Bezpečnostní služby - Vsetín a okolí

Málokterý podnikatel provozuje svou živnost z domu. Ostatně, ve většině případů to ani nejde. Objekt, který si pak nechá postavit, nebo zakoupí, pro něj představuje místo podnikání, ale současně i nemalou starost navíc.

Těch, kteří druhým závidí jejich úspěch, peníze, moc, neubývá. Spíše je tomu naopak. Tak, jak bude bohužel ubývat pracovních příležitostí a zaměstnavatelé si budou do svých řad vybírat jen ty nejschopnější a nejšikovnější, je logické, že bude přibývat jedinců sice práce schopných, ale nezaměstnaných. A rozhodně neplatí to, i když to často slyšíme, že ten, kdo chce dělat, si práci najde.

Vandalismus, vloupání a krádeže

Nedostatek peněz, neschopnost placení půjček a pozdější případná exekuce, dokáže i slušné lidi změnit, a to do té míry, že se mohou uchýlit ke zkratkovitému jednání a rozhodnutí. Řeč je o vloupání, krádeži, nebo „jen“ pomstění se bývalému zaměstnavateli, spolupracovníkům. Není to zas tak dlouho, co proběhla v televizních zprávách reportáž, jak se propuštěný zaměstnanec jal vzít spravedlnost do svých rukou, a ozbrojen střílel na nejvyšší management společnosti.

Takovýchto případů a zpráv bohužel může přibývat. To, co je zřejmé, tak nebude ubývat vloupání a krádeží, ať už do soukromých bytů, nebo komerčních prostor. I kdyby měl někdo tu moc mávnutím kouzelného proutku nabídnout všem stejné možnosti, tak časem opětovně vznikne závist. Ostatně, to je jedna z našich lidských vlastností.

Nabídka komerčních bezpečnostních služeb

Jak však účinně ochránit například firemní prostory, před případnými lupiči a organizovanými skupinami vykrádačů či před vandaly? Jedno efektivní řešení, které využívá nemalá řada firem, spočívá v podobě využití služeb některé z bezpečnostních agentur.

Správa majetku

Pod správou majetku je možné si představit leccos. Na správu majetku je možné se dívat z pohledu údržby budovy, aby nechátrala v případě dlouhodobé nepřítomnosti majitele objektu. U udržované budovy je také menší pravděpodobnost, že by k ní byly přitahovány rozličné party, ať už drogově závislých, povalečů, vandalů aj.

Na správu majetku je však možné se také dívat v souvislosti s bezpečností. Pro běžnou výrobní firmu nebo celé průmyslové areály je problematika správy majetku a obstarávání nezbytných služeb spíše zátěží. Odborná firma je na základě zkušeností schopna poskytnout veškerý servis a navíc optimalizovat nezbytné výdaje. Převezme odpovědnost za sledování a dodržování termínů povinných revizí a technických prohlídek včetně zabezpečení realizace kvalifikovanými osobami nebo odbornými firmami. Je více než pravidlem, že k mimořádným událostem dochází po pracovní době nebo o víkendech. Následné škody, které se musí odstranit se zpožděním, stojí zbytečně vynaložené finanční prostředky, ale i škodu na pozastavené výrobě apod. Díky propojenosti strážní služby a správy majetku lze na vzniklé provozní problémy a havárie reagovat okamžitě a tím minimalizovat ekonomické ztráty.

Provádění úklidových prací lze zajistit vlastními zaměstnanci, problém však nastává při onemocnění těchto zaměstnanců a opět je nezbytné tento problém vyřešit. Můžete očekávat nejen kvalitně odvedenou práci, ale zároveň se nemusíte zabývat starostmi kde sehnat uklízečku, když nám ta Vaše onemocněla. Všichni zaměstnanci odborné firmy jsou prověřování na spolehlivost a beztrestnost včetně pracovníků, kteří pracují pod správou majetku. Zákazníci se tak nemusí obávat si nechat uklidit své prostory po pracovní době. Je jistě příjemné přijít ráno do čisté a uklizené kanceláře.

Správa majetku - chodníky a střechy

Pro podzimní a zimní období jsou charakteristické časté mrazíky a náledí. Objednáte-li si správu majetku, pak jedna z dílčích činností, je právě údržba chodníků a komunikací, a to celoroční. Náledí dokáže potrápit nejednoho z nás. Chirurgové by mohli povídat, kolik vyvrknutých kotníků a zlomenin musí ošetřit v souvislosti s náledím a neudržovanými chodníky. Ovšem nejen udržované chodníky můžete poptávat. Další dílčí službou je ošetření travnatých porostů, vyřezání náletových dřevin, a to včetně likvidace vzniklého odpadu.

