Elektroinstalace - Mladá Boleslav a okolí

Každá rekonstrukce domu nebo bytu se těžko obejde bez výměny elektroinstalace. Zejména to platí, pokud rekonstruujeme koupelnu nebo kuchyň. Nová elektroinstalace Vás ušetří spousty problémů, které by v budoucnosti mohly nastat.

Elektroinstalace - Mladá Boleslav a okolí

Pokud nejste elektrikáři a nutně potřebujete vybudovat novou elektroinstalaci nebo zrekonstruovat stávající či provést revizi elektroinstalace, je Vám jasné, že budete muset oslovit odborníka, který požadované práce provede. Pokud jste z Mladé Boleslavi a okolí a nevíte si rady, rádi Vám představujeme firmu pana Zdeňka Sehyla, která provádí kompletní elektroinstalace rodinných domů, bytů a jiných prostor včetně revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů a dále zajišťuje další služby spojené s elektroinstalací jako např. hudební produkce na plesy, svatby, společenské večery a jiné večírky a to všech hudebních žánrů. Firma Zdeňka Sehyla si zakládá na kvalitě provedené práce a nejlepší reklamou je pro ně spokojený zákazník. Navíc nabízí velmi příznivé ceny. Jestliže Vás tato profesionální firma zaujala a rozhodli jste se ji pro své práce oslovit, zde jsou kontaktní údaje na pana Zdeňka Sehyla. Emailová adresa: zdenek.sehyl@tiscali.cz, telefonní číslo: +420 602 317 407.

Nyní si pojďme říct něco blíže k elektroinstalaci.

V čem spočívá rekonstrukce elektroinstalace

Jestliže plánujete rekonstrukci elektroinstalace v bytě nebo v domě, určitě Vám je jasné, že Vás čeká velmi náročné období. Mnoho starostí si ušetříte tím, pokud si vše před samotnou rekonstrukcí nebo výstavbou řádně naplánujete a vše důkladně připravíte. Ještě než se pustíte do příprav, zvažte, jestli využijete služeb projektanta, který Vám k elektroinstalaci zpracuje projekt. Zpracování projektu je za každých okolností dobrou volbou, neboť zpracovatel nejenže má dostatečně zkušenosti, ale navíc zná legislativu a také co, co je v poslední době používané a jaké novinky jsou na trhu. Projektant Vám může navrhnout např. tzv. inteligentní elektroinstalaci, díky které dojde k propojení spousty elektrických zařízení, kterými jsou vytápění, světla, a další tak, aby spolu zcela automatiky komunikovala. Ale hlavně díky inteligentní elektroinstalaci ušetříte dost energie v domácnosti.

Před samotnou rekonstrukcí elektroinstalace je nejlepší variantou celou místnost, kde se práce budou provádět, vystěhovat. Jestliže to není možné, alespoň nábytek přesuňte do středu místnosti, aby u stěny nepřekážel.

Výběr firmy na elektroinstalaci

Rozhodně není Vaší povinnosti zadat práci první firmě, kterou oslovíte. Pokud nemáte konkrétní doporučení na nějakou firmu od známých, rodiny, z reklamy, apod., oslovte několik firem, sami posuďte jejich návrhy a celkový přístup a podle toho si teprve nějakou firmu vyberte. Nevybírejte pouze podle nejnižší ceny, ale také podle služeb, které nabízí, podle termínu, do kdy práce provedou. Vždy je lepší, když Vám odborník veškeré práce podrobně a hlavně srozumitelně vysvětlí a nastíní Vám různá řešení, které se budou hodit přímo pro Vaše bydlení. Správný elektrikář by Vám neměl nic násilím vnucovat, ale uvést několik možných způsobů řešení a provedení a záleží už jen čistě na Vás, který si vyberete. Elektrikář musí Váš výběr respektovat.

