Elektroinstalace okres Jičín a okolí

Vysoké ceny elektřiny způsobují, že elektrické vytápění je považováno za nejméně výhodné a také nerentabilní. Nemusí to však být vždy pravdou. Nové elektrické inteligentní způsoby vytápění jsou značně úsporné.Jste-li z okolí Jičína, poptáváte elektroinstalaci, ale nevíte o žádném odborníkovi, který by byl spolehlivý a svou práci odvedl skutečně kvalitně, nezoufejte. Máme pro Vás tip, a to na pana Pavla Krupku. Pan Krupka nabízíelektromontážní práce v bytové a průmyslové zástavbě, dále opravy zařízení, elektroinstalaci, servis kotlů Dakon a jiné. Nabídka jeho služeb je skutečně široká. Všechny práce navíc odvádí profesionálně a s přihlédnutím na bezpečnost. Máte-li dotazy k nabízeným službám, můžete pana Krupku kontaktovat na telefonním čísle 736 681 218 nebo na e-mailové adrese elektro.krupka@tiscali.cz

Elektrické vytápění

Vytápění elektřinou se většinou považuje za velmi drahé. Dnes však existuje více druhů elektrického vytápění, jehož náklady nejsou vyšší než u jiných druhů vytápění. Navíc velkou výhodou a často rozhodujícím kritériem při pořizování elektrického vytápění je komfort, jeho snadná regulace, jednoduchá obsluha, přizpůsobení se charakteru vytápěného prostoru a možnost různého kombinování.

Instalace elektrického vytápění

Elektrické vytápění musí vždy instalovat odborný elektrikář. Elektřina může být velmi nebezpečná, a proto její rozvody i jištění musí odpovídat předepsaným normám, které jsou postaveny tak, aby ochránily lidské životy i majetek. O instalaci elektrického topení musí být vždy vydána revizní zpráva.

Akumulační kamna

Dříve byla hojně využívána. Dnes se od nich spíše ustupuje. Jejich výhodou je možnost nastavení odběru a akumulace v době snížené sazby. Nevýhodou je jejich vysoká hmotnost a vysoké nároky na dimenzování distribuční sítě a přípojky domovního vedení. Majitel musí také řešit odděleně ohřev teplé vody.

Elektrická topidla a přímotopy

Tato topidla mají nižší pořizovací náklady a dosti vysokou spotřebu. Jejich obsluha je jednoduchá. Nevýhodou je limitovaný odběr v nízkém tarifu a nejvyšší cena elektřiny ve vysokém tarifu.

Tepelné čerpadlo

Jde o komfortní elektrické vytápění, které vyrobí čtyřikrát více energie, než spotřebuje na svůj provoz. Nevýhodné jsou ovšem vysoké pořizovací náklady.

Podlahové topení

Výborná tepelná pohoda interiéru, kterou zajistí elektrické podlahové vytápění, je umožněna velkou topnou plochou a zároveň nízkou povrchovou teplotou. Navíc elektrické podlahové vytápění nezvyšuje výšku podlahy. Výhodou jsou velmi nízké náklady na pořízení, velmi snadná a rychlá instalace topných kabelů a rohoží, bezúdržbovost, vysoká životnost, snadná regulovatelnost a také nižší náklady na vytápění.

Inteligentní podlahové topení

Jde vlastně o podlahové topení, které pracuje na základě schopností rozpoznávat teplotu svého okolí. Jde o samoregulační schopnost kabelu, který dokáže na každém milimetru topit s jinou intenzitou. Princip je založen na vodivém jádru kabelu, kdy je mezi dvěma paralelními vodiči nataven polymer s vodivými částicemi uhlíku, které fungují jako příčné elektrické odpory. Tím je dosaženo více tepla v chladnějších místech a naopak méně tepla v místech, kde například zásluhou slunečního svitu je tepleji. Systém je vhodný pod všechny druhy podlah a zásluhou inteligentní regulace vytápění dosahuje až dvacetiprocentních úspor energie.

Elektrokotle

Jde o kotle, které nahrazují plynové kotle v místech, kde není rozvod plynu. Používají se pro teplovodní ústřední a etážové vytápění. Jejich přednostmi jsou malé rozměry, nízká hmotnost, ekologický, ekonomický, bezobslužný a bezpečný provoz.

