Elektroinstalace - okres Břeclav a okolí

Elektroinstalace je nutné udělat na míru. Elektřina je nebezpečná, nemá smysl pokoušet se o instalaci svépomocí, pokud nejste v oboru sami vzděláni a proškoleni. Odborník v oboru elektro vás navíc upozorní na novinky, které vám výrazně ušetří náklady.

Novinky a inovace v elektroinstalaci - okres Břeclav a okolí

Stejně jako do všech oborů, tak i do elektroinstalací se postupně dostávají různé novinky a inovace. Ty vytlačují staré zaběhlé systémy, které mají nevyhovující materiály i technologie. Také většina technických norem došla změn. Vyplývá to nejen z toho, že vývoj jde stále dopředu, ale především jde o bezpečnost a také úsporu energií. Nové systémy dokáží uspořit v maximální míře náklady na provoz domu. A nejen to, zásluhou nových systémů se zvyšuje komfort bydlení, snižuje se čas, který je zapotřebí k úklidu domácnosti a také se bydlí v daleko hygieničtějším prostředí.

Jak se vyznat v nových elektroinstalacích?

Laik se v nich vyzná jen těžce. I když nastudujete množství informací v odborných časopisech, knihách a podíváte se na odborné pořady, stejně se bez pomoci odborníka neobejdete. A navíc každá elektroinstalace potřebuje odbornou revizi. Tu však dostanete, jen pokud je elektroinstalace provedena odbornou firmou. Nejlépe je tedy, najít si odborníky na slovo vzaté.

Elektroinstalace - okres Břeclav a okolí

Elektroinstalace je nutné měnit ve většině objektů, kde jsou ještě požity hliníkové rozvody a také je nutné provést rekonstrukci u většiny bytových jader v panelových domech. Hliníkové rozvody se totiž časem stávají nebezpečnými. Hliník se po čase vyhřeje a tím se láme a jeho vlastnostmi jsou měkkost, křehkost, velká oxidace i odpor. Z těchto důvodů je nahrazen mědí.Zároveň s novou elektroinstalací je nutné provést také výměnu rozvaděčů, pojistek a jističů. Kvalitu elektroinstalací je pak nutné doložit revizní zprávou.

Nové elektrorozvody - okres Břeclav a okolí

Realizace elektrorozvodů musí probíhat postupně. Nejdříve se do stěn instalují vodiče, pak se osazují a propojují rozvodné a zásuvkové krabice a nakonec, po omítnutí a vymalování stěn, se instalují jednotlivé zásuvky, vypínače a svítidla. Mezi tím se připravují rozvodné a pojistkové skříně. Teprve až je vše podle platných norem, je provedena zkouška a následně vydána revizní zpráva.

Slaboproudé rozvody - okres Břeclav a okolí

Ty se neinstalují jako elektrorozvody do vysekané drážky, ale vedou se v takzvaných husích krcích. Je to důležité z důvodu následné výměny kabelu. Husím krkem totiž lze protáhnout další kabel nebo starý jednoduše vytáhnout a nahradit ho novým, kvalitnějším. Pokud se tyto instalace provádí v chatách nebo stavbách, kde nelze umístit husí krky, jsou kabely vedeny v lištách. Dne již není jen jeden typ lišt. Lišty lze vybírat v různých šířkách i tloušťkách a také v různých barvách. Takže často splynou s pozadím a nehyzdí interiér.

Domovní telefony - okres Břeclav a okolí

Obzvláště ve velkých poschoďových domech je instalace domovních telefonů velice výhodná. Své oprávnění najde především ve vícegeneračních domech, kde je nutné například trvale pečovat o některého člena rodiny.

