Elektroinstalace a revize - Třebíč a okolí

Bavíme-li se o elektroinstalaci a revizích, které je potřeba provádět, dojdeme jistě všichni k závěru, že je potřeba na tuto práci odborných znalostí. Pokud Vás zajímá, kdo projektuje elektroinstalaci a jak se to dělá, nechejte si poradit.

Kde na Třebíčsku hledat odborníka na elektroinstalace?

Mít ve své rodině elektrikáře, by si přál jistě každý z nás, neboť nám to ušetří nejen spoustu času a problémů, ale především peněz. Ti z nás, kteří takové štěstí nemají a bydlí v Třebíči či v okolí, se mohou s důvěrou obrátit na firmu. Pracují rychle, čistě a profesionálně. A s čím Vám mohou pomoci? Obrátit se na ně můžete se vším, co se týká:

  • zabezpečení objektů
  • kamerových systémů
  • TV rozvodů
  • datové sítě
  • protipožárním zařízení
  • domovních telefonů a videotelefonů
  • elektroinstalace
  • ozvučení prostoru
  • osvětlení
  • úspory energií

Jistě není potřeba zmiňovat fakt, že pokud se něco týká elektřiny, měli bychom být více ostražití a na opravy volat odborníky. Úrazů týkajících se elektřiny v poslední době přibývá, a tak je na místě opatrnost.

Jak na rozvod elektřiny?

Stavíte-li rodinný dům svépomocí, nebo provádíte stejným způsobem rekonstrukci, dojdete do fáze, kdy budete potřebovat odborníka, který Vám bude schopen zavést v daném objektu elektroinstalaci. Při tomto druhu práce nepřipadá realizace svépomocí v úvahu, což jistě všichni víme. Elektrický proud patří k věcem, před kterými bychom měli mít respekt a podle toho bychom k němu měli také přistupovat.

Málokdo z nás má povědomí o tom, jakými kabely a dráty je možno proud vést a na který jistič lze připojit konkrétní druh spotřebiče. K tomu je zapotřebí odborných znalostí, jež mají pouze lidé, kteří jsou tomuto řemeslu vyučeni a těmi jsou elektrikáři.

LED osvětlení Třebíč

LED osvětlení se řadí k nové technologii osvětlení. LED svítidla fungují na odlišných principech než žárovky a zářivky. LED svítidla se mohou pochlubit menší spotřebou elektrické energie a současně mnohem delší životností. U LED svítidel můžete očekávat mimořádnou odolnost, co se týká mechanického poškození, povětrnostních vlivů. Z toho důvodu je můžete využít i pro venkovní osvětlení. Kvalita LED svítidel není nikterak snížena ani častým zhasínáním a rozsvěcováním.

Prodej a montáž LED osvětlení v Třebíči a okolí

S tím, jak vzrůstá obliba LED osvětlení, vzrůstá také nabídka svítidel. V nabídce specializovaných firem, které prodávají, a zároveň montují LED osvětlení, se můžete setkat s nástěnným, či bodovým LED osvětlením. Nabízí se Vám také halogeny, reflektory, klubové LED osvětlení aj. K velmi oblíbeným se řadí tzv. LED pásky, kdy si můžete vybírat z řady druhů, a to od jednobarevných, až po digitální, které mají navíc voděodolnou úpravu. Chcete-li si pořídit úsporné LED osvětlení, pak je vhodné kontaktovat specialisty na prodej a zároveň montáž LED osvětlení. Od profesionální firmy se Vám dostane zajištění optimálního osvětlení místností, přičemž zároveň ušetříte. A to díky na míru navrženému a vypracovanému projektu osvětlení, který bude následně přenesen do praxe.

Kdo je oprávněn provádět revizi elektrických zařízení?

revizi elektrozařízení je zapotřebí revizní technik, jehož na místo vyšle dodavatelská firma. Každý revizní technik je vlastníkem tzv. revizního osvědčení a rovněž musí mít příslušnou kvalifikaci, která je u provádění revizních kontrol nezbytná. Veškerá revizní oprávnění a osvědčení vydává v naší zemi pouze** Technická inspekce ČR**, který sídlí v Praze. K tomu, aby Vám mohlo být toto oprávnění uděleno, musíte splnit mnoho technických, kvalifikačních, organizačních a rovněž finančních kritérií, které platí jak pro dodavatele revizních prací, tak pro revizní techniky samotné. A právě z těchto důvodů je nutné, abyste vždy po revizním technikovi požadovali předložení daných dokumentů, které je nutno vidět ještě před uzavřením smlouvy o provedení revize samotné. Je potřeba ještě zmínit fakt, že Vám po vykonání každé revize vydá revizní technik tzv. revizní zprávu, kterou jste povinni si založit, abyste ji mohli v případě potřeby předložit jako potvrzení o tom, že byla revize elektroinstalace či spotřebiče skutečně vykonána. Bez revizní zprávy není možno zkolaudovat žádný prostor. Pojišťovny bez revizní zprávy budovu nepojistí (některé pojišťovny vyžadují revizní zprávu ještě před výjezdem za klientem).

