Autoškola - Jihomoravský kraj

Právě jste se přihlásili do autoškoly a možná jste lehce nervózní, protože nevíte, co vás tam přesně čeká. Pojďme se společně podívat, jak výcvik v autoškole probíhá a co vás čeká u závěrečných zkoušek.

Kdo provozuje autoškolu?

Podle zákona smí autoškolu provozovat fyzická nebo právnická osoba, která má dané živnostenské oprávnění a registraci k provozování autoškoly. Registraci k provozu autoškol vydává žadatelům obecní úřad podle místa sídla autoškoly. Provoz autoškol se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Skupiny řidičského oprávnění

autoškole můžete získat několik typů řidičského oprávnění. Mezi nejžádanější skupiny patří** řidičský průkaz na osobní auto a motocykl**.

 • Skupina AM – pokud je vám víc než 15 let, můžete si udělat řidičský průkaz typu AM. Tento řidičák je určen pro motocykly do 125 ccm a s maximální konstrukční rychlostí 45 km v hodině.
 • A1 – v 16 letech můžete mít řidičák pro motorky do 125 ccm a výkonu 11 KW.
 • A omezená – do této skupiny řidičských oprávnění spadají motocykly o objemu nad 125 cm3 a do výkonu 25 kW.  Minimální věková hranice je 18 let.
 • A neomezená – pro získaní tohoto řidičského průkazu musíte mít minimálně 21 let. A pak můžete řídit motocykl nad 25 kW bez omezení výkonu.
 • B – osobní automobil a motorová vozidla do 3 500 kg a max. 9 míst k sezení. Podmínkou pro získání je dovršení 18 let.

Výběr kvalitní autoškoly

Nejvěrohodnější reference získáte od lidí, kteří do autoškoly chodili. Proto se zeptejte kamarádů nebo lidí v okolí na jejich zkušenosti s danou autoškolou.

Na internetu projděte nabídku autoškol ve vašem okolí. Při výběru autoškoly se neřiďte jen cenou. To, že je autoškola laciná ještě neznamená, že projdete kvalitní výukou.

Pokud je to možné, jděte si autoškolu prohlédnout. Podívejte se, jak je autoškola vybavená. Kvalitní autoškola má vlastní výukové prostory vybavené audiovizuální technikou, výpočetní technikou a učebními pomůckami.

Auta, která autoškola používá k výuce, musí být v dobrém technickém stavu a musí odpovídat zákonem stanoveným požadavkům. Všechna vozidla musí být označena, aby bylo jasné, že se jedná o auto autoškoly. Kvalitní učitel by měl mít odpovídající učitelskou praxi a praxi v řízení a odbornou kvalifikaci.

Jak probíhá výuka v autoškole?

Pokud chcete získat řidičský průkaz, musíte v autoškole absolvovat teoretickou výuku a praktický výcvik. Teoretická výuka probíhá dvěma způsoby – formou individuálního studia nebo pravidelnou docházkou na výuku do autoškoly. Během teoretické výuky proberete předpisy o provozu vozidel, základy údržby a ovládání vozidel, teorii a zásady bezpečné jízdy. Součástí teoretické výuky je také kurz první zdravotnické pomoci. Teoretická výuka v autoškole zahrnuje 4 výukové hodiny, pokud studujete individuálně, čeká vás 1 hodinová konzultace.

Praktická část výuky zahrnuje jízdy a** praktickou údržbu automobilu**. Nejdůležitější částí praktického výcviku jsou jízdy. Jízdy jsou v autoškole rozděleny do tří částí. V první fázi vás čekají jízdy na auto cvičišti nebo na trenažéru, pokud ho autoškola vlastní. Naučíte se základy řízení – hlavně nastartovat, couvat a rozjezdy. Pak se vydáte do mírného silničního provozu. A až si budete alespoň trošku jistí svým řidičským uměním, vydáte se do hustého provozu. A nakonec vás nemine jízda za zhoršených podmínek.

