Demoliční práce - Blansko a okolí

Demoliční práce nezačínají samotnou demolicí. Objednáte-li si u profi firmy demolici určitého objektu, pak můžete počítat i s přípravnými pracemi, odstraněním odpadu, sutě a častokrát také s následnými terénními úpravami a výkopovými pracemi.

Řekne-li se** demolice budovy**, představí si řada z nás těžkou techniku, jak láme velké kusy zdí. To je však jen část celku demoličních prací. V článku se podíváme pod pokličku firem, u kterých můžete poptávat komplexní služby v problematice demolice.

Demoliční práce – Blansko a okolí

Zakoupili jste si pozemek, na kterém bude postaven Váš nový domov? Ovšem má to jeden háček, a to, že je na pozemku objekt určený k demolici? Či přestavujete rodinný domek, chalupu?

Váš problém může být relativně jednoduše vyřešen. Využijte profesionálních služeb některé z firem, jež se zabývají demoličními, ať už kompletními, nebo částečnými pracemi.

Jste-li z Blanska či přilehlého okolí a rádi byste dostali tip na kvalitní a spolehlivou firmu, pak Vám můžeme doporučit firmu pana Milana Valentu, se sídlem Mezimostí 49, Svitávka, 67932.

Firma pana Valenty se specializuje na demoliční a výkopové práce. Kromě toho si u nich můžete objednat i bourací práce a zednické úpravy.*** *** Budete-li mít zájem o některou z nabízených služeb, pak jednoduše kontaktujte pana **Valentu na telefonním čísle +420 777 273 329. Dáváte-li přednost písemné komunikaci, pak můžete Vaše dotazy, poptávku směřovat na e-mail vedassa@seznam.cz.

Pojďme si nyní přiblížit, co můžete očekávat od firmy, kterou si objednáte na demolici například zchátralého domku, chalupy.Demoliční práce - Blansko a okolí

Potřebné vybavení pro demoliční práce

Ať už bude pro Váš objekt využito** ruční demolice, nebo demolice strojové**, bez patřičného a kvalitního nářadí a techniky, se žádná demoliční firma neobejde.

S jakým nářadím a technikou takové firmy pracují? Především se setkáte s hydraulickými nůžkami na ocel – hydraulickými demoličními nůžkami – hydraulickými kleštěmi - bouracími kladivy – zemními stroji – bagry – kolovými nakladači – pásovými nakladači – drapáky - drtiči aj.

Hydraulické nůžky

Jedná se o nářadí, které se využívá při ruční demolici. Díky nim se výrazně sníží otřesy, vibrace a především s nimi můžete pracovat na místech, která nejsou pro stroje snadno přístupná. Hydraulické nůžky disponují výměnnými zuby i noži. Rozvor jejich čelistí může být od cca 360 mm do cca 1400 mm.

Bourací kladiva

Řekne-li se bourací kladivo, může si řada z nás představit standardní kladivo k zatloukání hřebíků. Bourací kladivo však svým vzhledem připomíná vrtačku. Bourací kladivo si poradí s takovými materiály, jako je například asfalt, beton aj. Na trhu jsou i takové, které disponují nízkou hlučností.

Objekty určené pro demolici

Jaké veškeré objekty je možné si nechat odborně zbourat u demoliční firmy? V podstatě je možné si nechat objednat demolici jakéhokoli objektu, který je samozřejmě Váš a současně, který není chráněnou památkou. Takže, ať už potřebujete zbourat dům, chatu, chalupu, benzínovou pumpu, panelový dům, průmyslový areál, komín, most, železobetonovou stavbu, nebo výškovou budovu, stačí se jen obrátit na specializovanou demoliční firmu.

Demoliční práce - Blansko a okolíVyřízení demoličního výměru

Aby mohlo dojít k demolici, nestačí samozřejmě jen, že daný objekt je Váš a nejedná se o chráněnou památku. Je zapotřebí mít také vyřízené povolení o odstranění stavby. Řeč je o demoličním výměru.

Zajištění bezpečí při demoličních pracích

Ať už bude objektem demolice rodinný domek, chalupa, komín, výšková budova aj., vždy je potřeba zajistit, aby nedošlo k případnému ohrození zdraví, jak pracovníků, tak náhodných kolemjdoucích, či sousedů, jež bydlí v těsné blízkosti.