Příprava na rekonstrukci elektroinstalace

Před tím, než k Vám elektrikář přijde domů provést elektroinstalační práce, měli byste vyklidit byt, zpravidla odsunout nábytek od stěn, aby odborník mohl začít rozkreslovat po stěnách, co se kudy povede, kde budou umístěny zásuvky, elektrospotřebiče, atd. To, že budete mít pokreslené zdi, Vás nemusí nijak znepokojovat, neboť na elektroinstalační práce budou zcela jistě navazovat štukování a malování, což také mnoho firem zabývající se elektroinstalací, zajišťuje. Je možné, že určité spotřebiče, které se používají v koupelně nebo kuchyni, budou vyžadovat svou vlastní přípojku. Tato skutečnost se musí následně zohlednit i při závěrečné volbě typu a velikosti jističů.

Umístění zásuvek

Na počtu zásuvek rozhodně v žádném případě nešetřete, protože čím víc tím líp. Může se stát, že některé použijete třeba jen dvakrát do roka, ale pořád je to lepší než dokola požívat prodlužovací kabely. Jestliže jste se rozhodli při rekonstrukci vyměnit celou elektroinstalaci v bytě či domě, je nutné zvážit, zda ji budete chtít vést lištami, nebo zasekat do zdí. U zasekávání do zdí je třeba mít na paměti, že to bude až pět krát dražší než u vedení nové elektroinstalace lištami. Musíte také počítat se vzniklým nepořádkem, když výsledný dojem je o mnoho estetičtější. Jestliže se použijí lišty, budou zásuvky a vypínače mnohem víc vyčuhovat do prostoru. Kromě naší představy, kde chceme umístit zásuvky, nám určitě poradí odborník, který má potřebné zkušenosti z praxe a také se musí řídit určitými normami. Například koupelna musí mít svůj samostatný elektrický obvod pro zásuvky, protože patří mezi největší odběratele elektřiny v bytě, zejména díky pračce. To samé platí i o kuchyni, kde je více spotřebičů s větším odběrem elektriky. Je dobré, když se na některá místa umístí takové zásuvky, které ochraňují následně připojené přístroje před přepětím. Dále je nutné umístit bezpečnostní zásuvkyproudovým chráničem, což znamená, že se zásuvka vypne ve chvíli, kdy dojde k chybě v připojeném přístroji. To jsou věci, s kterými v každém případě musí poradit odborník, protože je laik většinou nezná.

Elektroinstalace v koupelně

Koupelna je po kuchyni dalším největším místem, co se odběru elektřiny týče. Převážně je to dáno tím, že je v koupelně umístěná pračka, která v případě, že není napojena na teplou vodu, potřebuje výkon jednoho obvodu s jištěním 15 A. A právě proto je nutné, aby koupelna měla sama pro sebe samostatný elektrický obvod pro zásuvky. Do tohoto obvodu pak budou moci být zapojeny i ostatní přístroje, jako jsou fén, kulma, holící strojek a to proto, že jejich odběr elektřiny je zanedbatelný. U koupelny se klade velký důraz na kvalitní a speciální provedení elektroinstalace z důvodu bezpečnosti. Veškeré trvale namontované kovové předměty, které se v koupelně nacházejí včetně potrubí vodovodu, musí být vzájemně vodivě pospojovány a toto jejich pospojování musí být připojeno na ochranný vodič zásuvek, které jsou namontované v koupelně. Co se týká samotných zásuvek, je zde potřeba zvážit, jestli na některá místa neumístit takové, které ochraňují následně připojené přístroje před přepětím.

Kolik bude stát celá elektroinstalace?

Kolik bude nově vybudovaná nebo zrekonstruovaná elektroinstalace stát, je docela obtížné odhadnout, neboť celková cena je ovlivněna mnoha faktory. Tak důležité u ceny je např. to, jaké materiály z hlediska obtížnosti sekání máte v bytě, pokud se teda bude sekat. Cenu ovlivní taky mimo jiné množství nově připojovaných přístrojů, které s elektroinstalací souvisí. Velmi odhadem se dá říct, že cena u klasického třípokojového bytu s kuchyní v paneláku se může při kompletní výměně elektroinstalace pohybovat řádově v desítkách tisíc, cca 30 až 50 tisíc, pokud se vede elektroinstalace v lištách. Pokud se provádí i sekání, počítejte s cenami podstatně vyššími.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25025 (topprodukt.cz#2412)


Přidat komentář