Elektroinstalace okres Praha-západ a okolí

V případě rozvodů elektroinstalace se velmi dbá na bezpečnost. Proto je nutné provádět pravidelné revize a opravy elektrických zařízení. Je nutné se ale obrátit na odborníka na elektroinstalace.

Co vše se označuje jako elektroinstalace?

Jako elektroinstalace se označuje soustava elektrotechnických zařízení určených k vedení elektrického proudu. Tato soustava je tvořena vzájemně propojenými vodiči, ovládacími prvky a jistícími prvky. Do ovládacích prvků patří spínače a do jistících prvků potom pojistky, jističe či proudové chrániče. Elektroinstalace se neprovádí jen v budovách, ale také například v dopravních prostředcích. Elektroinstalace v budovách se pojí s rozvodnou sítí, datovou sítí a slaboproudými rozvody. V budovách je elektroinstalace uložena ve stěnách, je tak běžnému obyvateli skryta. Proto se nedoporučuje provádět svépomocí žádné bourací práce či se snažit o renovaci elektroinstalace bez odborníka. Lehce se může stát, že elektroinstalaci nedopatřením poškodíte. Elektroinstalace totiž může být uložena buď v elektroinstalačních trubkách, přímo v omítce nebo také v elektroinstalačních lištách či žlabech.

Elektroinstalace okres Praha-západ

Pokud potřebujete využít elektroinstalačních služeb a pocházíte z Prahy, můžete se obrátit na společnost Elektroslužba – Aleš Kozel, která působí v Praze-západ a okolí. Firma byla založena roku 1990 a zaměřuje se na služby stavebníkům, obcím, a také průmyslovým i zemědělským podnikům.

Mezi služby, které firma Elektroslužba - Aleš Kozel nabízí, patří mimo jiné dodávka, montáž a oprava veřejného osvětlení, zhotovení přípojek nízkého napětí a stavebních rozvodů pro odběratele, montáž a údržba elektrické instalace v bytové a průmyslové sféře a výroba certifikovaných rozvaděčů. Dále také firma zajistí** revize elektro a revize strojů či revize spotřebičů**.

Adresa firmy je Aleš Kozel – Elektroslužba, Krhanice 88, 257 42 Krhanice a provozovnu najdete na adrese Hostěradice 45, 252 82 Kamenný Přívoz. Můžete také využít telefonních čísel +420 602 268 621, +420 224 282 453 či emailové adresy ak@ak-elektro.cz. Pro více informací o nabízených službách potom navštivte internetové stránky, které naleznete na adrese http://ak-elektro.cz/ (elektroinstalace a revize Praha-západ). Firmu Elektroslužba můžete navštívit také v obchodní kanceláři v Říčanech u Prahy.

Služby, které Elektroslužba – Aleš Kozel nabízí

Mezi služby, které firma Elektroslužba svým zákazníkům nabízí patří následující:

 • Vlastní výroba rozvaděčů
 • Elektromontážní práce
 • Kabelové rozvody, instalace
 • Elektrické přípojky
 • Montáž a revize hromosvodů
 • Příprava pro změnu distribuční sazby
 • Opravy a údržba zařízení
 • Elektrické topení
 • Správa veřejného osvětlení
 • Revize elektro
 • Práce s plošinou M 16
 • Poradenství

Co jsou to elektrické rozvaděče?

Elektrické rozvaděče se používají pro kompletaci podružných rozvaděčů v bytech a veřejných budovách. Jde o skříň, do níž jsou zavedeny kabely a která obsahuje elektrické přístroje pro jištění a ovládání elektroinstalace. Rozvaděče se mohou montovat do zdi nebo na stěnu. V případě montáže do zdi jsou kabely skryté pod omítkou či uvnitř sádrokartonových stěn. V případě montáže elektrického rozvaděče na stěnu jsou kabely vedeny nikoli uvnitř zdi, ale na povrchu stěny a jsou ukryté v elektroinstalačních žlabech, lištách či trubkách. Malé domovní rozvaděče pro jednu řadu přístrojů, do 12 modulů se neoznačují jako rozvaděče, nýbrž rozvodnice a ty nejmenší rozvodnice, do 4 modulů se potom nazývají kryty jističů.

Elektroinstalace Praha-západ

K čemu slouží elektroměrové rozvaděče?

