Elektroinstalace Královéhradecký kraj

Elektroinstalace dnes není využívána jen v celoročně obývaných nemovitostech. Díky příznivé ceně se již vyplatí mít elektrické rozvody i na chatách či na jiných místech, které využíváte i zřídka. Co ale obnáší elektroinstalační práce?

Elektroinstalační práce jsou zásadní služby, které vám zajišťují základ bydlení. Z názvu logicky vyplývá, že se jedná o zajištění elektrických obvodů ve vašem domově. Ty ale zdaleka neplní jen službu, která se týká přímo elektrického vybavení, tedy přívod elektřiny, díky němuž můžete svítit, využívat spotřebiče a mít k dispozici jiné obdobné služby. Díky elektřině vám teče teplá voda, funguje topení, můžete využívat plynu a jiné služby, protože na elektřinu je napojena většina systémů v bytě, které dále zpracovávají tyto základní zdroje. Proto se dnes vyplatí nechat si zajistit elektroinstalační práce všude. Dnes se již nejedná o tak finančně náročné práce, aby se na nich muselo šetřit. Navíc vám tyto rozvody dlouho vydrží, pro běžnou údržbu je stačí renovovat jednou za generaci. Nejen pořizovací náklady jsou výhodné, také následný provoz je ekonomicky výhodný. Představte si, že byste místo pračky museli prádlo máchat ve vaně. Nejen, že by vás to vyšlo dráž, ale ještě by vás to zatěžovalo a ani výsledný efekt by nebyl takový, jaký požadujete. Pro zařízení nového domu si tedy nechte udělat všechny vymoženosti, které tato sféra nabízí. A renovace? Ta závisí hlavně na výkonu. Možná pamatujete ještě keramické pojistky, někdo je může mít ve starých domech stále. Jistě je pohodlnější tzv. nahodit pojistky jednou páčkou, než zkoumat, jaký obvod vám vypadl a složitě šroubovat pojistku. Samozřejmě se nové elektroinstalace týkají i větší zátěže. To, co v minulých desetiletích zvládl obvod jednoho domu, dnes vystačí i na jednu místnost. Jaké služby se vám v tomto oboru tedy nabízejí?

Elektroinstalace Královéhradecký krajElektroinstalace – Královehradecký kraj

Práce s elektřinou není určená pro laiky. Týká se to i drobných oprav, o zavádění nových zařízení ani nemluvíme. Tyto práce si vyžadují skutečně odborné provedení. Zapomeňte i na drobné opravení kontaktů. Následný úraz, který může přivodit i smrt, za to rozhodně nestojí. Profesionálové v oboru nabízejí spousty služeb, které se týkají zavedení elektroinstalací, renovací i revizí.

Pokud patříte k domácnostem, které potřebují úpravu elektrických rozvodů, pak vám doporučujeme obrátit se na elektrikářskou firmu pana Zdeňka Erbena. Jde o firmu s rozsáhlou nabídkou služeb, jež je navíc velmi vstřícná ke svým zákazníkům. Zásluhou toho se na ni rádi obracejí běžní zákazníci. U firmy pana Zdeňka Erbena si můžete objednat veškeré elektroinstalační a elektromontážní práce. Nabídka služeb je široká, a tak zde ani nelze vyjmenovat veškeré činnosti. Navíc konkrétní nabídka se vždy odvíjí od potřeb zákazníka. Výsadou firmy Zdeňka Erbena je, že se každému zákazníkovi, každé zakázce věnuje individuálně a snaží se o nejlepší, nejvhodnější a samozřejmě i o nejbezpečnější řešení. Přičemž rozhodně nezapomíná na komfort. Ten se projeví zejména u přístupu k zásuvkám a k dalším ovladačům, stejně jako u volby elektroinstalace a možnostech jejího ovládání.

Adresa:*** *** Žižkova 96, Úpice, 54232*** ***


Emailové spojení: erben.zdenek@seznam.cz

Telefonní kontakt: *** *+420 774 020 685 nebo +420 608 818 590

Elektroinstalace - rozvody

Začněme od základů elektroinstalace, což jsou rozvody. Při každé počínající stavbě se vytvoří tzv. okruhy, které mají každý své hodnoty napětí, aby daná oblast unesla spotřební zátěž. Rozvody se pokládají dle rozložení napětí. Dnes se hojně využívá okruhů podobného napětí, protože například obyčejných světel můžete mít v jednom okruhu více, sporák, který je velkou zátěží, má raději svoji vlastní jednotku. Tím se zabrání výpadku pojistek. Všechny okruhy se pak tedy navedou k centrálnímu místu, kam se dodává energie. Následně vše kontrolují pojistky a jak jsme již zmínili, ty fungují na systému jednoduchých páček, z nichž každá má na starosti různé typy přijímačů. Ve většině případů se stává, že pojistky vypadnou pouze v bytě. Pokud jste v bytovém domě, někdy ale může být zásah tak silný, že elektřina vypadne v celém systému, který se nazývá hodiny a musíte stav obnovit na chodbách. V rodinných domech existuje jedno centrální místo, může se ale stát, že výpadek postihne více sousedů a náprava se musí uskutečnit na příslušném sloupu, který je blízko těchto staveb.

