Čištění kanalizací - Ostrava a okolí

Jistě jste se už i Vy setkali s ucpanými odpady, ať už doma, v práci nebo někde jinde. Pokud potřebujete poradit nebo rovnou veškeré problémy vyřešit, oslovte odborníky na čištění kanalizací.

 

Čištění kanalizace

Pokud potřebujete vyčistit domovní kanalizaci nebo kanalizaci v průmyslových objektech, je tím nejlepším možným řešením přivolat odbornou firmu na čištění kanalizací. Firmy, které se čištěním kanalizací zabývají, provádí své služby všech druhů a profilů od těch nejmenších, kterými se myslí odtoky od záchodu nebo umyvadla, až po velké potrubí, které jsou umístěné v hlavních řadech. Ke své práci používají moderní techniky, díky kterým je celá práce provedena rychle a kvalitně. Pro čištění kanalizací se používají auta, která jsou vybavena kvalitní a moderní technologií určenou pro čištění kanalizací. Tato auta používají k čištění tlakovou vodu. Dále se pro čištění kanalizace používají motorová pera, která se využívají pro mechanické čištění odpadů menších profilů. Tato auta jsou vybavena značným množstvím čistících trysek, která vyčistí i hodně zatukované potrubí.

Čištění kanalizací recyklačními vozy

Vozy, které se k čištění kanalizace používají, využívají recyklační systém, což se projevuje tak, že vůz během čištění kanalizace nasává pevný materiál společně s vodou, kterou následně recykluje a tuto poté opět použije pro další čištění kanalizace. Výhodou použití recyklačního vozu je to, že odpadne nutnost jezdit pro vodu potřebnou k čištění kanalizace, odsají se pevné nečistoty kanalizace a je zde možnost odvezení vytěženého materiálu, který zůstává v cisterně vozu přímo na skládku, čímž Vám odpadají náklady na převoz takového materiálu dalším vozem.

Sací bagr

Sací bagr Vám na první pohled určitě nebude připomínat klasický bagr, neboli zařízení, na které jste ze stavenišť zvyklí. Spíše svým vzhledem odkazuje na vozy technických služeb. Sací bagr má své funkční přednosti, jejichž využití je opravdu mnohostranné. Sací bagr je užitečný zejména při řešení havarijních situací, jako jsou např. poruchy vodovodních rozvodů. Sací bagr se osvědčil při pracích souvisejících s čistěním kanalizace. Velký význam má jeho nasazení i při hloubení rýh v městských zónách, při čištění ucpaných uličních vpustí, šachet nebo odvodňovacích svodů. Díky použití sacího bagru je možné snížit výskyt případných škod, které jsou způsobené na rozvodech v zemi, minimálně o 90%. Úspornost použité technologie dokládá fakt, že dobu prací je možné zredukovat např. ze 2 dnů na jeden den, a celý proces vyžaduje podstatně menší rozměry vyhloubených jam.

Jak sací bagr funguje?

Sací bagr nasaje sypký materiál do sací hadice, kterou lze za pomoci hydrauliky pohybovat v prostoru trojdimenzionálně. S připevněným standardním nástavcem hadice je možné provádět hloubkové výkopy až do několika metrů. Pomocí sací hadice je nasátý materiál dopraven do sběrného kontejneru, který je umístěn ve vozidle a který se vyprazdňuje do strany. Osa otáčení kontejneru je ve výšce asi 1,6 m nad povrchem, čímž je dána možnost vyprazdňovat obsah např. do dalších, k tomuto účelu přistavených kontejnerů. Sací efekt má sací bagr díky výkonnému ventilátoru, který je poháněn motorem nosného vozidla a vytváří silný objemový proud vzduchu.

Co vše patří do čištění kanalizace?

Do čištění kanalizace patří např. havarijní čištění kanalizace, čištění bytových odpadů, jako je čištění odtoků od WC, dřezů, umyvadel, atd. Dále zde patří čištění domovních stoupaček, čištění ucpané kanalizace, frézování domovních stoupaček, čištění koupelnových vpustí, čištění dešťových svodů, dvorních dešťových vpustí, čištění revizních šachet, frézování kořenů a inkoustů v kanalizaci, čištění silně zatukovaného potrubí, čištění areálové kanalizace, velkých stok, horských dešťových vpustí, čištění čerpacích stanic, čištění jímek, nádrží a septiků tlakovou vodou, čistění protlaků, propustků, čištění nového potrubí, nebo také preventivní čištění kanalizace.

Monitoring kanalizace

Pokud potřebujete zjistit stav Vaší kanalizace, nebo se Vám kanalizace pravidelně či opakovaně ucpává a Vy nevíte proč se tak děje, obraťte se na profesionální firmu, která provádí i služby v oblasti revizí kanalizace. Taková odborná firma zjistí stav Vašeho potrubí, vyhodnotí závady ve formě písemně zprávy včetně obrázků a záznamu na CD nosiči. Firmy provádějící monitoring kanalizace provedou prohlídku Vaší kanalizace bez ohledu na šířku profilu. Pro revize kanalizace se používají kamerové systémy, které jsou plně vybavené nejmodernější technikou.

Součástí kamerového systému je posuvná kamera pro revizi potrubí nebo pojízdná kamera s rotační hlavou s možností vyměřování velikostí trhlin, přesahu hrdel a spádu potrubí. Samozřejmostí je prolínání ujeté vzdálenosti a popisu závad do obrazu přímo při provádění prohlídky.

Kdy se nejčastěji provádí monitoring kanalizace?

Na firmu, která provádí monitoring neboli revizi kanalizace za použití kamery, se můžete obrátit, pokud zjistíte ucpání potrubí, nebo se Vám opakovaně ucpává kanalizace, k tomu, abyste zjistili stav kanalizace např. před rekonstrukcí, pokud se vyskytne zápach v objektu, nebo dojde k propadnutí terénu v blízkosti průběhu kanalizace. Dále se monitoring kanalizace provádí při vlhnutí zdí, při přejímce kanalizace po výstavbě, pokud dojde k zatékání splaškové nebo dešťové vody do objektu, při prováděné revizi kanalizace po provedené opravě, pokud potřebujete zjistit směr vedení kanalizace v součinnosti s trasovacím zařízením nebo vyhledat odbočky, oblouky, revizní šachty a další prvky v kanalizaci.

Rekonstrukce potrubí

Při navrhování, provádění a rekonstrukci kanalizačního potrubí často dochází k chybám, které mohou vést k následným poruchám vnitřní kanalizace. V nejhorším případě může nastat situace, že kanalizační potrubí nebude kapacitně vyhovovat požadavkům, které na něj provoz budovy klade. Některé poruchy v kanalizačním potrubí se začínají objevovat při špatném používání nových materiálů, nebo také při nedodržování technologických postupů. Podstatné a zároveň závažné je, že se poruchy v kanalizačním potrubí projeví až po určité době provozu budovy. Proto pokud rekonstruujete kanalizace, až už doma nebo ve firmě, vždy zavolejte profesionální firmu na kanalizace, která Vám veškeré práce provede kvalitně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24985 (topprodukt.cz#2371)


Přidat komentář