedmi hodiny do devatenácti hodin, o víkendu pak pouze po předešlé telefonické domluvě.

Autoškolu Němec Josef naleznete na ulici Nádražní 4/119 v Českých Budějovicích. V případě zájmu jim můžete zavolat na toto telefonní číslo: +420 602 119 011 anebo napsat na tento email: **nemec.as.cb@volny.cz. Bližší informace zde.
**

Skupiny řidičského oprávnění

Máte potíže s tím, že zkratky řidičského oprávnění vám nic neříkají? Zkusíme vám pomoci i s tímto problémem. Je to celkem jednoduché:

 • AM – oprávnění na motorku s maximální rychlostí 45km/hod. Zažádat o něj mohou již patnáctiletí.
 • A1 – skýtá možnost jezdit na o něco větší motorce, do 125cm3 a zažádat si o něj můžete v šestnácti.
 • A do 25kW s možností připojení postranního vozíku je přístupný od osmnácti let.
 • A nad 25kW je již plnohodnotný řidičák s možností využití jízdy na všech áčkových prvcích i s možností připojení postranního vozíku a dřív než v jednadvaceti jej nemáte šanci získat.
 • B – Vám umožní řízení vozidel do 3,5 tun od osmnácti let (běžná auta), včetně některých pracovních strojů a motorek do 45km/hod.

auto-fabia

 • C – je dalším stupněm při rozšiřování svých řidičských dovedností. Abyste se mohli stát jeho vlastníkem musí vám být již osmnáct a musíte již mít řidičské oprávnění B skupiny.
 • D –** Řízení autobusu** a jiných vozidel s možnou kapacitou nad osm lidí. Opět je potřebné mít již B skupinu a více než jednadvacet let.
 • E – Vám povoluje řídit nepřípojná vozidla nad 750kg . Žádat si o něj můžete již v osmnácti, ale pouze pokud už máte** řidičský průkaz** na skupinu C. Tato skupina se často dává do různých kombinací, jako s B, C anebo D.
 • T – Vás oprávní řídit traktor anebo jiné samojízdné pracovní stroje (kombajny) u nichž smí být připojeno i přípojné vozidlo.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění

Podmínky pro získání řidičského oprávnění jsou:

 • V prvé řadě je potřeba, abyste na území České republiky pobývali trvale anebo alespoň přechodně po dobu 185 dnů.
 • Druhým důležitým kritériem je zdravotní způsobilost.
 • Dosahovat věku, který umožňuje v řízení dané kategorie motorových vozidel.
 • Splňovat podmínky dané zákonem (například, že u žádosti o řidičský průkaz kategorie C, je nutné mít již i B).
 • Nebýt sankcionován anebo v zákazu řízení motorových vozidel.

Průběh kurzu v autoškole

Skládá se ze dvou částí: teoretické výuky a praktického výcviku.

Teoretický výcvik probíhá v učebnách autoškoly a skládá se z těchto předmětů: předpisy v provozu vozidel, ovládání a údržba vozidel, teorie řízení a zásady bezpečné jízdy, zdravotní příprava.

Praktická výuka v autoškole

Praktická výuka v autoškole probíhá ve třech fázích. První fáze: Cvičení na cvičišti, rozjezdy, couvání, parkování, řazení. Druhá fáze: po zvládnutí základů se trénink přemístí na klidnou komunikaci, kde se snažíte získat jistotu. Později jste začleněni do běžného silničního provozu. Třetí fáze: nakonec byste měli zvládnout jízdu i v rušném provozu a za ztížených podmínek.

Kurz se skládá z minimálně 28 jízd o délce okolo dvou hodin a teoretická lekce mívá délku jedné školní vyučovací hodiny.

Závěrečná zkouška v autoškole

Úspěšné završení dvou až tříměsíčního kurzu v autoškole je až po zdárném složení závěrečné zkoušky, která se skládá ze třech částí:** písemné, ústní a praktické.** Koná se za přítomnosti vašeho učitele, vás a dále pak kvalifikovaného komisaře z příslušného Obecního úřadu s rozšířenou působností. O zkoušku je potřeba zažádat nejpozději do osmnácti měsíců od započetí kurzu, jinak celý kurz propadá a vy musíte začít od začátku. Zkoušky probíhají v jednom dni. Písemná část obsahuje 25 otázek na jejichž zodpovězení máte celkem třicet minut, přičemž maximum bodů je 50. K získání zkoušky vám postačí získat 43 bodů. I když písemnou zkoušku nesložíte pokračujete v absolvování dalších částí. Při ústním zkoušení musíte zvládnout odpovědět na dvě všetečné otázky nejen z oblasti údržby motorového vozidla. Poslední částí je úspěšné absolvování třiceti minutové jízdy. Cena první zkoušky se pohybuje okolo sedmi stovek, každé její opakování je nutno opětně zaplatit a také znovu o ni zažádat.

Žádost o řidičský průkaz

Po úspěšném absolvování zkoušek si circa po pěti dnech můžete zajít na příslušný Obecní úřad anebo Magistrát zažádat o vystavení řidičského průkazu. Co k tomu budete potřebovat: doklad totožnosti, fotografii o formátu 3,5x4,5cm, záznam o zkoušce, lékařský posudek a správní poplatek na místě vyřizování, který pro rok 2011 činí 50 korun.

Zhotovený řidičský průkaz si pak můžete vyzvednout asi do třech týdnů po podání žádosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23846 (topprodukt.cz#340)


Přidat komentář