Elektroinstalace - Liberec a okolí

Elektroinstalace je druh práce, která vyžaduje profesionální přístup, proto je dobré si najmout odborníka a vyvarovat se tak případným nepříjemným záležitostem, které jsou s tím spojené. Dnes vám poradíme co je k tomuto potřeba.

Elektroinstalace

Elektřina by se v dnešní době dala nazvat duší domu, život bez elektřiny už dnes pro lidi nepřipadá v úvahu. Elektroinstalaci roz vádíme všude tam, kde je potřeba jako např. obývací pokoj, koupelna, WC, chodba, sklep, podkroví a když se to tak vezme tak v podstatě do všech místností a nejedná se pouze o světlo, ale o všechno zařízení co je napojeno na elektriku jako domácí telefon, anténa, televize, lednice, elektrický sporák, počítač a mnoho dalších co pohání elektřina. Pokud budeme nově stavět nebo pouze rekonstruovat, je dobré si zajistit, že všechna elektrická zařízení budou mít dostatek přípojek (zásuvek), protože jak už je známo, zásuvky se nemají přetěžovat, tudíž nemůžeme na jednu zásuvku napojit např. osm elektrospotřebičů, aniž by to mělo nějaký dopad na chod zásuvky. Elektroinstalace se provádí nejenom vnitřní v objektu, ale také vnější, pokud je potřeba.

Elektroinstalace není jenom v objektech, ale nachází se také v dopravních prostředcích, odborně se jí říká elektrická výzbroj (kabely, ovládací přístroje a spotřebiče), nebo kabeláž (kabely a konektory). Elektroinstalace se v dopravních prostředcích vyskytuje už od konce devatenáctého století, kdy poprvé byla použita v tramvajích a zajišťovala jim jejich pohon, v automobilech se začala vyskytovat až na začátku dvacátého století ve formě světel a později blinkrů.

Elektroinstalační práce

Pro elektroinstalace v budovách máme 3 názvy: rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody) a slaboproudové r ozvody (sdělovací vedení). Elektroinstalací rozumíme propojení všech vodičů, jako jsou spínače, stykače atd. a všech jejich jistících prvků, čímž jsou na mysli jističe, pojistky a ochranné prvky.

Celá elektroinstalace musí být provedena kvalifikovaným odborníkem, v tomto případě elektrikářem. Elektrikář musí dodržovat stanovené předpisy při práci. Musí se řídit projektovou dokumentací objektu, podle níž zapisuje další postup, ať už jde o rekonstrukci, nebo novostavbu.

Při dalším postupu rozhodnete, chcete-li kabeláž umístit do zdi, nebo vést lištami (viz. další odstavec). Pokud bude elektrikář vysekávat drážky do zdiva, po dokončení ještě udělá malé zednické práce na zaslepení kabelů a vyhlazení stěny. Na připravenou kabeláž se poté namontují zásuvky, osvětlení a vypínače. Po dokončení prací vystavuje revizní zprávu.

Ukládání kabelů

Kabely nízkého napětí se zpravidla vedou ve stěně (v liště) společně.

Způsoby uložení

Způsoby uložení jsou:

 • uložení pod omítku, případně v omítce. Při uložení se elektrikář a zedník musí řídit normami, aby případně v budoucnu nebyly kabely poškozeny.
 • uložení do dutin ve stavebních konstrukcích. Můžou se vést sádrokartonovými příčkami, ve kterých přirozeně vznikla dutina, nebo v záměrně vytvořených dutinách v podlahách a stropních podhledech.
 • uložení na povrchu, kabely mohou být viditelné.
 • uložení v pevných trubkách. Vedou se v plastových trubkách. V ohybech se vyrábějí tvarovky, nebo může část v ohybu zůstat bez trubky.
 • uložení v elektroinstalačních lištách, nejčastěji je známe v bílé barvě, jsou velice praktické a ohebné, v některých případech mohou být designovým prvkem domu. Mohou se instalovat do rohu nebo přímo na podlahu, kde se nepředpokládá velký pěší provoz. V jednoduchosti je síle, jestliže se někdy rozhodnete pro rekonstrukci a je potřeba přitom zasáhnout do elektrické kabeláže, můžete ji z lišt snadno odebrat a následně zase vložit. Vyhnete se nákladnému opravování zdi.

 • uložení v kabelových žlabech. Tyto žlaby se zpravidla skládají z plechů, které jsou připevněny na stropě a mohou částečně sloužit jako jejich podhled. Plechy jdou lehce ohnout do požadovaných tvarů. Tento způsob je poněkud nepraktický, ale asi nejlépe chrání kabely před světlem a poškozením.

Elektronický zabezpečovací systém

Pro tento typ systému existuje zkratka EZS, jeden z nejpoužívanějších systémů jsou alarmy. Alarmy se mohou spustit po přestřižení drátu, neoprávněným pohybem v prostoru, rozbitím okna, nebo pouze opakovaným namačkáním špatného kódu před vstupem do domu.

Ústředna je hlavní strůjce celého systému, reaguje na jednotlivé narušení objektu. V případě narušení dává najevo svůj poplach hlučným alarmem, ale může se také jednat o komunikaci s lidmi, pomocí pageru, SMS, GSM a nebo dát signál policii, která tam co nejrychleji přijede a prověří situaci.

Existuje ještě tzv. wifi modul, který když připojíte a ústředna nebude odpovídat např. z důvodu rušení signálu cizím objektem, systém automaticky spustí alarm.

Existuje několik detektorů, které si můžete nainstalovat do domu:

 • PIR – detektor pohybu,
 • PIR+MW – před odesláním signálu do ústředny, systém ještě prověří situaci MW analýzou,
 • PIR+kam – odešle signál s přiloženým obrázkem,
 • PIR+rozbití skla – jedná se o dva detektory, pohybový a na změnu tlaku na okně,
 • dvouzónový PIR – pro odeslání signál do ústředny musí být narušeny obě dvě zly hlídané detektory
 • magnetické detektory – reagují po přerušení kontaktu, používají se na dveřích, oknech a dalších otvíracích systémech,
 • infra závora – zpravidla stejný princip jako u magnetického detektoru, v tomto případě když se přeruší infračervený signál,
 • hlásič požáru – tyto hlásiče reagují na kouř a vysokou teplotu, ve stropě může být rozvedena vodní síť a tím objekt uhasit. U dražších požárních hlásičů se hlásič nevypne ani v případě vypnutí ostatních systému v domě,
 • detektory plynu – reakce na určitou látku v ovzduší, nejvíce se využívá v továrnách a na předně politických místech.

Systém alarmů lze ovládat několika způsoby, mezi nejoblíbenější a nejpoužívanější stále patří klávesnice a patří mezi nejuniverzálnější. Dále lze systém ovládat dálkovým ovládáním, přes internet, čipovými kartami a přívěsky a také pomocí mobilu.

Revize elektroinstalace

Na revizi elektroinstalace je nutné si opatřit odborníka, který po dokončení elektroinstalačních prací vše zkontroluje speciálním přístrojem a mechanickou prohlídkou. Odborník musí zkontrolovat veškerou elektroinstalaci, elektrospotřebiče a hromosvody. Pokud vše proběhne v pořádku, odborník vám vystaví revizní zprávu. Po zkontrolování máte záruku bezpečnosti vás a jiných osob v objektu a je zajištěno méně problémů při případném plnění pojistky.

Revize se musí uskutečňovat v pravidelných intervalech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24708 (topprodukt.cz#1978)


Přidat komentář