Elektroinstalace - Klatovy a okolí

Správně provedená elektroinstalace je pro každého z nás velmi důležitá, neboť díky ní můžeme mít doma světlo, teplo nebo teplou vodu. Proto pokud potřebujete novou elektroinstalaci nebo zrekonstruovat stávající, oslovte odborníka.

Elektroinstalace - Klatovy a okolí

Rekonstruujete své bydlení nebo snad stavíte nový dům a řešíte veškeré stavební práce včetně elektroinstalace, která s kompletní rekonstrukcí samozřejmě souvisí? Pokud jste z Klatov a okolí, rádi bychom Vám představili profesionální firmu František Vozka, kterou naleznete na adrese: Hrádek 207, Hrádek. Firma František Vozka se zabývá elektroinstalací, ale obrátit se na ni můžete i v případě potřeby údržby, výkopových a zemních prací, zednických prací a mnoho dalších. Tato firma působí na našem trhu již od roku 1992. V oblasti elektroinstalace poskytuje výměnu nebo kompletní realizaci elektroinstalace v rodinných domech, chatách a dalších objektech. Dále provádí elektroinstalatérské práce na vzdušných a kabelových vedeních nízkého napětí, zpracovává kompletní projektovou dokumentaci. Veškeré práce provádí na základě mnohaletých zkušeností a zaměstnanci firmy prochází pravidelně celou řadou školení a kurzů. Pokud Vás taky firma František Vozka nadchla a požadujete kvalitu, rychlost a přesnost, obraťte se na tuto firmu. Kontaktovat ji můžete buď osobně na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím telefonního čísla: +420 603 515 520 nebo emailové adresy: vozkaf@vfelektric.cz. Více se o firmě František Vozka dozvíte na jejích webových stránkách: http://www.vfelektric.cz/.

Elektroinstalace

 

Rekonstrukce elektroinstalace

Pokud jste koupili starší dům a chystáte se na jeho rekonstrukci, zřejmě budete řešit otázku elektroinstalace. Zpravidla se ve starších domech setkáváme s problémem nedostatku zásuvek. Zásuvkové okruhy bývají ve většině případů poddimenzované a již nezvládají novou zátěž, v důsledku čehož vypadávají pojistky a jističe a instalace může hořet. I když světla fungují, vypínače bývají často staré a špatně fungují. I tyto problémy jsou docela dost velkým důvodem, abyste se pustili do rekonstrukce elektroinstalace.

Rekonstrukce elektroinstalace patří k prvním pracím, které je nutné při rekonstrukci Vašeho bydlení udělat. Každá prováděná elektroinstalace má svá pravidla. Vzhledem k tomu, že se elektrické vodiče na rozdíl od potrubních dají vést pohodlně, může se elektroinstalace klidně přizpůsobit ostatním vedením. Je ovšem nutné, aby elektroinstalaci prováděl zkušený instalatér, který přesně ví, jak s elektrikou nakládat, neboť se jedná o práci nebezpečnou.

Dělení elektrických obvodů

Je velmi dobrým řešením, pokud se v každé místnosti nachází alespoň dva různé obvody a každý z nich má svůj jistič. Vždy by se mělo jednat minimálně o jeden světelný a jeden zásuvkový obvod a každý z nich je možné určit pro několik místností.

Největším odběratelem elektřiny je kuchyně, neboť se v ní nachází a je v ní používáno nejvíce elektrických spotřebičů, které jsou zapnuté současně. Z toho důvodu existuje pro kuchyň nejvíce samostatných obvodů. Tudíž se doporučuje v kuchyni nešetřit zásuvkovými vývody. Dalším místem, kde dochází k velkému odběru elektřiny, je koupelna, pokud je v ní tedy umístěna pračka. Proto musí být i pro koupelnu samostatný obvod zásuvky. Často se koupelna vytápí elektrickým topením, které opět potřebuje samostatný obvod. Co se týká koupelny, tak tam má z hlediska bezpečnosti provozu el. zařízení své specifické požadavky a to takové, že všechny kovové předměty v ní namontované včetně potrubí vodovodu musí být navzájem všechny vodivě pospojovány a toto spojení je nutné připojit na ochranný vodič zásuvek, které jsou namontovány v koupelně.

Jak se elektroinstalace rozvádí v bytě?