Zima zanechá stopy svého působení nejen na chodnících, ale také střechách. Je sice romantika sama, procházet se zasněženou krajinou a dívat se na domky a chalupy, jejichž střechy zdobí sněhová pokrývka a rampouchy. Romantika však končí v momentě, kdy sněhových čepice je až přespříliš a hrozí její sesunutí na kolemjdoucí. To samé platí u rampouchů, kdy hrozí jejich odlomení při oteplení. Vy si však, jako majitelé objektů, nemusíte dělat starosti, že byste ohrozili bezpečnost svoji, Vašich zaměstnanců a kolemjdoucích. Stačí se s danou firmou domluvit na službě v podobě řešení kalamitních stavů střech a námraz.

Ochrana osob a majetku

Také ochranu osob a majetku je možné členit na jednotlivé služby. Co však mají společného a stěžejního, je ochrana, a to Vaše, firmy, zaměstnanců. Pojďme se blíže podívat, jaké služby si můžete objednat u výše uvedené firmy.

Kontrola a evidence návštěv, vozidel, zaměstnanců

Říká se důvěřuj, ale prověřuj. Ne u každé firmy je vrátnice, či recepce, kde by příslušný pracovník kontroloval, zda návštěva, která přichází, je ohlášená, není nebezpečná aj. Ovšem ani existence vrátnice není ještě zárukou, že se do Vaší firmy nedostane nepovolaná osoba, ať už po svých, nebo autem. Častokrát totiž ve vrátnici sedí starší jedinci, kteří co si budeme povídat, by se jen těžko rozeběhli za jedincem, který by se přes ně proplížil. A co se týká recepce, tak firmy, které je mají, tak činí z důvodu spíše reprezentace firmy. A tak za recepci usadí povětšinou krásnou, něžnou ženu. A ani ta asi moc nenadělá, kdyby se do firmy dostal někdo, kdo tam nemá co pohledávat.

U bezpečnostní firmy si však můžete objednat služby, které spočívají v kontrole a evidenci návštěv, vozidel i zaměstnanců, a to ve formě písemné nebo elektronické evidence. Pracovníky ostrahy lze využít i v mimořádných případech kdy je nutné provádět přísné kontroly zaměstnanců a jejich prohlídky dle ZP 262/2006 S.§248, odst.2.. Nezanedbatelnou pomocí pro střežené firmy a podniky je kontrola zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracovišti dle ZP 262/2006 Sb., § 106, odst.4, písm.e). Zkoušky lze provádět cíleně nebo namátkově, jednorázovými detekčními trubičkami, digitálními detektory tzv. „alkoholtestery“ a testery na zjištění omamných látek a drog. Pracovní úraz či jiná zdravotní indispozice zaměstnance na pracovišti je jistě nepříjemná věc, pokud však využíváte služeb odborné firmy jsou tito zaměstnanci kvalifikovaně poskytnout první pomoc a zajistit případné odborné ošetření nebo přivolání rychlé záchranné služby (RZS).

Pochůzková činnost

Aby byl Váš objekt maximálně ochráněn, pak můžete využít nejen možnosti EZS, tj. elektronické zabezpečovací signalizace, a to připojené na PCO (Pult centralizované ochrany). Stále velmi žádanou a oblíbenou službou je i fyzická pochůzková činnost. Doporučujeme využít možnosti pochůzek nejen v pravidelném čase, ale také v nepravidelných časových úsecích. Touto kombinací odradíte značnou část případných lupičů, vandalů a dalších osob, které by se rozhodli vypravit do Vaší firmy, objektu, ať už za účelem vykradení, nebo zdemolování.

Pochůzkovou činností lze navíc zajistit zabránění různým provozním a ekologickým haváriím včasnou reakcí na mimořádnou událost. Materiální škody mohou vzniknout také při nedodržení požárních předpisů a pravidel. Preventivními kontrolami při pochůzkové činnosti lze mnohdy zabránit vzniku požáru nebo jej lokalizovat dříve než dojde k velkým škodám na majetku. Za nejvíce rizikové práce se považuje práce s otevřeným ohněm (pálení, svařování). Využití pracovníků ostrahy při požárním dohledu po skončení prací se již mnohokrát osvědčilo a požár byl uhašen hned v počátku.

