Domácí zdravotní péče o seniory - Brno

Život každého z nás je složen z určitých etap - dětství, dospívání, dospělost, seniorský věk. Každý z nás se může ocitnout před situací, kdy bude potřebovat sám, nebo jeho blízcí odbornou pomoc, týkající se zdravotní péče, ve spojitosti se stářím.

Domácí péče, neboli homecare, je určitou alternativou, a to k domovům důchodců a domům s pečovatelskou službou. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že domácí zdravotní péče je poskytována v domácím prostředí pacienta, na rozdíl od zbylých dvou. A pokud není pacient soběstačný, tj. nemůže se o sebe postarat, není pro něj bohužel dům s pečovatelskou službou ani možný.

Domácí zdravotní péče představuje kombinaci sociální a zdravotní péče, a to na základě, či bez doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře.

Stáří a přicházející nemoci

Nikdo z nás nemládne. A ať chceme nebo ne, stáří se nevyhne ani nám, ani našim blízkým, kamarádům, kolegům v práci. Stáří je součástí života. Bohužel však ne každý má to štěstí být aktivním a čiperným, i když je seniorem. Někdo je na tom zdravotně špatně, přihodí se mu mozková příhoda, nešťastně upadne aj. a bude muset zůstat na lůžku.

Už takto je situace pro pacienta velmi nepříjemná a stresující. A i když se rázem stane jedinec nesoběstačným, není nutné mu hned shánět místo v domově důchodců. Mohlo by se pak i stát, že zdravotní stav se nejenže nezlepší, ale kvůli smutku a pocitu osamělosti, by snadno mohl pacient upadnout do trudomyslnosti, deprese. Řešení je nasnadě, obraťte se na firmu, agenturu, která je kvalifikovaná poskytovat odbornou zdravotní péči.

Výhody domácí zdravotní péče

Výše jsme již naznačili snad tu nejstěžejnější výhodu, kterou skýtá domácí zdravotní péče. I v názvu je to zdůrazněno – domácí. Senior nemusí opouštět prostředí, na které je zvyklý, jen proto, že si nemůže dojít na toaletu či si aplikovat léky.

Jak se říká „všude dobře, doma nejlíp“. Sami si vezměte, když se vždy vracíte domů například ze služební cesty, dovolené aj. Neřeknete někdy – „konečně doma“, nebo „zlatý domov“ apod.? Domácí prostředí dělá divy – na naši psychiku, celkové rozpoložení. Kdyby Vás samotné někdo najednou odtrhnul od domova, a kromě toho, že byste byli odkázáni na pomoc druhých, byli byste i v cizím prostředí, izolováni od svých známých. Jak byste se cítili?

Další výhoda souvisí i s cenou. Ve srovnání s domovem důchodců či domem s pečovatelskou službou, vyjde domácí zdravotní péče výhodněji.

Jakákoli nemoc, třeba virového původu by mohla jenom ztížit zdravotní situaci pacienta. A pokud by byl v prostředí, kde se pohybuje hodně lidí, je velká pravděpodobnost, že onemocní mnohem dříve, ale i častěji než v domácím prostředí.

Dostupnost služby – další, stěžejní výhodou domácí zdravotní péče spočívá v časové dostupnosti poskytovaných služeb. Kvalitní firmy poskytují péči nepřetržitě. Podle toho také poznáte spolehlivou a flexibilní firmu.

Služby firem, zabývajících se domácí zdravotní péčí

Zajímá Vás, jaké veškeré služby může poskytovat firma, která provozuje domácí zdravotní péči? Uvádíme souhrnný výčet, který je standardně pacientům poskytován. Jedná se především o zajištění nezbytné osobní hygieny (výměna plen, omytí těla, umytí vlasů, ústní hygiena apod.), aplikace injekcí a infúzí, odběr krve, převazy ran, ošetřování dekubitů, bércových vředů, kontroly krevního tlaku, kontroly hladiny cukru v krvi, masáže na prokrvení i prevenci proleženin, z důvodu nepřetržitého ležení, rehabilitace a další.

Výběr firmy poskytující domácí zdravotní péči

Domácí zdravotní péče je velmi vyhledávanou službou. Z toho důvodu je i logické, že přibývají firmy a agentury, které tuto jedinečnou službu nabízí. Jak se však říká „když dva dělají totéž, není to totéž“. A to platí i v tomto případě. Nemyslíme tím výčet nabízených služeb, ale spíše odbornost, zkušenost, přístup k práci, přístup k samotným seniorům.

Některé práce přímo vyžadují, aby zaměstnanci byli „lidskými“, měli sociální cítění, byli trpěliví, klidní, měli pochopení aj. A právě domácí zdravotní péče patří k takovým pracím. A v tomto se právě mohou jednotlivé firmy lišit, kdy někteří pracovníci vykonávají svoji práci automaticky, bez lidského přístupu, oproti jiným. Jak to však poznat?

Reference – poptejte se svých známých, přátel, zda mají zkušenosti s příslušnou agenturou. V případě, že mezi Vašimi známými není nikdo, kdo by služeb domácí zdravotní péče využíval, zkuste ještě zapátrat na internetu. Je tu i možnost zjištění spokojenosti se službami příslušné agentury, na jejich webových stránkách. Mohou mít připravenou sekci pro reakce, podněty, spokojenost a stížnosti.

Kromě přístupu a referencí se zajímejte, jakou odbornost, zkušenost, praxi mají příslušné sestry, které ošetřují své klienty. I když každý jednou začíná, jak jinak také nabrat praxi a zkušenosti. Proč však dávat přednost začínajcí firmě před firmou, která již nějaký ten rok poskytuje svým klientům péči na maximální úrovni.

Časová dostupnost – devizou firem, které nabízí domácí zdravotní péči, je poskytování nepřetržitých služeb, tj. 24 hodin denně, po dobu 7 dnů v týdnu. Ovšem můžete se setkat i s firmami, které nenabízí nonstop služby. Pokud na takovou narazíte, a budete se rozmýšlet, zda ji využít, protože například jejich cenová nabídka bude nižší, raději dejte přednost agentuře, která poskytuje nepřetržitou službu. Nikdy totiž nevíte, kdy bude zapotřebí jejich pomoci. Naše tělo nemá pracovní dobu od – do, a jednoduše se naprogramovat nedá.

Hrazení poskytované domácí péče

Určitě Vás bude zajímat, zda a v jaké výši je domácí zdravotní péče hrazena zdravotní pojišťovnou. V případě, že je péče předepsána lékařem, pak jsou poskytované služby hrazeny ze zdravotního pojištění. V případě, že péče není lékařem vyžádána, hradí poskytované služby příslušný klient.

Při výběru agentury se raději ještě informujte, s jakými zdravotními pojišťovnami mají uzavřenou smlouvu, aby se náhodou nestalo, že s Vaší, respektive klientovou pojišťovnou, ne. Při prvním vyúčtování by pak mohlo přijít nemilé překvapení.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23960 (topprodukt.cz#581)


Přidat komentář