Sálavé panely

Elektrické sálavé panely z přírodního kamene fungující na principu infračerveného vlnění. Mohou se nazývat také infrapanely. Princip je obdobný jako u kachlových kamen, kdy teplo je prostoru předáváno z větší části ve formě sálání, neohřívá se vzduch, ale všechna pevná tělesa v místnosti. Zdivo má tedy nepatrně vyšší teplotu než vzduch, dochází k jeho vysoušení a má lepší tepelně-izolační vlastnosti. Vzduch je ohříván od těchto stěn rovnoměrně v celém prostoru, necirkuluje, nezvedá prach a má ve všech výškových úrovních stejnou teplotu. Topným tělesem jsou sálavé infrapanely, které lze umístit na zeď nebo strop a které mohou mít podobu obrazu, zrcadla nebo dekorace. Výhodou těchto panelů je, že mohou být umístěny i ve velmi vlhkém prostředí, mohou být použity jako jediné topidlo a udržují zdravé prostředí bez plísní a víření prachu.

Elektroinstalace

Elektroinstalační práce jsou neoddělitelné od jakékoli stavby či rekonstrukce. Dělíme je na elektrické, tedy silové rozvody a slaboproudé rozvody. Práce na elektrických instalacích a zařízeních může vykonávat jen odborně způsobilá osoba s potřebnou kvalifikací. Vybírat dnes lze z klasického provedení elektroinstalací a pak z moderního nebo také inteligentního provedení elektroinstalace.

Klasická elektroinstalace

Skládá se většinou ze standardních spínačů, zásuvek a dalších prvků, které spolu většinou nespolupracují. Zajišťují základní fungování domu nebo bytu, ovládání světel a spotřebičů, ale nelze od této elektroinstalace očekávat výraznější úspory energií, vyšší komfort a lepší užitnou hodnotu. Pro mnoho uživatelů je však tato instalace vzhledem k její pořizovací ceně dostačující.

Inteligentní elektroinstalace

Tato elektroinstalace vyžaduje větší pořizovací náklady. Ty se však vrátí v úspoře energie, vzniklé použitím úsporných zařízení a zásluhou inteligentního ovládání, které vede k maximální úspoře elektrické energie. Inteligentní elektroinstalace je založená na řízeném ovládání celého domu nebo bytu. To znamená, že například pokud otevřete okno, automaticky se vypne topení ve větrané místnosti, jakmile okno zavřete, topení se opět zapne. Nastavit u této elektroinstalace jde opravdu všechno. Můžete ovládat topení, klimatizaci, žaluzie, světla, prostě vše, co je na elektrickou energii a to bez vaší přítomnosti. Rozhodnout se pro inteligentní elektroinstalaci musíte však již před počátkem instalace rozvodů. Rozdíl není totiž pouze v ovládání, ale již v samotném rozvodu a typu použitých kabelů.

Hromosvod

Hromosvod, správně bleskosvod, by měl být nezbytnou součástí každé budovy. Jeho úkolem je odvod energie blesku do zemniče ze všech kovových částí domu a také ze všech částí, které přečnívají nad střechu. Hromosvod bezpečně ochrání každou budovu před elektrickým výbojem způsobeným bleskem. Pokud se jeho instalaci vyhnete, můžete při zasažení domu bleskem přijít o veškeré elektrické přístroje, které zásluhou přepětí vyhoří. Vyhořet může samozřejmě také váš dům. Dnešní hromosvody již netvoří jedna vodivá tyč, ale celá soustava kratších tyčí, která jsou napojeny na vodiče a svody, které odvádí nadbytečnou energii do jímacího zařízení a uzemnění. Celá soustava hromosvodu je vyrobena z antikorozního materiálu.

Revize elektrických zařízení

Zapomenout nesmíte na to, že každé elektrické zařízení, včetně hromosvodu musí mít revizní kontrolu doloženou revizní zprávou. Pokud by vám tato zpráva chyběla, mohlo by být zařízení bráno jako neschopné provozu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24334 (topprodukt.cz#1263)


Přidat komentář