Autoškola - Krnov

Lidí, kteří absolvují autoškolu je čím dál více. Pokud i vy patříte mezi ty, jež ještě nemají řidičské oprávnění, tak vás to možná čeká také. Vlastnictví řidičského oprávnění je totiž velmi praktické, ať už řídíte denně či nikoli.

Co autoškoly nabízí?

Záleží na typu zařízení. Ne každá autoškola může poskytnout kompletní školení ve všech motorových vozidlech, protože je samozřejmostí, že ke každé skupině vlastní autoškola i příslušné motorové vozidlo. Co se týká školení, tak nejvíce jsou využívány zejména skupiny A a B a jejich podskupiny. Jedná se o motocykly (skupina A) v různém objemu a osobní automobily (skupina B), které rovněž mohou mít rozdělení. Dále se pak nabízejí i nákladní automobily (skupina C), autobusy (skupina D) anebo samostatné řízení traktoru (skupina T). Pak můžete narazit i na písmeno E, což označuje přídavné přívěsy. Tím ale služby autoškoly nekončí. Můžete si udělat i kondiční jízdy, pokud jste dlouho neřídili a potřebujete zpět získat tzv. grif. Jistota řidiče je skoro stejně důležitá jako jeho řidičský um, protože nejhorší jsou dvě skupiny řidičů – tzv. piráti silnic a nejistí lidé, kteří jednou jedou 50 km/h, pak 130 km/h a posléze 70 km/h. Autoškoly pak ještě nabízí i školení referentů, což už jsou profesionální řidiči a potřebují toho znát více než civilní účastnící silničního provozu.

Co potřebujete k tomu, než půjdete do autoškoly, jak probíhá výcvik a jaká je charakteristika jednotlivých skupin či služeb?

Autoškola Krnov– co potřebujete před nástupem?

Vstupním faktorem je splnění požadované dosažení věkové hranice dle požadavků dané skupiny (více níže). Co se týká věku, tak vám musí být požadovaná léta alespoň v den ukončení výcviku. Pak musíte přinést řádně vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je i potvrzení o zdravotní způsobilosti, díky němuž musíte jít k lékaři. Ten zhodnotí, zda jste způsobilí k řízení motorového vozidla a případně vám doplní i určitá omezení (např. nošení brýlí). V některých případech vám může lékař napsat i osvobození (např. osvobození z připoutání bezpečnostními pásy).

Autoškola Krnov – řidičská oprávnění a skupiny

Řidičské skupiny se dělí dle typu vozidla i jeho výkonnosti. My si přiblížíme ty výše zmíněné.

Skupina A

Sem spadají motocykly. Jednak to může být podskupina AM, která se vztahuje na malý motocykl s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h. Věková hranice pro zažádání o řidičské oprávnění je 15 let. Pokud nejste plnoletí, tak musíte dodat k přihlášce i písemný souhlas zákonného zástupce.

Pak se nabízí podskupina A1, která platí pro motocykl do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW. Řidičský průkaz na tuto skupinu můžete mít už v 16-ti letech a opět platí, že v případě neplnoletosti potřebujete písemný souhlas zákonného zástupce.

Pak se nabízí i skupina A, která se vztahuje na řízení motocyklu do výkonu 25 kW a do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Věková hranice je zde už 18 let.

Skupina B

Zde se jedná o nejžádanější skupinu. Tou je osobní automobil a přesněji se jedná o oprávnění řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny, max. počtu 8 pasažérů (plus řidič) a hmotnost přívěsu je do 750 kg. Oprávnění se vztahuje i na řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny. Věková podmínka je zde plnoletost, tedy dosažení 18-ti let.

Skupina C

Nákladní vozy jsou vozidla o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg a pokud nejsou určena k přepravě osob. K nim pak může být připojeno vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost je 750 kg. Zde už ale musíte mít řidičské oprávnění na skupinu B. Rovněž se také nabízí rozšíření o skupinu E, kdy pak platí, že můžete řídit soupravy motorových vozidel tvořené nákladním automobilem a přívěsem nebo návěsem bez omezení hmotnosti soupravy (např. kamion s přívěsem).sk. C

Skupina D

Zde se jedná o autobusy. Vozidla, která přepravují více než 8 osob (plus řidič) a na vozidlo smí být připojen přívěs s maximální přípustnou hmotností do 750 kg. K získání tohoto oprávnění vám musí být alespoň 21 let, musíte mít řidičský průkaz skupiny B a být odborně a zdravotně způsobilí.

Kondiční jízdy a školení referentů

Kondiční jízdy slouží k tomu, aby řidič získal opětovně jistotu za volantem. Osvojené dovednosti se nezapomínají, ale reakce řidiče jsou po delší prodlevě nejisté a to může způsobovat komplikace i nehody. Proto si objednejte několik kondičních jízd, které vás vrátí zpět do jistoty za volantem.

Školení referentů je už pro profesionální řidiče, kteří mají řízení jako součást svého povolání. Zde se jedná o lidi, kteří např. řídí automobil na služební cestě a je jedno, zda je to firemní či soukromý vůz. Stejně tak se může jednat i o řidiče, kteří potřebují profesní osvědčení. Je to nutné ze zákona, kdy se jedná o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stále máte pocit, že řidičské oprávnění nepotřebujete? Asi každý jednou pocítil, že se musel vázat na někoho, kdo měl automobil nebo třeba na jízdní řády. Když máte k dispozici auto, tak jste pánem svého času, můžete jezdit na kratší i delší vzdálenosti, snadněji obstaráte nákupy nebo přemístíte více věcí, když jezdíte na chalupu. Ekonomicky – pokud vás budou jezdit více jak dva – vás jízdy autem rovněž vyjdou levněji než vlakem. Navíc jízda autem, ale i motocyklem, je komfortnější a více si ji užíváte než cestování cizími dopravními prostředky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24096 (topprodukt.cz#824)


Přidat komentář