Bytový rozvaděč bývá v naprosté většině případů umístěn nad vstupními dveřmi do bytu nebo rodinného domu. Tento rozvaděč obsahuje jističe pro jednotlivé bytové obvody. Dle potřeby je možné každý z těchto obvodů vypnout zvlášť nezávisle na druhém obvodu. Druhé obvody to v jejich fungování nijak neovlivní. V bytovém rozvaděči bývá umístěn i bytový zvonek. Vždy se klade důraz na to, aby byl bytový rozvaděč umístěn na viditelném místě. Přívod do rozvaděče se vede stěnou, podlahou nebo lištou.

Bezpečná elektroinstalace

Co se týká elektroinstalace, tak ta patří z hlediska bezpečnostních předpisů mezi vyhrazená zařízení a elektrická vedení a zařízení smí navrhovat, montovat nebo zkoušet pouze osoba, která je znalá předpisů a vlastní osvědčení o provedení zkoušek pro práci s elektroinstalací. Než se jakékoliv elektrické zařízení uvede do provozu, je nutné, aby byla elektroinstalace včetně el. zařízení přezkoušena a o takové zkoušce se musí vystavit příslušný protokol, který je nazvaný revizní zpráva.  Pokud revizní zprávu neobdržíte, nesmíte elektrické zařízení nebo elektroinstalaci převzít, neboť bez revizní zprávy Vám elektrárny odmítnou připojit elektroměr na svou síť.

Elektroinstalace Klatovy

Návrh elektroinstalace

Pro správnou funkci elektroinstalace musíte mít odborný návrh, který mohou vypracovávat pouze osoby, které mají s návrhy a vůbec elektroinstalací dostatečné zkušenosti a oprávnění. Při elektroinstalaci je nutné mít projekt zejména i z toho důvodu, že bez něho by revizní technik nemohl vystavit revizní zprávu. K tomu, aby byl projekt správný, je nutné projektantovi sdělit, kde a jaké spotřebiče v domácnosti budete užívat. Je nutné sdělit rozmístění zásuvek v jednotlivých místnostech a to polohu a jejich výšku, dále příkon spotřebičů, které budete používat a sdělit mu druhy spotřebičů, které budou připojené k zásuvkám.

Výkopové a zemní práce

Mnoho lidí si neumí přesně představit, co se pod pojmem výkopové a zemní práce rozumí. Tak především firmu provádějící tyto práce můžete oslovit, pokud máte v plánu provádět hloubení základů, výkopy všeho druhu, hutnění, nebo se chystáte rekultivovat území po těžně nebo skládkách, provést zemní práce v stísněných podmínkách či vyčistit říční koryta. Prací, které pod výkopové a zemní, spadají, je opravdu mnoho. Může se jednat také o hrubé terénní práce, velkoobjemové přepravy zeminy, skrývkové práce, atd. Profesionální firmy, které se výkopovými a  zemními pracemi zabývají, používají pro co nejlepší výsledky různorodou techniku a bývají materiálně, strojově a hlavně technicky vybaveny k plnění přání zákazníků. Zpravidla disponují velmi moderními stroji, díky kterým jsou schopni provést zemní a výkopové práce v jakémkoliv požadovaném rozsahu. Je nutné, aby stavebníci měli požadované zkušenosti, neboť se jedná o práci vysoce náročnou a také nebezpečnou.

Výkopové práce Klatovy

Zednické práce

Zednické práce zahrnují nepřeberné množství činností od omítání, zdění, štukování až po pokládku obkladů a dlažeb. A právě pokládka obkladů nebo dlažeb je velmi žádanou službou, se kterou se zedníci setkávají dnes a denně. Mnoho lidí, zpravidla těch, kteří jsou na domácí práce šikovní a které kutilství baví, si řekne, že obložit koupelnu či jiný prostor není přece nic složitého. Ovšem pozor. Pokud nemáte s obklady zkušenosti, raději se do této práce nepouštějte, neboť skutečně není tak snadná, jak se na první pohled může zdát. Jen zedník, který se touto prací zabývá, ví přesně, jak musí být povrch před pokládkou upraven a ošetřen, které materiály jsou vhodné pro konkrétní typ pokládky, jak postupovat, na co dát pozor, co neopomenout atd. Proto pokud plánujete provést jakékoliv zednické práce, obraťte se s důvěrou na zedníka a věřte, že budete s finálními výsledky spokojeni, ba přímo nadšeni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24913 (topprodukt.cz#2288)


Přidat komentář