Elektroměrové rozvaděče slouží k měření odebrané elektrické energie a musí být umístěny na veřejně přístupném místě, aby byl k elektroměru přístup i v době nepřítomnosti jeho majitele.

Co je to elektrická přípojka?

Elektrická přípojka je místo, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a pomocí kterého se jedna nemovitost připojuje k rozvodu elektrické energie. Elektrická přípojka končí hlavní domovní pojistkovou skříní nebo hlavní domovní kabelovou skříní, popřípadě posledním podpěrným bodem či na svorkách hlavního jističe.

Vlastník elektrické přípojky je potom povinen zajistit jak její provoz, údržbu tak také opravy a je odpovědný za způsobení ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku. Takže nezapomeňte na to, že vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Ve většině případů je ovšem majitelem přípojky provozovatel distribuční soustavy. Pokud je však délka přípojky delší než 50 metrů, hradí náklady na její zřízení žadatel a tím se také stává jejím majitelem.

Co je to domovní přípojka?

Pomocí domovní přípojky se zákazník připojuje k síti** nízkého napětí**. Domovní přípojka začíná odbočkou rozvodného zařízení k odběrateli a slouží k připojení právě jednoho odběratele.

Hromosvody

I hromosvody jsou součástí elektroinstalace. Hromosvod je zařízení, které vytváří umělou vMontáž hromosvodůodivou cestu za účelem přijetí a svedení bleskového výboje. Chrání tak nejen majetek, ale také život a zdraví před zásahem hromu. Najdeme jej na objektech, kde by mohl výboj blesku způsobit ohrožení zdraví nebo života osob, způsobit elektrickou poruchu či hospodářské a kulturní škody.

I při montáži hromosvodu je nutné řídit se platnými normami, ve kterých se většina z nás neorientuje. Proto je nutné obrátit se na odborníka, který má s montáží hromosvodů dostatek zkušeností. Dokonce Vám může také navrhnout nejvhodnější způsob ochrany Vašeho domu před blesky a zajistit případné opravy a revize.

Typy hromosvodů

Můžeme se setkat s aktivními a s pasivními hromosvody.** Aktivní hromosvody** vytvářejí elektronický blok.** Pasivní hromosvody** se potom dělí na klecové, závěsové, tyčové, mřížové a hřebenové.

Revize elektro

Revize elektro je ze zákona povinná a to od revizi elektrozařízení až po revizi hromosvodů. Revize musí provádět pouze kvalifikovaný** technik**. Po každé revizní kontrole obdržíte od technika revizní zprávu, kterou je nutné uchovat pro možnou pozdější kontrolu.

Revize elektro

Bezpečnost elektroinstalace

Co se týče elektroinstalace je nutné dbát na bezpečnost. Zvýšit bezpečností opatření elektroinstalace přitom můžete jednoduše pořízením následujícího:

Jističe

Jistič slouží k rozpojení elektrického obvodu při nadměrném proudu a tím ochrání elektrické přístroje a také přítomné osoby před úrazem elektrickým proudem.

Revize Praha-západJistič se liší od pojistky tím, že na rozdíl od ní jej lze znovu zapnout a ihned tak obnovit elektrický obvod.

Zásuvky s přepěťovou ochranou

Zásuvka s přepěťovou ochranou obsahuje třetí stupeň přepěťové ochrany přímo v zásuvce. Zásuvka je také vybavena signalizací poruchy a to buď opticky pomocí

LED žárovky nebo akusticky.

Bezpečností zásuvky do vlhka

Jde o bezpečnostní zásuvky pro použití ve vlhkém nebo venkovním prostředí. Stupeň krytí se v jejich případě pohybuje od IP44 pro vlhké prostory po IP65 v případě umístění zásuvky ve venkovním prostředí.

Dětská pojistka

Jde o plastovou clonku, která se umisťuje na kryt zásuvky a umožňuje zasunutí pouze obou kolíků zaráz. Zasunutí jiného objektu tak není možné.

Odborník na elektroinstalace

Při vedení nové elektroinstalace je nutné obrátit se na odborníka, jelikož je potřeba zhotovit odborný návrh. Teprve potom se může elektroinstalace začít realizovat. Odborník na elektroinstalace zná

všechny potřebné normy a předpisy a má dostatek zkušeností. Nezapomeňte tedy na to, že jakékoliv opravy spojené s elektrickými rozvody by měl vždy provádět odborník.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24300 (topprodukt.cz#1207)


Přidat komentář