Jaké máme druhy revizí?

Revizí elektrospotřebičů máme hned několik. První je tzv. revize výchozí, kterou je nutno provést ihned při prvním uvedení do provozu a také při celkové rekonstrukci. Poté následuje revize pravidelná, která je prováděná u zařízení, která již v provozu jsou. A v poslední řadě je revize mimořádná, kterou je nutno vykonat vždy, když je prováděn jakýkoli zásah do elektroinstalace. Provádění revizí bychom měli vykonávat zodpovědně a nikdy bychom ji neměli brát na lehkou váhu. Je potřeba si v souvislosti s revizemi uvědomit, že pouze na nich závisí, zda nám bude vyplaceno pojistné, pokud by se stala škodná událost. Všechny pojišťovny při pojistném plnění v souvislosti s elektroinstalací vyžadují potvrzení o provedení dané revize.

Jak správně navrhnout elektroinstalaci?

K tomu, aby byly jednotlivé části našich bytů a domů funkční a to včetně elektroinstalace, je v první řadě zapotřebí odborný návrh. Tento návrh provádějí pouze osoby, mající na tento druh činnosti oprávnění a také dostatek zkušeností. Základem každé rekonstrukce či stavby je projekt a toto platí i v případě elektroinstalace, kdy bez projektu nelze pracovat. Pouze na základě vypracovaného projektu nové elektroinstalace lze vystavit revizní zprávu, kterou Vám vydá revizní technik. Elektrárny zase potřebují doložení projektu k tomu, aby Vaši stavbu či objekt mohly připojit na elektroměr.

Co je potřeba k vypracování projektu elektroinstalace?

K tomu, aby mohl být projekt vypracován, je potřeba projektantovi přesně říci, jaké bude rozmístění zásuvek, jaké spotřebiče budeme používat a také jaký příkon tyto spotřebiče musí mít.

Při rozmístění zásuvek v našem domě či bytě projektanta především zajímá, jakou polohu a výšku vyžadujeme. Dnes již neplatí staré trendy, kdy byly zásuvky pouze ve spodní části zdí a tak lze zásuvku umístit téměř kamkoli nám to bude vyhovovat. V současné době existují také panelové zásuvky, které jsou usazovány až na podlahu do lišt, které nám nekazí design celé stěny, jako tomu bylo v minulosti. Také design zásuvek se zcela změnil a mnohdy ji ani nepoznáme, jak je elegantně ukrytá.

Dalším faktorem, který projektanta velmi zajímá a tím je příkon spotřebičů, které budeme používat. V současné době je velká spousta výrobců, kteří nabízejí širokou škálu moderních spotřebičů. Nás však při výběru daného spotřebiče musí zajímat pouze kvalita, provedení a také funkčnost. Každý spotřebič musí být opatřen štítkem, který nám udává, jaký je příkon spotřebiče. Pro návrh zásuvky je však potřeba uvést nejvyšší příkon, který využívat chceme. Pokud se Vám stane, že příkon daného spotřebiče neznáte, můžete si tento údaj vyžádat přímo u obchodníka, nebo se poradit s projektantem, který Vám jistě rád dle svých zkušeností poradí.

Posledním údajem, který je pro projektanta velmi důležitý, je druh spotřebičů, které budou k zásuvkám připojeny. Ne vždy máme zapojeny všechny spotřebiče současně. V tomto případě by bylo zcela zbytečné dimenzovat elektrické vedení na maximální výkon. Naopak, pokud je výpočet proveden špatně, mohlo by to zapříčinit, že Vám při zapnutí několika spotřebičů současně budou vypadávat jistící zařízení.

Práce projektanta

Práce projektanta je velmi důležitá a závisí na ní celá Vaše budoucnost, neboť pouze pokud projektant odvede profesionální práci na vynikající úrovni, budete Vy moci spokojeně ve svém domě či bytě žít. Proto je potřeba s projektantem po celou dobu vypracovávání projektu dokonale spolupracovat a předávat mu pouze pravdivé údaje, na jejichž základě bude schopen navrhnout Vám dokonale elektroinstalaci a také nejvhodnější způsob osvětlení Vašeho domova. Pouze odborník Vám může navrhnout osvětlení ve všech místnostech tak, aby Vás neoslňovalo, ale na druhou stranu, aby poskytovalo dostatek osvětlení pro jednotlivé činnosti, které v domácnosti vykonáváte. A proto, aby toho mohl projektant být schopen, je vhodné mu dodat také plánované rozmístění nábytku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24257 (topprodukt.cz#1127)


Přidat komentář