Podle zákona musíte v** autoškole** absolvovat minimálně 28 vyučovacích jízd. Jedna jízda trvá stejně jako ve škole 45 minut. A v jeden den nesmíte absolvovat více než dvě vyučovací hodiny.

Pokud odjezdíte 28 lekcí a nebudete si za volantem jistí, můžete si v autoškole domluvit jízdy nad rámec výuky. Za každou jízdu navíc si budete muset připlatit.

Nejste s výukou v autoškole spokojeni?

Samozřejmě jste nic nenechali náhodě a výběru autoškoly jste věnovali dostatek času. Přesto všechno se může stát, že nebudete spokojeni s kvalitou výuky. Pokud se vám nepodaří vyřešit své problémy s vedoucím autoškoly, můžete** přestoupit do jiné autoškoly**. Vedení autoškoly vám v přestupu nemůže bránit. V autoškole požádejte, aby vám vydali vaší žádost a potvrzení o absolvované výuce a doklad o finančním vyrovnání. O přestup můžete požádat také v případě, kdy jste neúspěšně absolvovali zkoušku.

Závěrečná zkouška v autoškole

Jakmile splníte zákonem stanovené podmínky a jste si jisti svou jízdou, můžete se přihlásit k závěrečné zkoušce. K závěrečné zkoušce se přihlásíte prostřednictvím autoškoly.  Zkoušet vás bude zkušební komisař, který je zaměstnancem obecního úřadu, pod který autoškola spadá.

Závěrečná zkouška má tři části a všechny tyto části budete absolvovat v jeden den.

Čeká vás :

 • písemný test
 • ústní zkouška
 • jízdy.

Cílem písemného testu je prověřit vaše teoretické znalosti pravidel silničního provozu a první pomoci. Test se píše na počítači a na jeho vypracování máte 45 minut. Jakmile skončíte, zobrazí se vám a zkušebnímu komisaři vaše bodové ohodnocení. Test je složen z náhodně vybraných 25 otázek. Abyste byli úspěšní, musíte získat minimálně 43 bodů. Maximální bodová hranice je 50 bodů. Bez ohledu na výsledek vašeho testu, vás čekají další části závěrečné zkoušky.

Ústní zkouška je zaměřena na vaše znalosti z údržby, ovládání a techniky automobilu. Od zkušebního komisaře dostanete jednu z otázek a budete muset prokázat, že víte jaký je například rozdíl mezi vznětovým nebo zážehovým motorem nebo že víte, kam dolít olej a podobně.

Největší obavy mají žáci autoškol ze závěrečných jízd.** Závěrečná jízda v autoškole** trvá zhruba půl hodiny. Zkušební komisař zjistí, jestli automobil zvládáte a jak dodržujte pravidla silničního provozu v praxi.

Kolik stojí závěrečné zkoušky v autoškole?

Přesto, že za výcvik v autoškole zaplatíte, nějakou korunu navíc vás bude stát i vykonání závěrečné zkoušky. První zkouška vás vyjde na 700 korun. Tuto částku si nevybírá autoškola, ale obecní úřad s rozšířenou působností, kam autoškola spadá.

Každá další oprava vás bude stát:

 • Oprava písemného testu -100 korun.
 • Nová zkouška z údržby – 200 korun.
 • Další zkouška z jízd – 400 korun.

Závěrečnou zkoušku musíte poprvé absolvovat nejpozději do 18 měsíců od té doby, co jste do autoškoly začali chodit. Jestliže neuděláte některou část zkoušky napoprvé, musíte ji opravit do půl doku od prvního termínu. Pokud to nestihnete, musíte celý výcvik zaplatit a absolvovat znova.

Až se vám podaří získat řidičský průkaz a usednete za volant, zbytečně neriskujte a neohrožujte ani sebe ani ostatní. Mějte na paměti, že auto je dobrý sluha, ale zlý pán.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23854 (topprodukt.cz#360)


Přidat komentář