Elektroinstalace Královéhradecký krajRozvody - položení

Vždy se počítá s tím, co budete v daném domě využívat. Rozvody se napojují na různé elektrické spotřebiče, kde se pak přívody rozdělují podle spotřeby. Rozdělení energie se dělí na slaboproud a silnoproud. Co to znamená? Slaboproud má hodnotu napětí do 230 V a užívá se pro spotřebiče, které nejsou tak energeticky náročné. Jedná se například o telefonní rozvody, televize, rádio, hodiny a jiná zařízení. Silnoproud slouží silnějším spotřebičům, kde se pracuje s hodnotou vyšší než 230 V. Jedná se o systémy počítačů, vetší množství kuchyňského vybavení, zemnění či jiná zatížená místa.

Elektroinstalace-služby

Na tyto práce si zavoláte elektrikáře. Co vám tento řemeslník může nabídnout?** Služby** od montáží, přes kontroly až po opravy. Jde tedy o položení okruhů, a to jak v novém rodinném domě, tak i v bytové jednotce. Zde tyto práce tedy využívají spíše stavební firmy, které bytový dům teprve realizují, ale může se stát, že v daném bytě vám nevyhovuje zařízení elektřiny, proto si povoláte odborníka na to, aby vám rozvody upravil dle potřeb. Pokud tedy máte nové vedení, nemusíte tedy provádět revize. Jakmile ale  máte toto zařízení již delší dobu, tak by se měly provádět kontroly, aby se zajistilo nejen správné fungování a služby, které vám zpříjemní život. Souvisí to i s bezpečností, protože i kvůli některým drobnostem, kterým lidé nevěnují pozornost, se může stát i tragédie, kdy dotyční uživatelé i vyhoří. Obměna systémů ale také může šetřit vaše peníze, protože se zbytečně nespotřebovává energie. Pokud využíváte spotřebiče, které spotřebovávají mnoho energie, tak to pro vás** není ekonomicky výhodné** a je škoda zbytečně platit poplatky, když můžete utratit méně. Je tedy lepší, když si necháte revidovat dané systémy a necháte si poradit něco moderního, co vám ušetří spotřebu. Nemluvě o tom, že je to i ohleduplnější k životnímu prostředí. Úpravy souvisí i s nabídkou trhu v oblasti elektro. Vždyť kolik lidí mělo ještě před 15 lety myčku? Dnes je to běžná součást domácností. To samé se týká i dalších zařízení, které vyžadují úpravu elektroinstalačního zázemí.

Elektroinstalace Královéhradecký krajElektroinstalace – rodinné domy a byty

Již jsme zmínili, že majitelé bytů mají tyto záležitosti jednodušší. Především, co se týká nových a kvalitních novostaveb, protože takové služby zajistí firma, která danou stavbu realizuje. Posléze si majitel bytu volá elektrikáře spíše jen kvůli opravám, nové rozvody se dělají v případě speciálních požadavků daného majitele (například specifické zařízení multikina v bytě, zařízení nahrávacího studia, počítačového vybavení apod.), což už spíše souvisí například s předmětem podnikání dané osoby. Majitelé rodinných domů díky velikosti dané plochy elektrikáře volají častěji. Může se to týkat renovace zařízení starších domů, úpravy v jednotlivých pokojích, zajištění bezpečnosti, ale také třeba i instalace hromosvodů. Toto zařízení totiž chrání dům před zasažení bleskem, jelikož umí vytvořit vodivou cestu pro bleskový vývoj. Ta zmírní efekt blesku a tím pádem zabrání vyhoření stavby. Nejen finanční následky mohou být velké, ale i ohrožení života, které je natolik velké, že byste neměli nejen instalaci, ale i revizi podceňovat. Jak často by se měly kontroly provádět? Nejsou povinné, ale zodpovídáte si za jeho stav. Pokud blesk zasáhne dům a pojišťovna zjistí, že jste neměli funkční hromosvod, může vám strhnout z pojistky výraznou částku. Doporučuje se tedy provádět revize jednou za 3 až 5 let.

Elektrická zařízení jsou nezbytnou součástí našeho života, bez kterých se již neobejdeme. Nezapomínejte na jejich pravidelné údržby nejen kvůli pohodlí, ale také kvůli bezpečnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25340 (topprodukt.cz#2735)


Přidat komentář