Elektroinstalace - Brno

Moderní doba přináší moderní přístroje. Domácnosti, pracoviště, školy, ti všichni mají spoustu elektrických přístrojů. Aby přístroje sloužily dobře je zapotřebí kvalitní elektroinstalace a také její revize.

Elektroinstalace

Veškeré elektroinstalace podléhají specifickým pravidlům, která říkají, kde a jak má být elektroinstalace provedena. Říkají i to, jakým způsobem má být přístroj připojen, jakých má být použito ochran a také jak a kdy se má provádět revize těchto elektroinstalací a přístrojů. Jak je tedy vidět elektroinstalační práce jsou složitou a náročnou tematikou a je zapotřebí je opravdu svěřit odborníkům. Jen ti totiž zajistí, že veškeré přístroje budou fungovat tak, jak mají, elektrické okruhy nebudou přetížené a tak nebudou neustále vypínat jističe, budou také bezpečné a zásluhou toho nebude docházet k úrazům** elektrickým proudem**, a také budou opatřeny správnou revizní zprávou, která potvrdí, že všechny přístroje i elektroinstalace odpovídají daným normám.

Elektroinstalace - Brno

Elektroinstalace Brno

Osvětlení

Osvětlení nás doprovází na každém kroku. Zdá se to nadnesené, ale není. Ve dne si všímáme osvětlených předmětů ve výlohách, v muzeích, svítíme na pracovištích, večer pak doma. Světlo večer a v noci je důležité. Zaprvé zásluhou světla vidíme, za druhé světelné efekty navozují často nezapomenutelnou atmosféru. Můžete si je pořídit i doma. Šikovný** elektrikář** vám zabuduje speciální světlo, kterým můžete osvítit zajímavý obraz nebo sochu. Světlo a osvícen

Počítačová síť, telefon, televize

í určitých míst je důležité také v zahradě. Jednak světlem odradíte zloděje, jednak vy sami se i v noci na zahradě budete dobře orientovat a pak osvěcování určitých míst navozuje kouzelnou atmosféru. Instalovat osvětlení na zahradě se nemusíte bát. Je možné ho instalovat také o dvanácti voltech bez poškození zahrady.

Počítačová síť, telefon, televize

Systém počítačové sítě v domě nebo bytě je nutné naplánovat s rozmyslem. Do datového rozvaděče i zásuvek musíme přivést všechna média, která jsou v domácnosti využívána, to znamená telefon, televizi a datové médium. Pomocí propojení v datovém rozvaděči se pak k jednotlivým zásuvkám snadno přiřadí jejich aktuální funkci podle toho, zda je televize zrovna v obýváku, nebo ložnici. Pokud se rozhodnete pořídit si po čase další televizi, připojit k internetu druhý počítač a spojit ho s tím prvním do sítě, nebo budete chtít přestěhovat telefon z předsíně do kuchyně, odpadá složité připojování a rozvádění dalších a dalších kabelů. Jednoduše se jen upraví poměr médií v rozvaděči a zásuvkách.

Elektronické zabezpečovací systémy

Tyto systémy vhodně doplňují mechanické zabezpečení majetku. Jde o to, že pokud někdo neoprávněně vstoupí na pozemek, systém spustí zvukový alarm, který je velmi intenzivní. Tyto systémy lze doplnit o systémy kamerové, čímž se zvýší bezpečnost objektu.

Hromosvody

HromosvodyHromosvody nebo také bleskosvody jsou nezbytnou součástí každého domu, ať již jde o soukromý dům nebo o dům sloužící ke komerčnímu využití. Úkolem hromosvodu je odvod energie blesku do zemniče ze všech kovových částí domu a také ze všech částí, které přečnívají nad střechu. Hromosvod se skládá ze tří částí. První část je jímací zařízení složené z tyče, mříže a vodiče, který zachycuje blesk. Druhá část jsou svody, které spojují jímací zařízení a uzemnění. Koncovou částí je uzemnění, které svede blesk do země. Celá soustava musí být zhotovena z materiálu, který dobře odolává korozním vlivům. Nejčastěji se používá měď, slitina hliníku, křemíku a hořčíku, nebo pozinkované prvky. Kromě mědi, se ostatní materiály opatřují nátěrem proti korozi.

Revize elektrozařízení

Tu může provádět pouze revizní technik elektrických zařízení s platným osvědčením. V průběhu revize jde o posouzení bezpečnosti elektrických zařízení a vydání zprávy o zjištěném stavu. V případě, že přístroj neodpovídá platným normám, třeba kvůli závadě, musí revizní technik zakázat provoz zařízení, doporučit jeho opravu nebo přímo opravu realizovat a uvést elektrozařízení do odpovídajícího stavu. Provádění kontrol je dáno normami ČSN 333 1600 a ČSN 33 1610. Revize se opakuje podle druhu prostředí, ve kterém se zařízení nachází, V normálním prostředí po pěti letech, ve venkovním po čtyřech až po každoroční prohlídky zařízení v mokrém a korozně agresivním prostředí. Dokladem o provedené revizi je** revizní zpráva.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24298 (topprodukt.cz#1202)


Přidat komentář