Kamerové dohledové systémy

Umožňuje efektivním způsobem kontrolovat střežený prostor, monitorovat výrobní procesy, zajistit tak dozor nad rozsáhlými oblastmi s možností okamžité odezvy. Kamerové a dohledové systémy jsou určeny primárně k zajištění bezpečnosti a ochrany (v kombinaci EZS a EPS s připojením k Internetu). Zjednodušeně lze kamerové systémy rozdělit na digitální IP kamerové systémy (IP kamery, řídící server, připojení do internetu) a analogové kamerové systémy (analogové kamery, digitální záznam na DVR s připojením do internetu). Kamerový dohledový systém je napojen na elektronický bezpečnostní systém u zákazníka. V případě ohlášeného poplachu z objektu zákazníka se operátor spojí přes kamerový pult centrální ochrany s kamerovým systémem v objektu v reálném čase (on-line) a vyhodnotí situaci na objektu. Kamerový pult centrální ochrany je 24 hodin denně pod dohledem odborně vyškoleného personálu, který poplach vyhodnotí a okamžitě na místo posílá výjezdovou skupinu zásahové jednotky. Ta po zajištění situace a místa činu informuje zákazníka a popřípadě na místě vyčká do příjezdu Policie ČR.

Zabezpečení kulturních a společenských akcí

Co si budeme nalhávat, při kulturních a společenských akcích se ve značné míře popíjí alkoholické nápoje. Bez alkoholu, ať už sklenky vína, nebo něčeho tvrdšího, má většina z nás pocit, že se nedokáže tolik bavit. Ovšem, povětšinou nezůstane jen u jedné sklenky, či jednoho panáku. To by ještě nebylo tak zlé. Horší je, že každý z nás se jinak chová, když požije více alkoholu, nebo mu alkohol zrovna nesedne. Někdo je sice veselý, hovorný a více uvolněný. Jiný je uvolněný až přespříliš, ztratí zábrany a může být vulgární, útočný, agresivní.

Blíží se čas vánoční, a ten je spojený i s večírky, které pro své zaměstnance pořádají zaměstnavatelé. Také budete pořádat večírek? Přizvete na něj živou hudbu? Nebo spíše plánujete uspořádat sportovní akci, či ples? Ve všech těchto případech můžete využít služeb profesionální firmy, která se postará nejen o bezpečí účinkujících, ale také bude její snahou, aby byl zajištěn celkový pořádek před, během i po akci.

Dohled nad dodržováním léčebného režimu

Jednou z dalších činností je provádění kontrol nemocných zaměstnanců, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými dle ZP 262/2006 Sb.,§ 192. a dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. hradí prvních 21 kalendářních dnů nemocenské zaměstnavatel. Kdy je vhodné provést kontrolu nemocného? Zejména tehdy, když jako zaměstnavatel máte podezření, že Váš zaměstnanec nemoc pouze předstírá, ze zaměstnání bere nemocenskou a přitom vykonává jinou činnost. Co bude našim úkolem? Úkolem našeho pracovníka bude osobní návštěva Vašeho nemocného zaměstnance v místě nahlášeného pobytu, kde bude následně sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li nemocný zaměstnanec v místě nahlášeného pobytu zastižen, bude vše písemně zaprotokolováno a provedena fotodokumentace místa bydliště. Zaměstnanci bude ponechán Protokol o kontrole dodržování léčebného režimu a jeho nezastižení. Na základě námi zpracovaného protokolu pak budete moci z části (nebo zcela) odebrat danému zaměstnanci nemocenské dávky. Kontroly lze dle Vašeho přání provádět i o víkendu. Co Vám to přinese? Tyto kontroly jsou především účinným preventivním prvkem a také vám pomůžou odhalit zaměstnance, kteří úmyslně omezují a komplikují chod vaší firmy a v neposlední řadě vás stojí peníze, které vydáte na jejich nemocenskou.

Bezpečnost práce a požární ochrana

Když hovoříme o bezpečnosti, tak nemůžeme nezmínit bezpečnost práci a požární ochranu. Jednotlivé firmy se liší tím, že nabízí odlišné služby, vyrábí jiné produkty aj. V souvislosti s poskytováním služeb a výrobou, je třeba pamatovat i na „hranice bezpečnosti“. Každá pracovní pozice vyžaduje jiné pracovní postupy. A při jejich nedodržování, může snadno dojít k úrazu, v krajním případě až smrtelnému.

Žádná firma by nemohla fungovat bez kvalitních a šikovných pracovníků. Ovšem i pracovníci od Vás, jako zaměstnavatele „něco očekávají“. A není to jen pravidelná mzda, ale také zajištění bezpečnosti. Vy jim můžete bezpečnost zajistit hned několika způsoby. Jedním ze způsobů, je oslovení firmy, která se specializuje na oblast bezpečnosti práce a požární ochrany. Ta bude nejen zpracovávat a vést potřebnou dokumentaci. Součástí služeb jsou také vstupní a pravidelná školení, informování zaměstnanců, jak předcházet úrazům spojených s výkonem práce, školení v poskytnutí první pomoci ,školení řidičů referentů, zastupování při jednání s kontrolními orgány aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25130 (topprodukt.cz#2523)


Přidat komentář