Před tím, než se demoliční firma pustí s vervou do práce, zajistí objekt páskami, v případě potřeby použije i ochranné sítě, jež zamezí, aby kusy omítky, zdiva všemožně dopadaly na zem. V případě, že v těsné blízkosti objektu určeného k demolici, sousedí jiné objekty, je zapotřebí informovat tyto majitele. V tom případě se informujte u Vámi vybrané firmy, zda se o dané také postará, či máte sousedy obeznámit s termínem a dobou demolice Vy sami.

A pak tu máme ještě otázku bezpečí, ovšem vzhledem k životnímu prostředí. Při demolici bude vznikat v menší, či větší míře oblaka prachu. Je možné tomuto účinně zabránit, a to pravidelným skrápěním stavby vodou. U profi firem je tento krok samozřejmostí.

Demoliční práce - Blansko a okolíPřípravné demoliční práce

Před tím, než přistoupí Vámi vybraná firma k ruční a/nebo strojní demolici, jsou na řadě takzvané přípravné práce. K těm se řadí vyklizení daného objektuodpojení od médií (vodovody, kanalizace, přívody elektrické energie, telefony, plynu) – demontáž veškerých zařizovacích předmětů (například umyvadla, dřezy, toaleta, bidet, vana, sprchový kout aj.) -** demontáž otopných těles – demontáž rozvodů – demontáž oken – demontáž zárubní a dveří** aj.

Demoliční práce v kostce

Na některé z přípravných prací již plynule navazuje samotná demolice. Ta se sestává z kroků, ke kterým patří kupříkladu: odstranění střešní krytiny – demontáž střechy – demontáž interiérových příčkových stěn v objektu – rozebrání, či vybourání celého obvodového pláště stavby – demolice podlahových konstrukcí, včetně krytin demolice všech základových konstrukcí.

Jakmile je vše tzv. srovnáno se zemí, či spíše jsou na zemi hromady sutě a odpadu, následuje jejich odvoz a případná recyklace.

Práce následující po demolici objektu

Proběhla úspěšně demolice objektu a na místě, kde ještě před nějakou dobou stál, je nyní hromada odpadu a sutě? Tím ovšem kompletní demoliční práce nekončí. Následuje závěrečná fáze demolice, a tou je odvoz odpadu, sutě k recyklaci a na příslušnou skládku.

Vyrovnání terénu

Odpad i suť jsou odvezeny. Přesto s největší pravděpodobností není zrovna místo po ještě nedávno uskutečněné demolici ideální. Nyní tedy nastává čas pro srovnání terénu a jeho přípravu pro další záměry.

Demoliční práce - Blansko a okolíVýkopové práce

Tam, kde stála ještě pár dny zchátralá stavba, je nyní tzv. pusto prázdno. Máte-li vše potřebné vyřízené, tj. například povolení k zahájení prací, můžete si také u firmy, která Vám provedla demoliční práce, objednat** práce výkopové**.

Taková firma se Vám postará o výkop základů Vašeho nového domova, chaty, chalupy apod. Tímto krokem významně ušetříte nejen peníze, ale také čas, který byste museli věnovat hledáním další firmy, jež by se postarala o výkopové práce. Možná jste i uvažovali, že byste se do výkopů pustili sami. Pokud však nevlastníte těžkou techniku, tak byste se s takovou prací docela dlouhou hmoždili. A určitě bude smysluplnější, když Váš volný čas, kterého jistě nikdo z nás nemá na rozdávání, využijete efektivněji.

Po každé demolici, ať už menšího, nebo většího objektu, vznikne odpad a suť. Určitě nebylo Vaším cílem nechat si zdemolovat objekt a jeho suť si mít na stavebním pozemku. Ti, kteří se rozhodli pro demolici třeba zchátralého stavení, činí z toho důvodu, že poté na místě původní stavby, bude stát nový objekt. Na trhu najdete firmy, které se postarají o odvoz vzniklého odpadu a sutě, a to samozřejmě dle zákona o nakládání s odpady. Jsou však i firmy, které se postarají o recyklaci stavebního odpadu, a to za pomoci vlastní recyklační linky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24697 (topprodukt.cz#1955)


Přidat komentář