Datové sítě - okres Břeclav a okolí

Mezi rozvody datových sítí patří anténní a telefonní rozvody, rozvody počítačové sítě a internetu. Často se u těchto rozvodů využívá domácí sítě. Ta podstatně zjednoduší celé užívání, ale také odstraní velkou část kabelů. Umožňuje totiž přenos dat, telefonu a televizního a rozhlasového signálu v jednom. V praxi vše vypadá tak, že je v každé místnosti nainstalováno několik zásuvek, které lze využívat podle potřeby. Kterákoli zásuvka tak může sloužit jak pro připojení telefonu, tak pro připojení televizoru či faxu, a to v libovolných kombinacích. Systém počítačové sítě je nutné plánovat s rozmyslem. Do datového rozvaděče i zásuvek se musí přivést všechna média, tedy telefon, televize a datové médium. Pomocí propojení v datovém rozvaděči pak jednotlivým zásuvkám snadno přiřadíme jejich funkci.

Elektronická zabezpečovací signalizace - okres Břeclav a okolí

Dnes je nutné chránit daleko více svůj majetek. Proto je dobré využít elektronické zabezpečovací signalizace. Ta, pokud dojde k neoprávněnému vstupu, vyhlásí poplach a spustí vnitřní či vnější sirénu s intenzivním zvukem. To pachatele od dalšího jednání ve většině případů odradí a zároveň také upozorní okolí.

Elektronická požární signalizace - okres Břeclav a okolí

Aby byl váš majetek v bezpečí, je nutné ho zajistit odpovídající technikou, která vás upozorní na případný požár. V domácnosti je dobré nainstalovat samostatně pracující detektory a hlásiče. Pro včasné odhalení vznikajícího požáru je dobré využít opticko kouřové či ionizační kouřové detektory a teplotní hlásiče. V nabídce najdete také hlásiče kombinované, které reagují na kouř i teplotu.

Co je infratopení?

Infratopení je možné charakterizovat jako moderní a přitom přirozený a zdravý způsob vytápění pomocí topných panelů. Vstupní energii dodává elektřina. Infrapanely nevyzařují teplo, ale infračervené, tedy tepelné záření, které neohřívá vzduch, ale stěny, předměty a hlavně osoby, od kterých se pak následně vzduch ohřeje. Samotný panel mění elektrickou energii pomocí temperančního článku na teplo, které je rovnoměrně rozvrženo po celém jeho povrchu.

Jak úsporné je infratopení?

Pořizovací náklady na infratopení jsou srovnatelné s moderním centrálním vytápěním na plyn. Úsporu tedy pocítíme především v nákladech za provoz. Rovnoměrná teplota v celé místnosti umožňuje vytápění na nižší teplotu a to zhruba o dva až čtyři stupně celsia. Rozdíl teplot mezi podlahou a stropem je maximálně dva stupně celsia. Další citelnou úsporou je kvalitní regulace a také zohlednění tepelných zisků v místnosti, jako je sporák v provozu nebo sluneční záření.Úsporu přinese také to, že není nutné stavět komín a provádět revize topného systému. Úspora energie oproti teplovzdušnému vytápění je třicet až čtyřicet procent.

Proč mít hromosvod?

Ačkoli zákon neuvádí nutnost mít hromosvod, měl by si ho každý nechat nainstalovat. Správně nainstalovaný hromosvod ochrání kompletně veškeré elektroinstalace a elektrické spotřebiče před výbojem blesku a odvede přebytečnou elektrickou energii bezpečně do země. Blesk je nebezpečný, obzvlášť pokud je na střeše umístěno více antén. Ty by měli být chráněny tak zvanými bleskojistkami. O tom, že hromosvod je funkční, je zapotřebí mít revizní zprávu. Tu je nutné obnovovat každých pět let.

Proč mít na elektroinstalaci revizní zprávu?

Za prvé to vyplývá ze zákona. Za druhé ji vyžadují elektrárny, které vás připojují k síti. Za třetí, vy sami víte, že jste v bezpečí a nehrozí vám ani úraz elektrickým proudem ani vyhoření. Za čtvrté pokud by se přece jen něco stalo, je nutné předložit revizní zprávu pojišťovně. V případě, že byste revizní zprávu neměli, nemáte právo na pojistné plnění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24193 (topprodukt.cz#1008)


Přidat komentář