Autoškola - Mladá Boleslav

Po silničních komunikacích se můžete pohybovat různě. Využijete automobilu, motocyklu, ale i větších motorových vozidel. Výhodou pro vás je, že tyto prostředky můžete řídit sami. Máte už řidičský průkaz?

Proč mít řidičské oprávnění?

Pokud nemáte řidičský průkaz, tak jste asi někdy sami pocítili jistou závislost. Ne v tom smyslu, že nemůžete bez něčeho být, ale závislost na někom nebo něčem. Když se potřebujete někam dopravit, musíte oslovit buď příbuzného, souseda, přítele apod. a tím pádem se přizpůsobujete harmonogramu někoho jiného, tudíž nemůžete vyrazit, kdy chcete. Pak se nabízí otázka hromadné dopravy. Autobusy, tramvaje, metro nebo vlaky mají své časové jízdní řády. Dejme tomu, že ve městech tyto spoje nějak fungují, ale třeba vlaky jsou už známé svým zpožďováním, které čítá i několik hodin. Nemůžete si být proto jisti, že na dané místo přijedete včas, pokud vůbec. Pak se tu nabízí nevýhoda i v tom, že tyto dopravní prostředky v noci nejezdí. Dále pokud nemáte svůj automobil, tak nemůžete převážet větší množství věcí, což někdy značně komplikuje život.

Obtíží, které s sebou nese absence** řidičského průkazu** je ale mnohem více. Proto neváhejte a udělejte si kurz v autoškole, která vám pomůže k získání řidičského oprávnění.

Autoškola - před nástupem

Než začnete absolvovat kurzy v autoškole, tak musíte jednak splňovat věkovou hranici, kterou požaduje příslušná skupina nebo podskupina. U motocyklů to může být už od 15-ti let,** automobily si žádají plnoletost**. Alespoň v den ukončení výcviku vám ale musí být požadovaných let.

Dále si vyzvednete „žádost o řidičské oprávnění", kterou vyplníte. Její součást je pak i „potvrzení o zdravotní způsobilosti", které vám potvrdí lékař. Ten zhodnotí, jestli jste zdravotně způsobilí řídit dané motorové vozidlo a také, jestli nemáte nějaká omezení.

Autoškola – co vás čeká

V** autoškole** vás nejprve teoreticky seznámí s jednotlivými** pravidly silničního provozu, významem dopravních značek, základy zdravovědy a technickým systémem daného vozidla**. Teorie je doplněna i praxí v podobě jízd, které absolvujete. Ty probíhají ve cvičném vozidle, kde vy sedíte na místě řidiče a vedle vás lektor, který má k dispozici druhé pedály (spojku a brzdu), aby mohl zasáhnout, pokud uděláte chybu.

Až toto vše absolvujete, tak vás čeká zkouška jednak formou testu a také** praktické jízdy**, kde komisař zhodnotí, zda jste schopni vyjete na silnici. Stačí jedna chyba při řízení a zkoušku musíte opakovat.

Řidičská oprávnění a skupiny

Je více dopravních prostředků, a proto je i více skupin, potažmo i podskupin.

Skupina A

Jedná se o motocykly. Ty mají nejvíce specifik, co se týká výkonu, proto zde nalezneme nejvíce podskupin.

První podskupina vás opravňuje řídit malý motocykl nebo moped s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h. Pokud chcete získat řidičské oprávnění, tak vám musí být alespoň 15 let a jestli nejste ještě plnoletí, tak potřebujete písemný souhlas zákonného zástupce.

Další podskupina se vztahuje k motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW. Zde je stanovena věková hranice od 16-ti let a rovněž platí, že v případě neplnoletosti musíte dodat i písemný souhlas zákonného zástupce.

Kde se už vyžaduje plnoletost, je oblast motorek do objemu 25 kW a do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Pak se nabízí ještě neomezená kapacita motorky, tedy více jak 25 kW a poměr nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Zde je ovšem podmínkou minimální věk 21 let a vlastnictví řidičského oprávnění již na předchozí skupiny.

K věkovému omezení se pak vztahuje ještě výjimka, že pokud jste držitelem licence motoristického sportovce, tak můžete řídit motorky i v nižším věku na soutěžích apod., ale mezi civilní řidiče na silnici nesmíte.vztahuje se to jen na sportovní soutěže, na silnici mezi civilní řidiče nesmíte.

Skupina B

Jedná se o osobní automobil, tedy motorová vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny o maximálním max. počtu 8 pasažérů (navíc řidič), kde hmotnost přívěsu je do 750 kg. Oprávnění se vztahuje i na řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny. Pro získání řidičského oprávnění vám musí být alespoň 18 let v den ukončení výcviku.

Existuje ještě** podskupina B1**, kde automobil nesmí přesáhnout 550 kg hmotnosti. K osobnímu automobilu si ještě můžete pořídit i doplňkové skupiny. Tou může být** kombinace B+E**, kdy se jedná o soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg.

Kondiční jízdy

Dobrý řidič je jistý řidič. Pokud dlouho neřídíte automobil, tak si nejste jistí některými reakcemi. Pokud před vámi někdo dostane smyk, nečekaně odbočí, udělá tzv. myšku, tak zde je třeba mít okamžité reakce, abyste se vyhnuli nehodě. Rovněž to platí o plynulosti jízdy. I když jedete pomalu, tak pokud jednou jedete 30 km/h, pak 70 km/h, tak ostatní řidiči nevědí, co mohou čekat a včas nezareagují na vaši jízdu. To posléze rovněž vede k nehodám. Zde je proto vhodné si znovu osvojit řízení motorového vozidla, protože praxe dělá dobrého řidiče.

Ještě váháte, zda absolvovat autoškolu? Myslíte, že to nezvládnete? Ale zvládli to přece i jiní. Výhodou je, že můžete dělat zkoušky vícekrát. Spousta lidí navíc tvrdí, že i když před řízením neměli vztah k motorovým vozidlům, tak najednou je začalo řízení bavit a jízda je pro ně požitek. Proto si i vy pořiďte** řidičský průkaz**, který se vám rozhodně neztratí, ať už jej budete potřebovat, když pojedete na soukromé cesty anebo jeho vlastnictví bude vyžadovat zaměstnavatel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24137 (topprodukt.cz#901)


Diskuze a zkušenosti

školák | 14.11.2015 18:24
kde je kontakt na tu školu ????????????????????????????????????????????????????????????? DEBILNI RAKLAMA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Přidat komentář